S:1

Selçuklu döneminde Kırşehirde, Dünyanın ilk gök bilim okulu ve araştırma merkezini açan bilim insanı hangisidir?

Selçuklu döneminde Kırşehirde, Dünyanın ilk gök bilim okulu ve araştırma merkezini açan bilim insanı hangisidir? sorunun cevabı "Caca Bey" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Ev kazalarına aşağıdakilerden hangisi sebep olur?  İletişimin bazı teknikleri kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine kitle iletişimi, bunun için kullanılan araçlara ise kitle iletişim araçları denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı olamaz? Bilge, 84 sayfa kitabın 4/7‘ ünü okudu. Bilge kaç sayfa okumuştur ? Aşağıdaki basamaklardan hangisi binler bölüğünde bulunmaz? Eczacılık, tarım ve fotoğrafçılık alanlarında sıkça kullanılır. Sokak ydınlatmalarında, pillerde, cam yapımında ve sofra tuzu elde edilmesinde kullanılan önemli bir elementirYukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şeye……….. denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? "3 0 8 4"Yukarıdaki sayıları birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en küçük sayı kaçtır? Peygamberimiz: “Namaz kulun Rabb’iyle konuşmasıdır.” buyurmaktadır. (Hadis-i Şerif)Bu hadiste Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmiştir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin özelliklerinden biri değildir? Analog saatlerde akrep ve yelkovanın yaptığı hareket ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Peygamberlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 1011  işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Kurban bayramı arifesinde öğle vaktindenbayram sabahına kadar bir süre Arafat’tabulunarak yapıan ibadet aşğıakilerdenhangisidir? Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şart- larından (namazın içindeki farzlardan) biridir? "Sıyırmak" sözcüğü  aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Çarpanları 1584 olan iki sayıdan birisi 48 olduğuna göre diğer çarpan kaçtır?  İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Anadolu topraklarınıyer yer işgal etmeye başlamışlardır. İşgaller karşısında İstanbul Hükûmetinin sessiz kalması üzerine Anadolu halkı vatanı koruma ve bağımsız yaşama arzusu ile, Kuvayımilliye adlı direniş örgütlerini kurarak kendi bölgelerini korumaya çalışmışlardır.Verilen bilgide Kuvayımilliye’nin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmemiştir? • Battalname’nin devamı kabul edilir.• 12. yy’da sözlü olarak şekillenmiş 13. yy’da yazıya geçirilmiştir.• Anadolu’nun fethinin ve bu fethi gerçekleştiren kahramanların anlatıldığı bir destandır.• Tarihçiler için kaynak eserlerden sayılmıştır.• İlk defa Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavus’un emriyle İbn-i Alâ tarafından derlenmiştir.Bu bilgiler ışığında tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki niceliklerden hangisinin birimi yoktur? Bir aile ses kirliliğini önlemek amacıyla evinin duvarlarına köpük, elyaf, cam yünü gibi malzemeler koydurdu.Evi aşağıdaki ortamların hangisinde bulunan, böyle bir uygulamaya en az ihtiyaç duyar? Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı inanç türlerinden biridir? “Arkadaşım Meryem, benim gibi iyi yüzer.” Cümlesinde karşılaştırma ifadesi hangisidir? ” Babam eve geldiğinde suratı asıktı ve ağzını bıçak açmıyordu.” Bu cümlede sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerin hangisi eş sesli bir kelime değildir? Cumhuriyet, halkın egemenliği doğrudan doğruya veya seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik ise devlet idaresinin bu anlayış doğrultusunda olmasını istemektir Buna göre Cumhuriyetçilik ilkesi; I. Güçler birliği II. Ulusal egemenlik III:Demokratik yönetim kavramlarından hangileriyle bağdaşmaz? İttifak Devletleri'nin Rusya ile Brest-Litowsk Antlaşmasını imzalaması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi müdürün sosyal etkinlikler ile ilgili görevlerinden biri değildir?  Yeni Türk Devleti’ nde milli ekonomi ilkesi ilk kez ne ile gerçeklemiştir? Kıta ve levhaların hareket etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Birler bölüğünde 387, binler bölüğünde 876, milyonlar bölüğünde 678 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fiil kökü olarak kullanılmaz ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok fiilimsi kullanılmıştır?  Kare için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ? Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır? A : - - - -?B : It is leather. Arap toplumunda İslam’dan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? İllerde kar yağışı nedeniyle okulları tatil etmeyetkisi, aşağıdaki yönetim birimlerinden hangisineaittir? We - - - - close friends in the past. 13,672 sayısındaki 7 rakamının basamakdeğeri kaçtır? Aşağıdaki illerden hangisinin nüfusu  diğerlerinden daha fazladır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir