S:1

Dünya, evren, Samanyolu Galaksisi, uzay kavramlarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçenekleden hangisinde doğru verilmiştir?

Evren- Uzak- Samanyolu - Galaksisi- Dünya

Dünya, evren, Samanyolu Galaksisi, uzay kavramlarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçenekleden hangisinde doğru verilmiştir?Evren- Uzak- Samanyolu - Galaksisi- Dünya sorunun cevabı "Evren- Uzay- Samanyolu Galaksisi- Dünya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Nihal Hanım 3 m 45 cm siyah kumaş, 4 m 8 cm sarı kumaş ve 2 m 90 cm yeşil kumaş almıştır. Aşağıdakilerden hangisi Nihal Hanım'ın aldığı kumaşlardan değildir? Belirli bir problemi çözmek veya bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola ne denir?  Peygamber Efendimiz (s.a.v), dedesi Abdulmuttalip vefat ettiği zaman kaç yaşındaydı? • Allah O’na ‘’Bizim denetimimiz ve vahyimizle bir gemi yap.’’ diye vahyetti• Yüce Allah Ona her cinsten birer çifti, hayvanları, ailesini ve ona inananları gemiye bindirmesini emretti.• Fakat O’nun oğlu ve eşi kendisine inanmadı ve gemiye binmedi.Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?  Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kırmak” sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır? 60 sayısının yarısının yarısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi II. Kosova Savaşı’nın önemini belirtir? What does Sally think about Ghost Train? Kurtuluş Savaşı’ nda düşman işgaline karşı halkın kendi kurduğu yerel birliklere ne ad verilir? If he weren’t working now, he - - - - to the cinema with us. Bebeklik döneminin kaçıncı ayında olan sağlıklı bir bebek, kendi başına oturabilir? Türkler hangi savaştan sonra kitleler hâlinde Müslüman olmuşlardır? Hangi cümlede eksik kullanılan noktalama işareti vardır? Sanayi tesisleri ile nüfusun dağılışı bölgeler arasında farklılık göstermektedir.Ülkemizde sanayi tesislerinin sayısının ve nüfusun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir? Don’t phone me at 8:00 pm. I’ll be - - - - supper. Tuğba’ nın 200 gram bademi, yarım kg leblebisi vardır. Tuğba' nın kaç gram kuruyemişi vardır? Aşağıdakilerden hangisi gazel ile kaside arasındaki ortak özelliklerden biri değildir? Herkes”yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” Anayasanın bu maddesi hangi hakkı korumaya yöneliktir? 10, 11, 12, 13, 13, 13, 15 veri grubundan 15 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisinde bir değişiklik olmaz?  DNA, RNA, ATP ve enzimler için,I. Azot içermeII. Aminoasit bulundurmaIII. Organik yapıda olmaIV. Pentoz şeker içermeverilenlerden hangileri ortaktır?  “ Tavşan dağa ............................, dağın haberi olmamış.” atasözünde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cisimlerden hangisi üzerine uygulanan kuvvet kaldırıldığında eski şeklini almaz? “Ba’sü ba’de’l - mevt” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Büyük sanatçı kolay olunmuyor. Yıllar geçse de kalı-cılığından bir şey kaybetmeyen sanatçılar, yazılarında noktalama eksikliğinden, söz dizimi yanlışlığından ve mantıksal tutarsızlıktan uzak durmuştur her zaman.Bu parçada sözü edilen sanatçıların vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden büyüktür?    Günlük hayatta kullanılan “selamun aleykum, maşallah, barekallah, vallahi vb.” birçok ifade ve sahip olunan “vefa, saygı, yardımlaşma vb.” değerlerin gelişmesinde Kur’an’ın etkisi olmuştur. Birçok aile çocuklarına isim verirken bu ismin Kur’an’da geçmiş olmasına önem verir. Bazı edebi eserlerin yazılmasında da Kur’an’ın etkisi vardır.Bu paragraftan Kur’an ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yeryüzüne çarpacak olan meteorların atmosfer içerisindeki gaz moleküllerine sürtünerek yanması ve parçalanması, atmosferin canlı yaşamına sağladığı faydalardan birdir.Yukarıda bahsedilen olay atmosferin hangi katmanında yaşanmaktadır? …………………belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanımadır. Boş bırakılan yere ne gelmelidir? Tarım ürünlerinin zarar görmemesi için yapılan ilaçlamalar insan sağlığına zarar veriyor. Ürünlerin verimi artsa da insanlara verdiği zarar düşünüldüğünde ilaç kullanımına dikkat edilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Kullanılan tarım ilaçlarının miktarı ve ilaçlamanın sıklığı insanlara verdiği zararı artırıyor.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükte gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelir. Terim olarak aynı din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumları ifade eder.Açıklaması yapılan bu terim aşağıdakilerden hangisidir? “Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 25 Mart 1611’de İstanbul'un Unkapanı semtinde doğan Evliya Çelebi’nin ailesi aslen Kütahyalıdır. Aile, İstanbul fethedilince Kütahya’dan İstanbul’a gelmiş ve oraya yerleşmiştir. Babası Mehmet Efendi sarayda kuyumcubaşı olarak çalışmıştır.Evliya Çelebi oldukça iyi bir öğrenim görmüş, devrin tanınan âlimlerinden ders almıştır. 1635 yılında IV. Murat’la tanışmış, 1640 yılına kadar saray hizmetinde bulunmuştur.Evliya Çelebi’nin ailesi İstanbul’a ne zaman yerleşmiştir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi fiziksel bir özelliğinden söz etmektedir? Yayalara yanan kırmızı ışık hangi anlama gelir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazan- mıştır? Aşağıda verilen canlılardan hangisinin işitme duyusu diğerlerine göre daha gelişmiştir? Hangi cümle, gelecekte yapılacak bir işi anlatmaktadır?  Hangisi vücudumuzun bölümlerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir