Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Can a fish swim ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Can a fish swim ? sorunun cevabı "Yes,it can. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir şeyin önemini belirten bir ifade vardır? Aşağıdaki ülkelerden hangisi Asya Kıtası’ndadır? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yı etkilediğinin bir göstergesidir? Felsefi bilgi evrene, insana, yaşama dair ideal olanı ortaya koymaya çalışır. Karşılaştığı her düşünceyi ve olguyu sorgulama konusu yapar; tüm insanlığı ilgilendiren sorular soran ve bu sorulara belli bir düşünme sistematiği içinde yanıtlar veren bir bilgi türüdür.Bu parçada felsefi bilginin özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? “Çoğul” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Deprem anında bulunduğumuz yere göre önlem almamız gerekmektedir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde deprem anında yapılması gereken doğru bir uygulama verilmiştir? 5542 İl İdaresi Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi İl idare kurulunda yer almaz? Fıkıhta, miras ve vasiyet ile ilgili hükümler hangi başlık altında inlelenir? 132 sayısında 2'nin basamak ve sayı değeri toplamı kaçtır? Asurlular kurdukları koloniler sayesinde Anadolu’da önemli ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır.Bu durum Anadolu’da aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüşümü olmaz? Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?