S:1

Aşağıda verilen cümleyi tamamlayan ifade hangi seçenektedir?
She' s at the _____ .

Aşağıda verilen cümleyi tamamlayan ifade hangi seçenektedir?She' s at the _____ . sorunun cevabı "library" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (....) Emniyet kemeri kullanmak trafik kazalarını önler.(....) Trafik kazaları ülke ekonomisine zarar verir.(....) Trafikte yolcuların uyması gereken kurallar yoktur.(....) Kara yollarında karşıya geçmek için güvenli geçiş yerlerini tercih etmeliyiz.(....) Trafikte saygılı ve sabırlı olmak trafik kazalarını azaltır. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin en önemli ögesidir? "yoğurt - ayran" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? She is a doctor. Cevabını veren birisine ne sorulmuştur? ​Aynı düzlemde birbirini dik açı (90°) ile kesen doğrulara .......... doğrular denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen, sağlığa zararlı alışkanlıklarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece mal ile yapılan bir ibadettir? Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi evimizde adaletli bir iş bölümü olduğunu gösterir? Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır? Kuvva-i Millîye başlangıçta hangi devletin Anadoludaki işgâllerine karşı bir tepki olarak oluşmuştur? She ............ in Paris last month. Some people believe that young children should listen to classical music. They think it can change a childs brain and make the child clever. They call this ‘the Mozart effect.This idea became very popular in the 1990s. Governments and universities spent a lot of money over the next twenty years to test if it is true. The research shows that it is not. Listening to Mozart does not have a permanent effect on your brain.However, research shows that listening to music can help children learn. Mike Edwards teaches eight-year-olds. He works in a special school for children with behaviour problems. He is not a music teacher, but in his classroom there is always music.‘I play the music at the beginning of the lesson, Mike says, ‘and it really works!Mikes students are sometimes difficult to control. ‘Theyre not stupid or lazy, he says, ‘but theyre sometimes noisy and rude and you have to be very patient. The music is calm and quiet. It helps the children to feel calm and quiet too. Then they can learn better.‘I dont think music changes a childs brain or personality, but it helps them to concentrate so they can be more creative. They enjoy coming to class and it makes my job easier because theyre more polite and hard-working.So does Mozart make you a better student? Maybe. But Mikes students are listening to the blues! Why does Mike use music in his classes? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur? Herhangi bir üstünlüğünden dolayı şişinmek, caka yapmak anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.( ) Teknolojik gelişmeler internetin bulunmasından sonra devam etmemektedir.( ) Türkiye topraklarının büyük bir bölümü deprem riski altındadır. ( ) Doğal bitki örtüsünü korumak depreme karşı alınacak önlemlerden biridir.( ) Yönlerin belirlenmesinde Güneşin doğuşu ve batışı esas alınır.( ) Pusulanın renkli ucu daima kuzeyi gösterir. Su ile abdest alma imkânı bulunmayan yerde temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle alınan abdeste teyemmüm denir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi teyemmümün delilidir? "Bir kimse hasta olur yahut yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun." (Bakara Suresi, 185. ayet) ayetinde belirtilen oruç aşağıdakilerden hangisidir? library kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Bu mübarek gecede Bindi nurdan atına Allahın peygamberi Çıktı Allah katınaBu dörtlükte bahsedilen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en son gelir? "Kediler olmasaydı, fareler dünyayı kemirirdi." cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır? Kur an da ‘Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma öğüdü aşağıdakilerden hangisi için söylenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yetiştirdiği yetim kızlardan biri değildir? Disakkaritler için verilen;I. Hücre zarından geçemezII. Hidrolize uğrarIII. Monosakkaritlerden oluşurifadelerinden hangileri polisakkaritler için de söylenir? Sebze ve meyvelerin çürümesine neden olan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, (sizin de onların da rızkını biz veririz) kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allahın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar Allahın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. (Enâm suresi, 151. ayet.)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Günde 40 sayfa kitap okuyorum. Üç haftada kaç sayfa kitap okurum? Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili olarak aşağıda verilen önerilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel yargı içermektedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnız özne ve yüklemden oluşmuştur? Çamaşır makinemiz bozuldu. Tamir ettirmek istedik ama yapılamadı. Bu durumda yeni makine aldık. Eski makinemizi ne yapmalıyız? "6" sayısını Romen rakamıyla yazılışı hangisidir? Kanuni Sultan Süleyman 16 Ağustos 1560 tarihli fermanında; ‘Semendire Beyine hüküm ki, huzur içinde yaşayan halkımdan hiç kimseye hiç bir zaman zulmedilmesine rızam yoktur. Vergi toplama görevinde bulunanların kanuna aykırı olarak halktan fazla akça aldıklarını işittim ve buyurdum ki; Her türlü vergiyi sadece kanunlar çerçevesinde toplattırasın. Hiçbir kimseye fazladan bir akça dahi aldırtmayasın. Dinlemeyenleri yazıp bildiresin...verilen fermanda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerin hangisinde kitap sözcüğü sözde özne olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinin tamamı anne tarafından akrabalarımızdır ? Tanesi 3 TL olan kalemlerden 15 tane alan Efe kaç TL öder? Yıldız sözcüğünün gerçek anlamının dışında herkesçe sevilen, mesleğinde parlayan sanatçı anlamında da kullanılması - - - - örnektir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yaşam alanı bakımından diğerlerinden farklıdır? Bir işçi saatte 5 TL kazanmaktadır. Günde 9 saat çalıştığına göre haftada kaç TL para kazanmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir