S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sesli ile başlayan bir ek aldığında son harf yumuşamaz?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sesli ile başlayan bir ek aldığında son harf yumuşamaz? sorunun cevabı "Sepet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir? Bir insanın kendi isteğiyle Allah rızası için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe sadaka denir. Sadakada miktar ve zaman sınırlaması yoktur. Ayrıca sadaka verecek kişinin zengin olması da gerekmez. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnek oluşturur? Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?   20 ile 30 arasındaki 7’ nin katı olan sayıların çarpımı kaçtır? Difüzyon ile ilgili;I. Cansız ortamlarda gerçekleşebilir.II. Taşıyıcı proteinler görev alabilir.III. Yoğunluk farkı önemlidir.verilenlerden hangileri aktif taşıma için de söylenebilir? Hülya, Merve, Onur ve Sevgi bir sınava girmişlerdir. Aynı sürede aynı testin Hülya 4/25'ini, Merve %36’sını, Onur 0,48’ini, Sevgi ise 9/20'sini cevaplamıştır.Buna göre, soruları en yavaş cevaplayan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yararlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi  selamlaşmanın faydalarından değildir? Yavuz Sultan Selim zamanında ;I-   Memlük Devleti yıkılmışII-  Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmişIII- Suriye, Mısır, Hicaz toprakları alınmışgörülen bu gelişmelerden hangisi veya hangileri ekonomik anlamda Osmanlıya fayda sağlamıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur? Sanat kuramlarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin gezi yazısı türünde bir eseri yoktur? “Varlıkların isimlerinin sonlarına eklenerek onların kime, neye ait olduklarını, sahibinin kim olduğunu belirten eklere………………… zamiri denir.”Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? İşgalcilere karşı Türk milleti nasıl bir tepki verdi? Hava olaylarını önceden bilmek bize ne kazandırır?  Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?  Hangi cümlede hem ad  durum eki “de”, hem de bağlaç olan  “de” vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? Bir kişinin meslek seçerken dikkat etmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Movie Maker programının amacı nedir?   63 sayısının onlar basamağındaki sayının, sayı değerini 2 artırırsak yeni sayı kaç olur? “O; para, makam, şöhret değil, insan biriktiriyordu.”cümlesindeki altı çizili eylemin anlam özelliği bakımından özdeşi aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde verilen kavram yanlış açıklanmıştır? Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kenar uzunları 1,5 m ve 2 m olan dikdörtgen şeklindeki bir yatak için çarşaf dikilecektir. Dikilecek çarşafın kısa kenarlarından 25 cm ve uzun  kenarlarından ise 50 cm pay bırakmak istenildiğine göre  kaç m2 kumaş gerekir? “Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, hâliniz nice olurdu?”(Nur suresi, 10. ayet Ramazan ayında oruç tutmak için gece yemek yediğimiz zamana ne ad verilir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi, anlam bakı­mından diğerlerinden farklıdır?  Aşağıdakilerden hangisi erozyonun oluşumunu artırır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de da” nın yazımı yanlıştır? Halife ordusu İstanbul üzerine yürür. Kayser Asatur, Battal(Seyyid)’ı yenemeyeceğini anlar, cadılardan yardım diler. Kuzende câzû (cadı), askeriyle birlikte, savaş alanına gelir. … Kuzende câzû (cadı) ol evvel meydana girdi. Kırk arşın kadd ü kaametiyle (boyu bosuyla) yüz kendi gibi câzûlar bileşince (yanında) od saçarlar. Sünniler anı görüp korktular. Seyyid, Halife önünde dua kıldı, azm-i meydan eyledi (meydana yürüdü), Kuzende câzûya beraber geldi. Çünkim melun, Seyyid’i gördü, eydür: — Kimsin? Seyyid eydür: — Sen kimi istersin? Câzû eydür: — Cihanı birbirine uran ve bu Rum vilayetine fitne bı- rağan sen misin, dedi. Seyyid eyitti: — Belî, olam (Evet, Oyum.) Ol melun gözleri kana döndü, el urdu, koynundan taş çıkardı, tez efsun okudu, Seyyid’in üzerine attı. Hemandem (hemen) Seyyid’i ateş kapladı ve ateş içinde ejderhalar peyda oldu, Seyyid’e hamle kıldılar; Seyyid dahi Hızır Peygamber duasın okudu, câzûluk batıl oldu. … Seyyid, Aşkar’ı sürdü, ileri geldi tîg (kılıç) çaldı, lâîni (lanetlenmiş yaratığı) iki pare (parça) eyledi. …. Câzû leşkeri ayruk (artık) durmadılar. Kûzende’nin gövdesinden alıp kaçtılar. Seyyid, kâfir alemin (bayrağını) yıktı. Kayser kaçtı. Şehre giderken leşkeriyle Abdülvehhab pusuda idi, üzerlerine vardı. Kayseri tuttular, esir eylediler, Seyyid katına getirdiler. Seyyid eyitti: — Ey lâîn! Tez Müslüman ol, yohsa şimdi seni pare pare ederim, dedi. ... Bu metin aşağıdaki metin türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir? Yazım hatası yapılmamış seçeneği işaretleyiniz? 42 + (75 – 36) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede  “hatıra”  sözcüğünün eş anlamlısı vardır? Halk oyunlarımız ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki meyve ve sebzelerden hangisi kış mevsiminde tüketilebilecek ürünlerdendir? Romantik sanatçılar; eser kahramanlarını iyi-kötü şeklinde sınıflandırırlar, iyiyi alkışlayıp kötüyü ıslıklarlar. Realist sanatçılar ise kahramanları aynasal bir tavırla okuyucularına sunarlar. Böylece eserlerinde kişiliklerini gizleyen realistler, kahramanlarıyla ilgili kararı okuyucuya bırakırlar.Bu parçada “kişiliklerini gizlemek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın Allah’a sevgi saygı ve içten bağlılığını göstermek amacı ile yaptığı tüm davranışlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü sağlanan atıklardan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir