S:1

Gülizar: Where is the hospital?
Cemal: .................. . I dont know.

Gülizar: Where is the hospital?Cemal: .................. . I dont know. sorunun cevabı "I’m sorry." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Yanma olayının gerçekleşmesi için hangisi gerekli değildir? 20den küçük ve 20 ile aralarında asal olan kaç pozitif tam sayı vardır? Doğada kendiliğinden oluşan maddelere ne denir? Aşağıdaki maddelerden hangisi elektriği iletmez? Kasılma sırasında kasta aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Dinimizce, özel hayata saygı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir fiziki harita da beyaz ile gösterilen yerler için hangisi söylenirse yanliş bir bilgi olmaz? -Şeyh Sait isyanı -Menemen OlayıCumhuriyet in ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Allah (c.c.) insanı üstün özelliklerde yaratmıştır. Her bakımdan farklı olan insanı diğer varlıklardan ayıran bazı özellikleri de vardır.İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli önemli özelliği hangisidir? Karalardaki çukurlukta birikmiş durgun sulara................................denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 4 düzine yumurtanın 1 destesi satıldı. 8‘ i kırıldı.Geriye kaç yumurta kalır? Sevap ve günahlarımızı yazan meleklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Orhun Abidelerinin günümüzde bulunduğu ülke neresidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Hz. Muhammedi (sas) hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangi isme Nasıl sorusu sorulabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü anlatım vardır? Nitel gözlem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi göz sağlığını olumsuz yönde etkilemez? Okunuşu yirmi tam yüzde beş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? ‘öğretmen - okul kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? 155 X 2 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerinden birisi değildir? Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.(Müminun suresi 3. ayet)Bu ayet Kuran-ı Kerimin ana konularından hangisine örnek oluşturmaktadır? Başarmak için işin sihrini bilmek lazım. cümlesinin kaçıncı sözcüğünde hece düşmesi vardır? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D,yanlış olanlara Y yazınız.(........) Kuran-ı Kerimi, peygamberimize vahiy olarak getiren Azrail meleğidir.(........) İlk inen ayette oku emri verilmiştir.(.......) Kuran-ı Kerimin hiçbir ayeti değişmemiştir.(.......) Peygamber efendimiz 10 yaşındayken annesini kaybetmiştir.(.......) Peygamberimiz güvenilir olduğu için Ona Muhammedül Emin denmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha hafiftir? Cuma namazı kaç rekattır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 45 doğal sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri(Eş sesli) kullanılmıştır? Islak kanatlarında bahar taşıyor kuşlar, Badem çiçeklerine yağmur yağıyordu. Kadersiz şarkılar söylüyor rüzgar, Ümidin pembe eli gökten uzanıyordu. Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi milli ve manevi değerlerimizden biri değildir? • XIII. yüzyılda oluşan anonim bir eserdir.• Emevi komutan Abdullah bin Amrın kahramanlıklarını anlatan 7000 beyitlik bir destandır.• Gerçeklerden uzaklaşmış, hayal gücüyle zenginleşen bir anlatımı vardır.Hakkında bilgi verilen İslami Dönem ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Sıvı buharlaşırken çevresinden ısı alır.Aşağıdaki olaylardan hangisi bu bilgiye örnek gösterilemez? Akraba evliliği ile genetik hastalık ilişkisi hakkında;I. Akrabaların genetik yapısının benzerliği kalıtsal hastalıkların görülme olasılığını artırabilir.II. Akraba evliliklerinde, hastalığa neden olan çekinik genlerin yavrularda bir araya gelme olasılığı artar.III. Akraba evliliğinde, çekinik bir genetik hastalık bakımından hem anne hem de baba melez ise çocukların hepsi hasta olur.şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur? Nurettin Topçu, öğretmenlikle ilgili olarak Tahammülsüzlüğün, şikâyetin başladığı yerde muallimlik davası biter. Muallim, daima muvaffakiyetsizliğin, zaaflarının sebebini arayarak kendisini düzeltmeye çalışmalıdır. Gandi, talebelerinde hata görürse bunun sebebinin kendi nefsindeki kifayetsizlik olduğunu kabul ederek oruç tutardı. ifadesini kullanmıştır.Bu paragrafa göre bir öğretmenin öncelikle aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisine sahip olması beklenir? 79 sayısının 4 katı kaç eder? Aşağıdaki cümlelerde altı çizilmiş sözcüklerden hangisi bir işi (eylemi) bildiriyor? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir