S:1

Büyük kütleli yıldızların ölümünden sonra nötron yıldızları ve ................. oluşur.
​Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelmelidir?

Büyük kütleli yıldızların ölümünden sonra nötron yıldızları ve ................. oluşur.​Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Karadelik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hinduizm de insanların çeşitli sosyal sınıflara  ayrıldığı ……sistemi vardır. ……..lar arasında geçiş yoktur. Bir kişi ancak kendi …….ından biri ile evlenebilir. ………..seçilmez, babadan oğla geçer.Yukarıdaki boşluklara uygun olarak hangi kavram gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanıldığı yerlerden değildir? Mustafa Kemal dünya çapında tanınmasını sağlayan askeri başarılarını hangi cephede kazanmıştır? “Ben diyet yapıyorum.” diyen bir kişi aşağıdaki verilenlerden hangisini yapmaktadır ? Edebiyat alanında 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?  Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıstan etkilenmez? Akın 9 yaşındadır. Ablası Akın' dan 6 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? 101 = - - - - .  Aşağıdakilerin hangisinde metnin sonunda yay ayraç içinde verilen hikâye unsuru yoktur? 35 liralık bir kitap aşağıdakilerden hangisi ile alınamaz? Her biri 0,3 litre su alan bardaklar, bir süra19. hideki su ile dolduruluyor. Sekizinci bardak tam dolmadığına göre, sürahideki su miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?  Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin faydaları arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi  vardır? Tilavet: Kur’an’ın sesli ve tecvitli okunması Kıraat: Namaz kılarken Kur’an’dan bir parça okunması Dârül Kurra: Kur’an okuma yöntemlerini öğreten yer. Mahreç: Harflerin çıkış yeri. Hatim : Kur’an’ın tamamını ezbere bilen kişi. Yukarıdakilerden hangisinin tanımı yanlıştır?  Allah’ın her şeyi gördüğünü, bildiğini bilen bir insan nasıl davranır? Aşağıdakilerden hangisi merkezde yer alan kuruluşlardan biridir?   “Damlaya damlaya ………… olur? Atasözü hangi sözcükle tamamlanmalıdır? Aşağıdakilerdeb hangisi arayöndür? Hz.Muhammed adı anılınca aşağıdakilerden hangisini söylemeliyiz? 653 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır? Normal bir şekilde gerçekleşen paramesyum konjugasyonunda büyük çekirdeğin üreme olayına katılmamasına rağmen genetik yapısının değişmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Aşağadaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcükte ad aktarması (mecaz-ı mürsel ) vardır? Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangilerinde top kullanmıştır? 1901’de - - - - dergisinin kapatılmasıyla - - - - topluluğu dağılmış; edebiyat dünyasında II. Meşrutiyetʼin ilanına(1908) kadar sürecek bir boşluk doğmuştur. II. Meşrutiyetʼin ilanıyla meydana gelen özgürlük ortamı, - - - - topluluğunun ortaya çıkışını kolaylaştırmıştır. Topluluk uzun ömürlü olamamış ve Millî Edebiyat hareketinin doğuşuyla dağılıp gitmiştir.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi Davud’un (a.s.) özelliklerinden değildir? "93" doğal sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğadan insana aktarım yapılmıştır? Yağlarla ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki yerlerden hangisi Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde fethedilmemiştir? And Dağları, yer kabuğundaki levhaların hareketi sonucu oluşmuştur.Bu oluşuma hangi tür levha hareketleri yol açmıştır? Aşağıdakilerden hangisi için uzlaşıya gerek vardır? I. Mavi diğer renklerden güzeldir.II. Şiir, benim yaşam biçimimdir.III. Roman, edebiyatımıza Batı’dan gelmiş bir türdür.IV. İnsanoğlu yenilikleri çok çabuk kabul ediyor. Yukarıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri nesneldir?   Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?  Aşağıdakilerden hangisi girişimcide olması gereken özelliklerden biri değildir?  Bora basketbol takımına hangi fiziksel özelliği nedeniyle seçilmiş olabilir? İslam tarihinde “Medinetü’n- Nebi” olarak ünlenen şehir, aşağıdakilerden hangisidir?  Algoritmaların akışında yapılacak olan eylemi, işlemi belirtmek için kullanılan sembol hangisidir? Aşağıdaki isimlerden hangisi birden fazla varlığı belirtir? 1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar  kazanmasını sağlamak;2. Onları ilk öğretime hazırlamak;3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak;4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’a göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ilk defa memuriyete başlayan aday öğretmenlerden, aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar hakkında  aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir