S:1

Orhun Müzesi'ni inşa ettiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Orhun Müzesi'ni inşa ettiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "TİKA" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiildir? Tanzimat edebiyatında - - - - tarih alanında, - - - - tiyatro uyarlamalarıyla, - - - - ise sözlük çalışmalarıyla ön plana çıkan isimlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? Sanayi başta olmak üzere günümüzde ekonomik faaliyetlerin çoğu yenilenemeyen doğal kaynaklar üzerinden sürmektedir.Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki sektörlerden hangisinde bu bağımlılık daha azdır? Aşağıdakilerden hangisi mat görünüşlüdür? Güvenli geçiş olmayan yerlerde karşıya nasıl geçeriz? On altıdan sonra gelen sayı kaçtır? Bir çocuğun dualarında aşağıdakilerden hangisinin yer alması uygun olmaz? Evrendeki olayları sebep sonuç ilişkisiyle birbirine bağlayan maddenin temel özellikleri ve yapı taşlarını arayan evrendeki düzenliliği keşfetmeye çalışan bilim dalı hangisidir? Akşam hiç kuşkusuz sizin evde toplanmış olabilirler. cümlesinde anlatım bozukluğu vardır.Bunun giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi cümleden çıkarılmalıdır? Empiristler, bilginin kaynağında sadece deney ve gözlemin bulun- duğunu, insan aklında doğuştan hiçbir bilginin olmadığını kabul ederek insan zihnini boş bir lev- haya benzetirler.Burada eleştirilen görüş aşağıdakilerden hangisidir? Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? Hangi cümle kurallı bir cümledir? Öğretmen: Çocuklar, başarılı olmak için neler yapmak gerekir?Öğretmenin sorduğu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru yanıt vermiştir? "Atatürk 1925 yılında başında bir şapka olduğu halde Kastamonu'ya gitti." cümlesinde virgül aşağıdakilerden hangisinden sonra konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorduğu sorulardan biri değildir? Aşağıdakilerin hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden değildir? Carmen is at home. She feels tired. She has a high temperature and red spots on her face. What is the matter with her?Verilen duruma göre doğru cevabı bulunuz? 600 cm kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin âyanlara söz geçiremeyecek hâle geldiğinin göstergesidir? Peygamber Efendimizin (as) doğum ve vefat tarihleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? Yetmiş altı şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hava içerisinde oluşan titreşimin kulakta duyulanına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi yapılmazsa Hac ibadeti geçerli olmaz? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ATP ile ilgili olarak,I. Hücre içinde üretilir, hücre içi ve dışında tüketilir.II. Üretimi sırasında enerji kullanılır, su açığa çıkar.III. Fazlası sitoplazma ve organellerde depo edilir.verilenlerden hangileri doğrudur? Mary : Can I use your laptop? Ann : - - - - . It is broken. T.C. Anayasasına göre siyasi partilerle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur? Uluslararası ekinlikler;I. Ülkelerin turizm değerleri tanıtılır.II. Ülke ekonomisine katkı sağlar.III. Toplumlarar arası ayrışmalara neden olur.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk önemli barış antlaşması hangisidir? MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre aşağıdakilerden hangisi müsteşar yardımcıları tarafından imzalanacak yazılardan değildir? Devlet kurum ve kuruluşlarıyla sorun yaşıyorsak hangi hakkımızı kullanmalı-yız ? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Türkler, Orta Asyadaki anayurtlarından, dünyanın değişikyerlerine göç etmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin sebeplerinden biri değildir? Üzerindeki bilgilerin elektrik kesildiğinde silinen birim hangisidir? 90 litre kolanya 250 mllik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe kullanılır? Karşımda, bin metre aşağıda İskenderun Ovası, soluk almaya hâli ve niyeti olmadan güneş altında dümdüz yatıyor. Aşağısı bana bir seyahat romanındaki Afrika çölünü andırıyor.Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır? İç döllenme görülen bazı canlılarda yavru doğduktan sonra anne tarafından beslenir. Bu olaya yavru bakımı denir.Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisinde yavru bakımı görülmez? Kuvvetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? II. Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir