S:1

1-Yokuşu çıktı yavaş yavaş.
2-Çocuklar, bahçede oynuyorlar.
3-Televizyon da sinema kadar etkilidir.
4-Babamın başı çok ağrıyor.
Yukarıdakilerden hangisi karşılaştırma cümlesidir?

1-Yokuşu çıktı yavaş yavaş.2-Çocuklar, bahçede oynuyorlar.3-Televizyon da sinema kadar etkilidir.4-Babamın başı çok ağrıyor.Yukarıdakilerden hangisi karşılaştırma cümlesidir? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Bir DNA molekülünde aşağıda verilen oranlardan hangisi 1e eşit değildir? Soğuğa dayanmanın en emin çaresi soğuğu sevmektir derler. Hakikaten insan soğuğu aradığı zaman, ne kadar şiddetli olursa olsun, müteessir olmaz. Hayatta zorluklara dayanmanın en emin çaresi de hayatı sevmektir. İnsan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır, hiçbiri ağır gelmez. Sizi çok seven anneniz, nasıl yüzünüze daima gülerek bakarsa, siz de hayata öyle güler yüzle bakarsanız etrafınızdaki insanlara da neşe verir, hayatın bir kat daha güzelleşmesine hizmet edersiniz.Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir? Atatürk nerede doğdu? Kudüste kutsal olarak bilinen bir kaya üzerine Halife Abdülmelik tarafından yaptırılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Yağmur ve kar sularının sebep olduğu doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? I would help poor people - - - - I were rich. Aşıyı ne zaman oluruz? Bu soruya hangi çocuk doğru cevap vermiştir? Peygamberimizin, hicret ederken kendisine emanet bırakılan malları sahiplerine ulaştırması için, Hz. Ali'yi görevlendirmesi onun hangi özelliğini (sıfatını) gösterir? • Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.• Doğru bilginin temelinde akıl vardır.• Sezgiye dayanan bilgi doğrudur.Verilen ifadelerde aşağıdaki akımlardan hangisinin açıklaması bulunmamaktadır? TBMM açılana kadar bütün yurtta milli mücadeleyi kontrol eden Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur? Süs bitkisi begonyanın bir dalı nemli toprak üzerine bırakıldığında kök ve sürgün salarak yeni begonya bitkisi oluşur.Bu üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D) yanlışsa (Y) koyunuz(....) Sağlıklı ve maddi imkanı yerinde olan her Müslümanın ömründe en az ikidefa haccetmesi farzdır(....) Hz. Muhammet (s.a.v.) yaşadığı yeri görür.(....) Müslümanların etrafında tavaf ederek hac vazifesini yerine getirdiği yerMescid-i Nebidir(....) Hac için gerekli maddi güce sahip olan herkes hacca gidebilir Bir sürüde 16 kuzu, kuzuların iki katı keçi ve kuzu ile keçilerin toplamının 15 eksiği kadar da koyun vardır. Sürüdeki hayvanların ayaklarının sayısı kaçtır? Aşağıda verilen dizelerde altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir kökten türemiştir? Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir? Bir bidon mazot motorumu 4 kez dolduruyor. Motorumla İstanbula gideceğim. Motorumu 8 kez doldurmam gerekiyor. Kaç bidon mazot almalıyım? I. Planlı çalışmakII. Akıcı etkinlikIII. TutarlılıkYukarıdakilerden hangisi/hangileri, öğrenme ortamında disiplin sorunlarını önleyici yöntemlerdendir? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin kendini başkalarının yerine koyma duygusunun bir sonucu olduğu söylenemez? Aşağıda verilenlerden hangisi çevreye zararlı maddelerden değildir? Aşağıdaki davranış örneklerinden hangisi içgüdüsel değildir? Bir futbol maçına 694 kadın seyirci, kadınlardan 806 fazla erkek seyirci katılmıştır. Toplamda kaç kişi maçı izlemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeleri Avrupaya taşıdı. Keşifleri destekleyen Avrupanın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? 1934te kabul edilen bir kanunla herkesin bir soyadı alması kabul edilmiştir. Yine aynı gün kabul edilen başka bir kanunla da ağa, hacı, hoca, bey ,mola, paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden unvan ve lakaplar yasaklanmıştır.Buna göre çıkarılan bu kanunun aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir? 365 X 19 = ?​Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? En fazla enerjiyi veren besin grubudur. Kullanım sırası olarak karbonhidratlardan sonra gelir. Vücudun korunmasını ve sıcak tutulmasını da sağlar.Yukarıda bahsedilen besin grubu hangisidir? Aşağıda cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Minik tavşan yiyecek bulabilmek için iki saat koştu. Cümlesinde hangi sözcükler ön addır? (8.7) - (8.6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hayatında olmamıştır? Mike : - - - - ?Rosa : Fishing. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru­dur? Peygamberimize ilk vahyin gelişi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Boğmak sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde değişmece (mecaz) anlamında kullanılmamıştır? This car is ...... than that car. Okullar yaz tatiline giriyor. cümlesinde çoğul olan sözcük hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü tür olarak diğerlerinden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir