S:1

İpek Yolunun devletlere öncelikle hangi alanda katkı sağladığı söylenebilir?

İpek Yolunun devletlere öncelikle hangi alanda katkı sağladığı söylenebilir? sorunun cevabı "Ekonomik " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Seçeneklerin hangisinde evimizin tarif ederken yeri daha belirgin hale getirmiş oluruz? Aşağıdakilerden hangisi uluslararası etkinliklerin faydalarından biri değildir? Ülkemiz maden bakımından oldukça zengindir. Fakat bu madenlerden ekonomik olarak yeterince yararlanılamamaktadır. Bu durumun sebebi olarak;I. Gerekli bilgi ve teknolojinin olmamasıII. Yeterli sermayenin olmamasıIII. Yeterli işgücünün olmamasıhangileri gösterilebilir? Hangi seçenekte "elbise" sözcüğünün durumunu belirten açıklama vardır? Elektron ilgisi ile ilgili; I. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerjidir.II. Aynı periyotta elektron ilgisi en fazla olan element 7A grubunda bulunur.III. Elektron ilgisi büyük olan elementin elektronegatifliği de genellikle büyüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hangi mesleği yapmıştır? Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sodyum klorür (NaCl) için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi zaman ölçüsüdür? Mustafa Kemal, Harp Akademisinden hangi rütbeyle mezun olmuştur? El eli yıkar, iki elde yüzü yıkar.Yukarıdaki atasözünde ‘el kelimeleri hangi anlamda kullanılmıştır? 12-14. yüzyıl Anadolu Oğuz Türkçesinin bütün dil özelliklerini yansıtmasının yanında içinde yer alan sosyal, tarihî unsurlar bakımından da eşsiz bir eserdir. Oluştuğu dönemle ilgili aile yapısı, yönetim anlayışı, gelenek ve töreler, inançlar gibi zihniyet unsurları açısından da son derece zengin malzemeler barındırmaktadır.Bu paragrafta tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Mekkeden Medineye göç eden müslümanlara İslam tarihinde ne isim verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? İnsanlar hangi devirde yerleşik hayata geçip, tarımla uğraşmaya, hayvanları evcilleştirmeye başlamıştır? Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun ve Millî Edebiyat Döneminin karşılaştırılması yanlış yapılmıştır? Sudan bir nedenden dolayı işimizi yapmadı. cümlesinde geçen sudan sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Kurtuluş Savaşından sonra imzalanan ve yurdumuzun bugünkü sınırlarının çizildiği Lozan Barış Antlaşması ne zaman imzalanmıştır ? İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe ..................denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atatürkün aşağıdaki sözlerinden hangisi dinin toplum hayatında gerekli bir müessese olduğu ile ilgilidir? Aşağıdaki organlardan hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez? Kofullar, aşağıdaki hücre organellerinin hangisinden meydana gelemez? Bir satıcı elindeki iki düzine limonun bir destesini sattı. Satıcının kaç limonu kaldı? Mineral değeri en yüksek olan içecek aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte daha önce gelir? Aşağıdakilerden hangisi sanat metni olarak kabul edilir? Sınıftan dışarı çıkmak için aşağıdakilerden hangisini söyleriz? DNA parmak analizi, verilen hangi olayın çözümünde kullanılmaz? Hz. Muhammed hangi tarihte nerede doğmuştur? Mikroskobu ilk bulan aşağıdakilerin hangisidir? Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadroları aşağıdakilerden hangileri hazırlar? 15 P elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bir köyde 2686 erkek seçmen, 1885 bayan seçmen ve 1758 çocuk olduğuna göre bu köyde kaç kişi yaşamaktadır? Aşağıdaki ülkelerden hangisi TÜRKSOYa üye değildir? Buzulların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan topraklara ne denir? 214 sayısında kaç yüzlük vardır? İyi yazar, yazdığı her cümleye kendi kokusunu sindirebilen kişidir. Cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Tanpınar; vezin, kafiye ve nazım şekillerini şiirin gerçek bünyesine sonradan eklemlenen, dışarıdan gelme lüzumsuz bir ilave olarak görmez. Tersine bunları şiirin düzenini oluşturmak, mükemmeliyet dediğimiz kıvılcımları çıkartmak için zekânın madde ile mücadelesini temin eden esaslı bir unsur olarak görür.Bu parça hangi makale türüne örnektir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir