S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? sorunun cevabı "Arkadaşım onu ne kadar sevdiğimi bilmiyor." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda kimyasal tortul kayaçların etkili olduğu söylenemez? 16 x 4 – 27 ÷ 9 – 1 işleminin sonucu kaçtır? Komünizmle idare edilen ülkeleri NATOya karşı korumak amacıyla, aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisi kurulmuştur? Hz. Muhammed (sav.) Mekkeyi fethettiğinde kendisine zulmetmiş olan Mekkelilere şöyle seslenmiştir: Ben size Yusufun (as.) kardeşlerine söylediklerini tekrarlıyorum. Bugün size kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. Çünkü O, merhametlilerin en merhametlisidir.Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) ve Hz. Yusufun (as.) aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Sayfaya filigran eklemek için hangi menü kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan değildir ? Denemeler adlı eseriyle bu türün öncüsü ve temsilcisi olan Fransız yazar kimdir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi iman-bilgi ilişkisine örnek verilemez? Aynı koşullarda bulunan ağzı açık iki kaptan birincisine A, ikincisine B sıvısı eşit kütlede konulmuştur. Bir süre bekledikten sonra A sıvısının kütlesinin B sıvısının kütlesinden daha fazla olduğu gözlenmiştir.Buna göre,I. B sıvısının uçuculuğu daha fazladır.II. A sıvısının buharlaşma ısısı daha fazladır.III. Moleküller arası çekim güçleri arasındaki ilişki A > B şeklindedir.yargılarından hangileri doğrudur? Dışarıdan yalıtılmış kapta m gram buz varken buzun üzerine m gram su ekleniyor.Isı alışverişi sadece buz ve su arasında olduğuna göre; I. Buzun tamamı erir.II. Suyun kütlesi azalır.III. Suyun sıcaklığı azalır.olaylarından hangileri gözlenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz bir cümledir? Aşağıdaki adlardan hangisi bir çocuğa Çocuğun yaşamasına, cinsiyetine ve başka çocuk istememe dileğine ilişkin (inançlarla) verilen adlar verilebilecek adlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz haldedir? (-4-2) : (-4+2) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam yönünden diğerlerinde farklıdır? • Galip devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.• Devletler arası gizli anlaşmalar yapılmayacaktır.• Cemiyetiakvam kurulacaktır.• Her millet, çoğunlukta olduğu bölgelerde kendi devletini kurabilecektir.• Boğazlar, uluslararası garanti altına alınıp bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.Yukarıda verilenlere bakılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılır?I. Sömürgeciliğin önlenmesi düşünülmüştür.II. Açık diplomasi istenmiştir.III. Osmanlının boğazlar üzerindeki hakimiyeti güçlenmiştir.IV. Dünya barışını koruma amacı vardır. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word programının uzantısıdır? Basın toplantısından sonra soru alınacağı söylendi ama bütün gazeteciler onun siyah ya da beyaz cevap lar vermeyip gri konuşacağından emindi.Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İlk İslam parası aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde bastırılmıştır? Bizim köyümüz bu ilçenin en güzel köyüdür?Yukarıdaki tümcede kaç sözcük vardır? I.Arkadaşımın kalemini izin isteyerek alırım.II.Bana yardımcı olan arkadaşlarıma teşekkür ederim.III. Öğretmenimle izin isteyerek konuşurum.Yukarıdaki davranışlardan hangileri doğrudur ? I. ÖğretmenII. Uzman öğretmenIII. Başöğretmen1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarındandır? "Tatilde.................gideceğiz." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisini yazmamız uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi evdeki görev ve sorumluluklarımızdandır? Temmuz ayı hangi mevsimdedir? Müminler arasında imanca en olgun olanı, ahlakça en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız da ailesine hayırlı olandır. (Hadis-i Şerif)Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hadis-i şerifinden çıkarabileceğimiz bir sonuç olamaz? Benim doğum günüme 5 hafta 10 gün var. Bugün 02.03.2019 Cumartesi olduğuna göre doğum günüm hangi ay, hangi güne denk gelmektedir? Canlılar için söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz, amcası Ebu Talipten sonra kimin kervanıyla ticaret yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan mahkemelerden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zararverme ihtimali daha fazladır? Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılabilecek bir sonuçtur? Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla bulunması gereken öğretmen sayısını gösteren işleme ne ad verilir? Her vagonunda eşit miktarda yolcusu bulunan 8 vagonlu bir trende toplam 872 yolcu varsa 1 vagonda kaç yolcu bulunur? Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardanhangisidir? Allahın peygamberler aracılığıyla gönderdiği dinlere ne ad verilir ? İlahi kitapların asıl gönderiliş amacı hangisi olabilir? Aşağıdaki olaylardan hangisinde ışığın kırılması etkili değildir? Yönümüzü bulmak için Kutup Yıldızından ne zaman yararlanabiliriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir