S:1

Aşağıdakilerden hangisi mayoz sonucunda meydana gelen değişimlerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi mayoz sonucunda meydana gelen değişimlerden değildir? sorunun cevabı "Hücreyi onarmak " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi devletin temel unsurlarından birisi değildir? Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında, aşağıdakilerden hangisinin kurulması, kaldırılması ile görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir? 3 metre uzunluğundaki bir kumaşın 120 santimetresi ile pantolon dikiliyor. Geriye kaç santimetre kumaş kalmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde küçültme eki almış bir isim kullanılmıştır? Sosyal Bilgiler, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgileri felsefe ve sosyoloji gibi konuları içine alan bir derstir. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz? Hicret ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türk edebiyatında ilk tezkire / biyografi örneği Çağatay şairi ---- tarafından 15. yy.da yazılan Mecalisün-Nefais adlı eserdir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki Selçuklu komutanlarından hangisi 1067 yılında Malatya yakınlarında bir Bizans kuvvetini yenerek Kayseriyi ele geçirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? Devletin sağlık, güvenlik ve adalet gibi temel hizmetleri yerine getirmek için yaptığı harcamaların önemli bir kaynağı topladığı vergilerdir.Aşağıdakilerden hangisi devletin topladığı vergilerle yapılan hizmetler arasında değildir? 941 – 400 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? Toplumların kendine özgü değerleri vardır. Bu değerler, toplum içindeki fertleri bir arada tutar. Toplumun devamlılığı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı bu değerlerin korunmasına bağlıdır. Ortak hedefler sayesinde aynı vatanı paylaşan bireyler, ortak bir amaç ve ideal için çalışarak muasır medeniyet seviyesine çıkabilirler.Bu metinde toplumda olması gereken değerlerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisinin yuvası kümes değildir? Yaşadığımız çevreyi .............. tutmalıyız cümlesindeki noktalı yere hangi kelime yazılmalıdır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi cümledir? Aşağıda bazı zararlı cemiyetler kuruluş amaçları ile eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kazalara yol açabilecek davranışlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi örgütlü toplumun özelliklerindendir? I. Alışılagelenin dışında olan durumları haber yapmasıyla önem taşır.II. Geniş bir okur kitlesini ilgilendiren konular seçilir. III. Etkili olması için en kısa zamanda yayımlanır.IV. Haber yazıları giriş ve gövde bölümlerinden oluşur. V. Haber yazılarında olay ortaya konurken kişisel değerlendirmeye yer verilir.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde haber yazıları hakkında yanlış bir bilgi verilmiştir? I. Mutluluğu engelleyen şeylerden biri, çok fazla mutluluk beklemektir.II.Mutluluk öyle bir servettir ki bölüşüldükçe çoğalır.III.Bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz.IV.İnsan en azla yetindiği zaman mutludur.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Teheccüd namazı kılmanın hükmü nedir? Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı; ‘‘Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek olarak belirlenmiştir. Buna göre ;I. Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtulmasıII. Türkçenin bilim dili haline getirilmesi III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesiuygulamalarından hangilerinin gerçekleştirilmesi beklenir? ‘Kardeşim ne söyleyeceğini bilemedi. Cümlesinde hece sayısı en fazla olan kelime hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır. Bu bilgiye göre hangi seçenekte yanlışlık yapılmıştır? Bir amaca ulaşmak için elden gelen tüm gayreti gösterip gerekli olan her türlü tedbiri aldıktan sonra, o işin sonucunun Allaha bırakılmasıdır.Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kuvayımilliye birlikleri Yunan ordusuna karşı kahramanca mücadele etmekteydi. Ancak bu mücadele, düşmanın ilerleyişini yavaşlatmakla birlikte işgalleri engellemekten yoksundu. Bir merkezden yönetilmedikleri için kendi komutanlarının istekleri doğrultusunda hareket ediyorlardı.Buna göre Kuvayımilliye ile ilgili;I. Yunanlılarla mücadele etmişlerdirII. Dağınık bir şekilde hareket etmişlerdirIII. Yunan işgalini durdurmuşlardıryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türkiye Cumhuriyeti olarak II. Dünya Savaşına katılmamamıza rağmen çok sıkıntılı günler yaşadık. Şairlerimizin ve yazarlarımızın çoğu bu dönemin etkisinde kalarak eserler yazdılar. Bu eserler sayesinde II. Dünya Savaşının sonuçlarını daha iyi anlamaktayız.Yukarıdaki parçada şairleri ve yazarları etkileyen unsur nedir? I. AkışkanlıkII. İçine konulduğu kabı tamamen doldurma III. Konulduğu kabın şeklini almaYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün sıvıların ortak özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi bilimi `etkinlik´ olarak ele alan yaklaşımın görüşlerindendir? 15 ten başlayarak ileri doğru beşerli sayarsak 6. sayı kaç olur? Okumak sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğrenim görmek anlamında kullanılmıştır? Bir öğrenci 54 gram Alüminyum tartarak ağzı açık bir kapta uzun bir süre bekletiyor. 3 ay sonra yeniden tarttığında kütlesinin 102 gram olduğunu görüyor.Bu deneyle ilgili olarak,I. Kimyasal değişme gerçekleşmiştir.II. Tepkimede kütle korunmuştur.III. 48 gram O2 tepkimeye girmiştir.ifadelerinden hangileri doğrudur? (Al; 54, O;16) Lucy : I was in Uludağ last Saturday. Gizem : - - - - ?Lucy : Well, I tried many activities such as snowshoeing and snow tubing. Aşağıdakilerden hangisi tartma ölçüsü birimlerinden biri değildir? Milli Eğitim Bakanlığı izin yönergesine göre; Memura verilecek yıllık izin süresinin hesabında aşağıdaki sürelerin hangisi dikkate alınır? 60, 67, 74, 81, ...... örüntüsünü aşağıdaki seçeneklerden hangisi tamamlar? Dünyanın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının yere düşme açısı Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır.Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem gereklilik kipiyle çekimlenmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir