Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hangisi komşuluk ilişkilerinde yanlış bir davranıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hangisi komşuluk ilişkilerinde yanlış bir davranıştır? sorunun cevabı "Geç saatte gürültü yapmak." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Kişinin kendini Allah’ın yarattığını bildiği halde insanlara büyüklük taslamasına nedenir? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 6 cm, yüksekliği 4 cm olan kare dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür? Bilge, yazdığı olaylardan hangisini diğerlerinden sonra yaşamıştır?  Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırmak için kullanılan araçlardan biri değildir? Hazar devletinin kurucusu kimdir? I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz? Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa insanlar arasında dayanışmayı artırır? Namaz dinin direğidir."Bu hadiste namazın hangi özelliği vurgulanmaktadır? • H2O•  H•  O2•  OYukarıda verilen maddelerden kaç tanesi bileşiktir? Londra Konferansı’nda Ankara Hükümetini temsil eden Bekir Sami Bey, işgal altındaki topraklarımızın boşaltılması ve bağımsızlığımızın tanınması gerektiğini söylemiş, ayrıca kapitülasyonların kaldırılmasını istemiştir.buna göre Türk Hükümeti; I.  Siyasi bağımsızlıkII.  Ekonomik bağımsızlıkIII. Çağdaşlaşmadurumlarından hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?