S:1

blue / ball / white / is / and / My
Karışık verilen kelimelerle anlamlı cümle nasıl oluşturulur?

blue / ball / white / is / and / MyKarışık verilen kelimelerle anlamlı cümle nasıl oluşturulur? sorunun cevabı "My is blue and white ball" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
?– 174=537 işleminde eksilen sayı kaçtır? Litresi 4 TL olan sütten günde 1 buçuk litre tüketen Hasanlar 10 günde süt için ödedikleri para ne kadardır? Tabanı kare olan bir prizmanın yüz sayısı ve ayrıt sayısının toplamı kaçtır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetini tanıyan ilk Müslüman devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte hece düşmesi vardır? Ah, o günleri bir görebilsem cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız (....) Meleklerin cinsiyeti vardır.(....) Kuran ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilmiştir.(....) Yolculuğa çıkan birine Allah zihin açıklığı versin. deriz.(....) Selamlaşmak, insanları birbirine kaynaştırır ve yakınlaştırır.(....) Her güzel hayırlı işe başlarken bismillah deriz. Kur´an-ı Kerim´deki sure sayısı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? All learners make mistakes. This is not confined tolanguage learners. We all make mistakes when we arespeaking our mother tongue. Whether we bother tocorrect ourselves or not seems to depend on whetherwe think our hearers have noticed, and how urgently wewant to get on with what we are saying. We know howto correct them; we can recognize our own mistakes forwhat they are. This is not usually the case with mistakesmade by a learner. Not only does he not alwaysrecognize his mistakes, but when his attention is drawnto them, he often cannot correct them; he may evencommit another error in trying to do so. Furthermore, themajority of learners errors are linguistically quitedifferent from those made by a native speaker. Wejudge a foreigners knowledge of our language by thenumber and sort of mistakes he makes. We are inclinedto think that he knows our language quite well if he doesnot make many mistakes. It does not usually occur to usthat he may be avoiding taking risks and confininghimself to doing only what he knows he can do right.Non-specialist people assess a foreigners ability in theirlanguage in the first place by how haltingly he speaksand by how good his pronunciation is, that is in linguisticterms, but in its most superficial aspect. Contrary tolanguage professionals, they tend to assume that onecan equate a poorer pronunciation with a general lack ofknowledge of the language, and that a halting speech isconfined to those who do not know the language well.According to the passage, the authors viewregarding foreign language speakers not makingmany mistakes ----. Vücudumuzda yapıcı-onarıcı olarak görev yaparlar. Büyüme, gelişme, yaraların iyileşmesi, vücudun mikroplara karşı iyileşmesi, vücudun mikroplara karşı direnci için gerek vardır.Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır? Felsefe evren, insan ve doğa üzerine insanı ilgilendiren tüm sorunlarla ilgilenir, onlar üzerine tartışır. Ancak hiçbir konuda mutlak sona ulaşmaz. Her felsefi bilgi aynı zamanda üzerinde tartışılacak bir felsefe konusudur.Felsefi bilginin aynı zamanda felsefi sorgulamanın nesnesi olabilmesi, onun hangi niteliğine dayanır? Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Aşağıdaki topluluklardan hangisi diğerlerinden önce oluşan ve Anadolucuya da memleketçiedebiyatı sürdüren bir topluluktur? Zorluk Derecesi : OrtaBize ait olan düşüncelerimizi yansıtan, doğruluğu değişebilen anlatımlara ne denir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Aylıktan kesme cezası verilen memura brüt aylığı hangi oranlar arasında kesinti yapılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde nesözcüğü diğerlerinden farklı bir türdedir? Aşağıdakilerden kaç tanesi sıvıdır?süt- zeytinyağı- kolonya-erik-mazot Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapılışı yönüyle diğerlerinden farklıdır? Ey büyük ırmak, Anadolu'nun şerefi, şöhreti, bayra­ğı olan Kızılırmak! Senin manzaran daima bana daha heybetli göründü. Ovalara inip yatağına sığ­mayan bir feyz ve hevesle etrafa yayıldığın zaman, yalçın kayalı dağlar arasına sıkışıp girdaplarla köpürdüğün yerlerde karşında bir damla su gibi âciz kaldığımı hissettim.Parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler­den hangisi söylenemez? (1) Yayla, Orta Anadoluda dağların düzü demek- tir. (2) Yaylanın üstünden bütün tarih geldi, geçti; destanlar suyunu içti; masallar koynunda büyüdü.(3) Yayla adamı, toprağı gibi dışından sönük, için- den uyanıktır. (4) Yaylanın sesi kuru, gözü boş fakat içi yanık, türküsü yaşlıdır. Bu paragrafta numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmuştur? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı doğrudur? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Devlet memuru iken muvazzafaskerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevinitamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren kaçgün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar? Aşağıdakilerden hangisi namaza başlama tekbiridir? Türkiyenin 1/700 000 ile 1/2 000 000 ölçekli haritaları karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki hareketlerden hangisinde hızlanma vardır? 100 gramı 5 lira olan kuru meyvenin, 1 kilosu kaç liradır? Hem zamir hem sıfat olarak kullanılabilen kelime hangisidir? Mekkeye gelen misafirleri, zulme uğrayan mazlumları ve tüccarları korumak amacıyla kurulan ve Hz Muhammed‘in de 20 yaşlarındayken katıldığı Erdemliler Birliği anlamındaki topluluğun adı nedir? "Çocuğun karşısına iki kurt çıkmış." cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? Türk destanlarında bulunan bu mit üç yönüyle yer alır: Sığınak (oba), ana ya da ata varlığı, devleti temsil eden sembol.Burada açıklaması verilen Türk miti aşağıdakilerden hangisidir? Ağaçtan 5 düzine ceviz toplayan Mustafa 15 tanesini yedi. Mustafanın geriye kaç cevizi kaldı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizilikelimenin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir? Halide Edipin, İzmirin işgali sırasında eşini ve çocuğunu kaybeden Ayşenin Anadoluya geçerek Kuvayımilliyeye katılmasını anlatan eseri aşağıdakilerden hangisidir? Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılınız. (Hadis-i şerif)Bu hadis Peygamberimizin hangi yönünü göstermektedir? Doğru sözcüğü hangi cümlede yanlışsız, eksiksiz anlamıyla kullanılmıştır? 5542 İl İdaresi Kanuna göre – İl idare kurullarına kaç gün içinde dava açılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir