Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bu gün Türkçe dersinde Bağımsızlık adlı metni okuduk.cümlesinde kaç kelime vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bu gün Türkçe dersinde Bağımsızlık adlı metni okuduk.cümlesinde kaç kelime vardır? sorunun cevabı "8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Avrupa’da XVIII. yüzyılda görülen savaşlar, aşağıdakilerden hangisidir? Eski mahalleden şimdi ne kaldı geriye? Ahmet’le topoyunadığıı arsa, annemin ikindi ütüeri bizi çğııverdiğ tereyağıpideler, toprak yollarda yüüüşüü…O zamanlar bizim evde hep bir kab fazla pişrdi.Annem, Ahmet’i çğıı; onada fazla pişnlerdenverirdi. Kuru biber, kuru patlıan, kışdolması yaztülüü…Bu parçda kaçtane yazı yanlışıyapımışı? Allah’tan aldığı mesajları insanlara iletmekle görevli olan ve onlar arasından seçilen elçilere ………… denir.Yukarıda boş bırakılan yere hangi kavramın gelmesi uygundur? Hangi seçenekteki sözcükler eş anlamlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi çözümleyici çizelge ile denetleme kurallarından değildir? En büyüğü 16 olan ardışık üç sayının toplamı kaç eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fark etmez” anlamı vardır? Aşağıda bazı karakterlere ait alel genler verilmiştir.I. AA Bb Cc ddII. Aa Bb Cc DdIII. aa bb cc DDIV. Aa bb cc DdV. Aa Bb CC DDBuna göre mayoz bölünme sonucu oluşturabilecekleri gamet çeşitliliği en fazla olan verilenlerden hangisidir? Temel haklar başkasına devredilemez,………………………….……ve dokunulamazdır.  İlk TBMM’nin yeni bir devlet düzenine geçilmesinin sağlayıcı yönleri de bulunmasına rağmen bu yönleri ön plana çıkarılmamıştır.      Böyle bir tutumun amacı aşağıdakilerden  hangisidir.  Rüzgar erozyonunu azaltmak için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmalıdır?