Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sevilmeyen bir hayvandan söz edilmektedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sevilmeyen bir hayvandan söz edilmektedir? sorunun cevabı "I dislike sharks." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir sahabi Peygamberimize gelerek “Erdemli davranış nedir?” diye sormuştur.Peygamberimiz bu sahabinin sorusuna hangi cevabı vermiştir? Osman 32 tane çiçek topladı. Mehmet ise Osman' dan 11 tane fazla topladı. Toplam ne kadar çiçek toplamışlardır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Aydaki büyük çukurların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? “Satanizmin (şeytana tapıcılık) tarihçesi Orta Çağ’da büyü ve büyücü kadınlara kadar dayandırılır. Satanizmin ülkemizde yayılmasında, sanayileşme ve kentleşme ile geleneksel aile yapısında meydana gelen köklü değişimin getirdiği yetersiz eğitim, görsel ve yazılı yayınların olumsuz etkisi sebep olmuştur.”Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Hızlı sanayileşme ve kentleşme satanizmi tetiklemiştir.B) Bazı görsel ve yazılı yayınlar gençleri olumsuz yönde etkilemiştir.C) Satanizmin kökleri eskilere kadar uzanır.D) Satanizim zararlı ve tehlikeli bir akım değildir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok özel ad vardır? Aşağıdaki sayı ve okunuş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hariciliğin doğuşuna sebep olan faktörlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) Medine'de yaptığı ve halen mezarının olduğu mescididir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bir öğretim yılı süresi aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki cephelerden hangisinde bulunmamıştır?   George loves football very much. He - - - - plays it.