S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir cümle değildir?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir cümle değildir? sorunun cevabı "Çocukları çok severdi Atatürk." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Peygamberimizin (s.a.v.) "İlim öğreniniz, ilim öğrendiğiniz kişiye karşı saygılı olunuz." sözü, aşağıdakilerden hangisi için söylenmiştir? Türkiye fiziki haritasını inceleyen bir öğrenci yeşil renk ve tonlarının en fazla Ege ve Marmara bölgelerinde kullanıldığını görür.Bu durum Ege ve Marmara bölgelerinin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Kol ve bacaklarımızda bulunan eklem çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi karasal biyomlarla ilgili yanlış verilmiştir? ( 4 x 3 x 0 x 5 ) x ( 48 : 8 )  işleminin sonucu kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisi yağ bakımından zengin besinlerden değildir? I. sekiz yüz yetmiş birII. yirmi altıIII. beş yüz beş  sayılarını rakamlarının sayı değerlerinin çarpımına göre büyükten küçüğe sembol kullanarak sıralayınız.   İslam kültüründe “dinin direği ve müminin mi- racı” olarak nitelenen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Bir torbadan kelimeler çekiliyor. Terim anlamlı kelimeleri çeken öğrenciler, her terim anlamlı kelime için 1 puan kazanıyor.Ali: açı, kalem, simetriMurat: patates, anaokulu, beşSena: ova, zamir, bardakÇekilen kelimeler toplam kaç puan kazandırmıştır?  Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı aşağıdakilerden  hangisidir?   I. Metalik bağII. Dipol - dipol bağıIII. Hidrojen bağıIV. London kuvvetleriYukarıdakilerden hangileri zayıf etkileşimdir? nineteen sayısı hangisidr? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.Bu parçadan Topkapı Sarayı'yla ilgili aşağıdakilerdenhangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi sabah kalktığımızda yaptığımız işlerden biri değildir? K.Yazdığı öykü, masal ve romanlarda yaşama dair en keskin gerçekleri dillendirmekten kaçınmayan ama hayal gücünden de asla vazgeçmeyen yazarın pek çok yapıtı dilimize de çevrildi.L. İtalyan çocuk edebiyatı denince kuşkusuz akla ilk gelen isimlerden biri Gianni Rodari.M. Altmış yıllık ömrüne onlarca çocuk kitabı sığdıran Rodari, bu alandaki kariyerini 1970 yılında aldığı Hans Christian Andersen Ödülü ile taçlandırmış.N. 1920 yılında dünyaya gelen Rodari, II. Dünya Savaşı’nın ardından gazetecilik mesleğini bir kenara bırakıp kalemini çocuklar için kullanmaya başlamış.K, L, M, N harfleriyle gösterilen cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Verilen sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyun hangisidir? Oyuncu sayısı 6 olan bir okul takımı ilçedeki futbol yarışmasında birinci oluyor. Birincilik ödülü olarak oyunculara bir altın veriliyor. Altın bozdurulunca 792 lira ediyor. Oyuncular bu parayı eşit olarak bölüşürlerse bir oyuncuya kaç lira düşer? Dünya haritası üzerinde suların kapladığı alan hangi renklerle gösterilir? Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklara başlama nedenlerinden biri değildir?  Hangi cümlede “eş anlamlı” sözcük vardır?   Aşağıdakilerin hangisinde eylemin ortaklaşa yapıldığı anlatılmaktadır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş’e yakınlıkta beşinci sırada yer alır.Yukarıda anlatılan gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz iken yapamayacağımız şeyler arasında değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde devam eden bir eylem vardır? Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhası, aşağıdaki hangi antlaşma ile sona ermiştir? Yeryüzüne çarpacak olan meteorların atmosfer içerisindeki gaz moleküllerine sürtünerek yanması ve parçalanması, atmosferin canlı yaşamına sağladığı faydalardan birdir.Yukarıda bahsedilen olay atmosferin hangi katmanında yaşanmaktadır? Koordinat düzleminde verilen bir KLM üçgeninin köşelerinin koordinatları K(- 2,3), L(- 3,2) ve M(- 1,1)' dir. Bu üçgen x ekseni boyunca 1 birim sağa y ekseni boyunca 3 birim yukarı ötelenerek K'L'M' üçgeni elde ediliyor. K'L'M' üçgeninin köşelerinin ordinatları toplamı kaçtır?  Görkem’in yaşı ablasının yaşının yarısı kadardır. Ablası 16 yaşında olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dünya’nın güneşe olan uzaklığının yıl içinde değişmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Aşağıdaki kurumlardan hangisinde çalışan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olmayıp özel kanunları hükümlerine tabidir? (8 x 1000) + (9 x 10) + 6 şeklinde çözümlenmiş hâli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi yoğunluk farkı ile ayrılabilir? Aşağıda verilenlerden hangisi çevreye zararlı maddelerden değildir? Türkiye’de sarılık olarak tanımlanan karaciğer hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? “Askeri başarılar siyasi başarıları da beraberinde getirir” yargısını aşağıdakilerden hangisi desteklemez? Hz. Muhammed’in doğduğu topluma İslam’dan önce insanların yaşadığı karanlık döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir