S:1

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmenin amacıdır?

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmenin amacıdır? sorunun cevabı "Yıpranan hücrelerin yenilenme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, iki cümleyi ayırmak için kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bu Kanuna dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar aşağıdaki sınıflardan hangisini teşkil eder? Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? İlk atasözleri kitabı hangisidir? Bir devrede lambalar sabit tutulup pil sayısı artırılırsa devrede ne değişir? Oruç ibadetinin de diğer ibadetlerde olduğu gibi birey ve topluma kazandırdığı pek çok fayda vardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin bireysel faydalarından biri değildir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içindeki sözlü anlatım türüyle uyuşmamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha ağır yaralıdır? Kuranı Kerimin en uzun suresi hangisidir ve kaç ayettir? Tuz ve şekerden oluşan bir karışım aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi ile bileşenlerine ayrıştırılabilir? I. Teorik temelleri olmayan çalışmalar içerir.II. Sistematik bilgi birikimi yoktur.III. Sınama ve yanılmaya dayanan çalışmalar içerir.Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri simya için doğrudur? Aşağıdakilerden hangisini diğerlerinin ortasında yaparız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konmalıdır? Kaşgar yazı diliyle yazılan eser, ayet ve hadislere dayanarak ahlaktan ve dindar olmanın öneminden, ilmin mutluluğa götüren yol olduğundan bahseder. Bu bakımdan didaktik özellikler taşımaktadır. Hem beyit hem dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. Dörtlükler aaxa şeklinde uyaklıdır. Eserin XII. yüzyılda yazıldığı sanılmaktadır.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Annemin 900 lirası var. Parasının 3/15 si ile bana kazak aldı. 6/15 si kardeşime pantolon aldı. Annem toplam kaç lira harcadı? Allahın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle kuşattığını biliniz (Talak Süresi 12.Ayet) Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? • Sorunlar içtihatlarla halledilmeye çalışılmıştır.• Fıkıh ilmi ile ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.• Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.• Henüz vuku bulmamış meseleler hakkında da hükümler verilmiştir.Bazı özellikleri verilen fıkıh dönemi aşağıdakilerden hangisidir? Maddeler farklı özelliklere sahip olabilir. Aşağıdaki maddeler ve özellikleri ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? İslam Devletine, aşağıdaki şehirlerden hangisi başkentlik yapmamıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi nasıl kararlaştırılır? Bir mavi şişede 26 bardak süt vardır. Bir kırmızı şişede ise mavi şişeden 7 bardak daha az süt vardır. Buna göre iki şişede toplam kaç bardak süt vardır? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? 390 sayısı ile aşağıdaki sayı okunuşlarından hangisinin arasına = sembolü kullanabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminde Türkçülük akımının kültür ve edebiyat alanındaki yayın organlarından biri değildir? Kaçak sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? İlahi dinlerdeki vahiy geleneği hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretim kurumlarından değildir? • Bu yönetim anlayışında devlet halkı için vardır ve halkı için çalışır.• Devlet, eğitim-öğretim ve sağlık gibi hizmetleritüm vatandaşlarına ulaştırmak zorundadır.Bu özelliklerin, öncelikle aşağıdaki devlet an- layışlarının hangisinde bulunması beklenir? İslam dininin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Allahın(c.c.) güzel söz ve davranışlarımıza verdiği karşılığa .......... denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? 7648 sayısının binler basamağı 2 azaltılıp yüzler basamağı 3 artırılırsa sonuç nasıl değişir? Dünya Engelliler Günü ne zamandır? Kimler kan bağışında bulunabilir? I. Dünya Savaşından Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayarak ayrılan İttifak Devleti, aşağıdakilerden hangisidir? Söylemek istediğini heyecan veya üzüntü yüzündenifade edememek anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi efsane ile masalın ortak özelliğidir? Ülkemizde kanunları yapan, değiştiren ve kaldıran kurum aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir