S:1

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde "ki" zamir olarak kullanılmıştır?

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde "ki" zamir olarak kullanılmıştır? sorunun cevabı "Bizimkiler akşam size gelecekler." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Evimize 6 litrelik 2 şişe yağ , 2 litrelik 2 şişe zeytinyağı, yarım litrelik 2 şişe nar ekşisi aldık. Aldıklarını toplama kaç litredir? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar;Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?Mehmet Akif Ersoyun bu sözü tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamaktadır? İslam devletinde ülke yönetim birimlerine ilk olarak hangi halife döneminde ayrıldı? ‘Türk kadını Kurtuluş Savaşımızda cepheye kağnılarla mermi ve yiyecek taşımış. Yukarıdaki cümleye aşağıdaki hangi soruyu sorarsak cevabını alamayız? • Türkiye 2007 yılında deprem afeti yaşayan Peruya ve sellerle boğuşan Bulgaristana destek olmuştur.• Japonya 1999 yılında yaşanan Marmaradepremi nedeniyle Türkiyeye 500 adet prefabrik konut göndermiştir.Verilen örnekler ülkeler arası ilişkilerde aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkıda bulunmaz? Osmanlı Devletinin Batıya yönelişindeki etken, devletin hükmetme yollarının uğradığı bozgun ve yıkımdır. 18 yy. boyunca yoğunlaşan ve üst üste gelen askeri başarısızlıklarla somutlaşan, 19. yüzyıl boyunca tartışılan durum bir ölçüde Osmanlı dünya görüşünün kendisini üreterek dönüştüremediği için gerçekleşmiştir. Batının siyasal ve sosyal baskısıyla egemenliği yitirmek, dolayısıyla yok olmak tehlikesi karşısında devlet bazı kurumları, Batılılaştırma yolunu seçer. Böylece kaybetmek üzere olduğu egemenliğini korumak için merkezîidareyi güçlü kılacaktır. Bu nedenle Tanzimattan sonra devleti kurmak ve modernleştirmek yolunda ortaya çıkan fikir akımlarından biri de Batıcılıktır.Bu parçadan Osmanlıdaki Batıcılık akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Cebinde 300 TL olan Fatih parasının %60 ile pantolon alıyor. Fatih'in geriye kaç TL'si kalır? Aralarında benzerlik ilgisi olmaksızın, benzetme amaç güdülmeden bir sözün ilgili olduğu başka bir varlık ya da kavram yerine kullanılmasına Ad aktarması denir. Ad aktarması yapılırken çeşitli kelime ilişkileri kullanılarak yapılır. Örneğin; parça bütün ilişkisi, iç-dış ilişkisi, eser-yazar ilişkisi gibi ilişkilerle ad aktarması yapılır. Aşağıdakilerden hangisinde yapılan ad aktarmasının anlam ilişkisi yanlış yazılmıştır? Kitapları ve kitap okumayı çok seven Tahir, aşağıdaki okul kulüplerinden hangisine üye olmalıdır? Osmanlı Devletini siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlardan kurtarmanın yolunu meşrutiyetin tekrar ilan edilmesinde gören bir grup tıp öğrencisi 1889da bir cemiyet kurdular.Sözü edilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Allahın gönderdiği son İlahi Kitap hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi hâlinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, memurluktan çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır? Seçenekteki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? I. İkili devlet teşkilatı anlayışının benimsenmesiII. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılmasıIII. Ülkenin töreler ile yönetilmesiVerilenlerden hangileri ilk Türk devletlerinin ortak özellikleri arasında yer almaktadır? "Nisa beğendiği bebeği almak için.................................."cümlesinni aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayamayız? Güçler birliği ilkesi ilk defa nerede uygulanmaya başlanmıştır? 5263 sayısını en yakın olan onluğa yuvarladığımızda elde edeceğimiz sayı hangisidir? "Ahmet de dayısı gibi zeki."Ahmet' in zekası kiminle karşılaştırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim değildir? Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi insan hakları eğitimi almış bir kişinin sahip olması gereken özellikler arasında gösterilemez? • Hasan, Yağızın babası, Sunanın ise ağabeyidir.• Arda, Yağızın kuzeni, Ayşenin ise torunudur.• Ayşe, Yağızın büyükannesi, Suna ise Yağızın halasıdır.Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? ...Var varırsan çayıra, sür sürersen tarlayı. Söylenmemiş sözümü kulaksız dinler isen, açarsın kalp gözünü.Söyleyeceğim şu ki: Babamı uyutmak için beşiğini sallarken o beşiği beş parça ettim. Babam develere, develer anama haber verdi. Anam üç kulaçlık yoldan dağları aşarak geldi.Bir varmış, bir yokmuş....Giriş bölümünden bir kesitin alındığı bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dini mimari eserlerden değildir? Korku olmasaydı atalarımız tehlikelerden korunamaz, hayatta kalamazlardı. Biz de bugün burada olamazdık. Mesela arabalardan korkmak, yolun ortasından yürümemizi önler. Böylece korku bizi korur. Ama bazen de bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir güce dönüşür.Bu metindeki altı çizili sözün cümleye kattı- ğı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Tarihte Anal adı verilen yıllıklarla tarih yazıcılığını başlatan uygarlıkhangisidir? Hangisi ülkemizdeki doğal varlıklardan değildir? 20 x 14 -2 x 20 İfadesinin ortak paranteze alınmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yerküreyi iki eşit parçaya bölen, kutuplara eşit uzaklıktaki dairedir? İki adaydan birisi sınıf başkanı seçildi. Seçilemeyen aday kazanan adayı ............. Boşluğu nezaket kurallarına uygun şekilde hangi seçenekle tamamlamalıyız? Bir toplumda insanlar geleceğe güvenle bakamamaktadır, insanlar birbirine ve devlete güvenmemektedir, vatandaşlar hakkını hukuk yoluyla değil, çoğu zaman güç kullanarak koruma yoluna gitmektedirler. Böyle bir toplumda yaşanan sorunların kaynağı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Ben dengeli besleniyorum. diyen bir kişi aşağıda verilenlerden hangisini yapmaktadır? Bir torbada aynı özelliklere sahip 10 kalemden 4ü sarı, 2si mavi ve diğerleri beyaz renktedir. Torbadan rastgele 1 kalem çekildikten sonra, torbaya atılmadan ikinci bir kalem daha çekilmektedir. Her iki kalemin de beyaz olma olasılığı nedir? Peygamberimizi Taif dönüşü himaye eden kim olmuştur? Aşağıdaki hayvanlardan hangisinden kurban olmaz? Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat yoktur? Aşağıdaki devletlerden hangisi Cengiz Hanın torunu Batu Han tarafından kurulmuştur? • Sünnetin dinin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmesi• Müslüman bir kadının gayr-i müslim bir erkekle evlenmesinin yasaklanması• Cuma günü iki ezanın okunmasıBunlar aşağıdaki fıkhî delillerden hangisi için örnek oluşturur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz bir zamir kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir