S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklılık söz konusudur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklılık söz konusudur? sorunun cevabı "Mektup, telefondan daha eski bir iletişim aracıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Antrenman yapan bir sporcuda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? Aşağıdakilerden hangisi masalların özelliklerinden değildir? Osmanlı Devleti’nde divan toplantılarında büyük davalara bakan, kadı ve müderrislerin atamalarını yapan devlet görevlisi hangisidir? Bir manav 48 kasa elma aldı. Her kasa 18 kg geldiğine göre manav kaç kilogram elma almıştır? Page up tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? “Yavaş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hızlı” sözcüğünün “karşıt” anlamlısı olarak kullanılmıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ortaöğretime kayıt şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ailemizin gelir ve giderlerini gösteren tabloya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname belirtilen görevlerinden biri değildir?  " Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış."  atasözünde yer alan ad tamlamasının türü aşağıdakilerden hangisidir? “Avcı Süleyman, yürüye yürüye dik bir kayalığın dibine vardı.” Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? “ Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede yürür. “ ( Enbiya suresi,33. Ayet)Bu  ayet, aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir I. Bu şiirde kullanılan bazı sözcükler yabancı dillerden dilimize girmiştir.II. Beyindeki sinir hücrelerinin kendilerini yenileyebilme yetisinden yoksun oldukları açıklandı.III. Dizi filmler, hiçbir öğüt ve bilgi vermedikleri gibi izleyiciyi de sahte duruşlarıyla etkiler.IV. Her şairin belirgin geniş bir hayal dünyası; her şiirin oturmuş, belirgin bir maddesi vardır.V. Bu sözlükte yer alan sözcüklerin çoğunlukla soyut kavramlar olduğu görülecektir.Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde nesnel anlatım yoktur? Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için hangisi yanlış bilgidir?   İnsan tabiatın en zayıf,ama düşünebilen yaratığıdır.Dimağında hafif bir bozukluk,bir damlacık su onun ölümüne sebep olabilir.Tabiat olayları,sel,çığ,deprem…insandan kat kat güçlüdür,ancak tabiat bu gücünün farkında değildir.İnsan,evrenin kendinden daha güçlü olduğunu bilir,evrense bunu bilmez. Paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine özellikle başvurulmuştur?   En az günü olan ay hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(…..)  İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan önce gelir. (…..)  Son kullanma tarihi geçmiş ürünler insan sağlığını olumsuz etkiler.(…..)  Miladi takvimin başlangıcı Hz. İsa'nın doğumudur.(…..)   Önceleri öküzlerle sürülen tarlalar, günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle traktörlerle yapılmaktadır(….)  Müzik seti, fotoğraf makinesi, tablet gibi eşyalar temel ihtiyaçlarımızdandır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır? Kuva-yı milliye yerine düzenli birliklerin gerekliliğini ispatlayan ilk savaş hangisidir? Saatteki hızı 90 km olan bir araç 12 saatte kaç km gitmiş olur? Oktay, bakkaldan 15 paket şeker aldı. Paketlerin her birinde 24 tane var.Oktay, paketlerden 8 tanesini arkadaşlarına verirse geriye kaç tane şekeri kalır? Aşağıdakilerden hangisi tövbenin insana kazandır- dığı faydalardan biri değildir? 128.040 yanda verilen sayının okunuşu hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi cümle içinde sıfat olarak kullanılamaz? Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında madde eski şekline döner? Canlı bir varlığa ad olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? Ilgıt ılgıt esen yellerEsip esip yâre değmeli değilAk elleri elvan elvan kınalıKaradır gözleri sürmeli değilBu dizelerde geçen ikilemelerin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Güneş ve dünya arasındaki büyüklüğü modellemek isteyen öğrenci hangi iki nesneyi seçmelidir? İngilizlerin I. Dünya Savaşı’nda Orta Doğu petrollerini kontrol altında tutmak ve Kafkaslar’da Ruslarla birleşmek amacıyla açtıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir? Ava gitmişti bir gün, ormanda Oğuz KağanGölün ortasında bir tek ağaç uzuyordu.Ağacın kovuğunda bir kız oturuyorduGözü gökten daha gök, bu bir Tanrı kızıydıIrmak dalgası gibi, saçları dalgalıydıBir inci idi dişi, ağzında hep parlayanKim olsa şöyle derdi, yeryüzünde yaşayan‘’Ah! ah! Biz ölüyoruz! Eyvah, biz ölüyoruzDer, bağırır dururduTıpkı tatlı süt gibi, acı kımız olurdu.Oğuz kızı görünce, aklı başından gittiNedense yüreğine, kordan bir ateş girdi.Gönülden sevdi kızı, tutup aldı elindenKızla gerdeğe girdi, aldı dilediğindenBirinci oğlancığa, Gök adını koydular,İkinci oğlanaysa Dağ adını buldularDeniz olsun üçüncü, diye memnun oldular.Bu dizelerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 58'den başlayıp ileriye doğru 2'şer ritmik sayarken 5. sırada hangisini söyleriz? Aşağıdakilerden hangisini kişisel bakımımız için kullanırız? 29 Ekimde aşağıdakilerden hangisini kutluyoruz? “O, beni doğuran annemden sonra, annemdi. Kendisinin çocukları aç durur, suratlarını asarlarken, o önce benim karnımı doyurur, saçımı tarar ve gülyağlarıyla yağlardı. O, benim annemdi”Peygamberimiz dedesi vefat ettikten sonra yanında kaldığı hangi akrabası için vefat ettiği zaman yukarıdaki sözleri söylemiştir?  “İnsan Yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışan insan kendi mizaç ve karakterinin etkisinde kalır ve farklı sonuçlara varır. İnsanın bu özelliği, farklı din anlayışının oluşmasını sağlayan önemli etkenlerdendir.”Yukarıdaki parçada din anlayışındaki farklılıklara sebep olan etkenlerden hangisine değinilmiştir? Kurtuluş Savaşı’ nda düşman işgaline karşı halkın kendi kurduğu yerel birliklere ne ad verilir ? 5‘ in 5 katının 8 eksiği kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir