S:1

Yemeğimi az yiyince annem kızdı. cümlesinin sebebi hangisidir?

Yemeğimi az yiyince annem kızdı. cümlesinin sebebi hangisidir? sorunun cevabı "yemeği az yemek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Vücudumuzda düzenleyici görevini üstlenen besin içeriği hangisidir? Hangi sayının en yakın onluğa yuvarlanması sonucu farklı bir sayı elde ederiz? Japonları Leyte Savaşında ağır yenilgiye uğratan Amerikalı komutan, aşağıdakilerden hangisidir? 68:3 işleminde kalan kaçtır? Herkes merakla sesin geldiği tarafa bakıyordu. Cümlesindeki zamirin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelimedir? Zaman zaman çevrenizdeki çocukların, kesinlikle sonu gelmeyecekmiş gibi görünen, birbirinden tuhaf sorularına tesadüf etmişsinizdir. Beş altı yaşlarında olan çocukları şöyle bir düşünün, ne çok soru sorarlar çevrelerinde olup bitenleri anlamak için: Bu ne, niye, ama neden, nasıl, ne zaman? Sabırla cevap verirsiniz ve tam bittiğini sandığınız anda başa dönerler: Bu ne, niye vb.? Çünkü - - - -Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Fabrikalar ekonominin vazgeçilmezleridir. Fakat fabrikaların çok olduğu yerlerde, hava, su ve gürültü kirliliği gözlemlenmektedir. Bu durum, bazı insanların sanayiye karşı tepkide bulunmasına bile yol açmaktadır. Oysa, fabrikalar, yapılacak küçük değişikliklerle doğal çevreyle uyumlu hale getirilebilir.Verilen metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? She weighs .................... every morning.A) yourselfB) himselfC) herselfD) myself I. Eğer yerde ve gökte Allahtan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti... Enbiyâ suresi, 22. ayet.II. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.(Fatiha Suresi) Yukarıdaki ayetlerde İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi katı bir yakıt türüdür? Bir gün adamın biri Hz. Peygamberin huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Hz. Muhammed (sav.) de ona, Peki, sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi? diye takıldı. Adamcağız, Ey Allahın Resulü, ben sizden bir binek istiyorum, dişi deve yavrusunu ne yapayım? dedi. Hz. Peygamber gülerek Bütün develer, dişi develerin yavrusu değil midir? diye açıkladıktan sonra adama yardımcı oldu.Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Peygamberimizin mescidinin yanında, ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan Müslümanlara ne denir? 26,173 sayısının onda birler basamağındaki sayı ile birler basamağındaki sayının toplamı kaçtır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ‘ mecaz ‘ anlamda kullanılmamıştır? Türk Dilini Tetkik Cemiyetinin bugünkü adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara ise Y harfi koyunuz. ( ) Nüfus cüzdanlarından aile büyüklerimizin iş hayatlarıyla ilgili bilgi edinebiliriz.( ) Türk kahvesi millî kültürümüzün bir ögesidir.( ) Geçmişte oynanan oyunlardan bazıları günümüzde de oynanmaktadır.( ) Aile üyelerimizi ve akrabalarımızı soyağacı çizerek gösterebiliriz.( ) Düğünler geçmişten günümüze hep aynı şekilde yapılmıştır. On altıdan sonra gelen sayı kaçtır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Başvuru sahibi tüzel kişi ise;aşağıdakilerden hangisi gerekir?I - Tüzel kişinin unvanı ve adresi,II -Yetkili kişinin imzası,III -Yetki belgesi, Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında olmamıştır? Aşağıdaki peygamber-suhuf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sosyal içme evresi olarak bilinir. Bu evre yaşam boyu böyle sürebilir ve kronik alkolizm oluşmaz. Fakat içenlerin bir bölümü birkaç yıl içinde içkiyi artırır ve düzenli almaya başlar.Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir? Carol : I have a backache. What should I do?Arthur : - - - -. Bir kutunun içinde 40 tane çikolata vardır. Bu kutunun boşken kütlesi 200 gramdır. Çikolata ile doluyken 680 gramdır. Buna göre 1 çikolatanın kütlesi kaç gramdır? Peygamberimizin dinin direği olarak ifade ettiği ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Uluğ Beyin öğrencisidir. Matematik ve astronomi alanında eserler yazmıştır. İstanbulun ilk enlem ve boylamlarını hesaplamıştır. Risâletul- Fethiyye, Meserretul Kulûb önemli eserleri arasındadır.Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bilginlerden hangisine aittir? Pirinç, bulgur, patates ve balda bol miktarda bulunan besin türü aşağıdakilerden hangisidir? Komedi türünün ilk büyük ustası kimdir? Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çirkin kelimesinin zıt anlamı kullanılmıştır? Canım annem, gözümde tütüyorsun. Yukarıdaki cümlede altı çizili ifadenin anlamı, hangi seçenektedir? 4x100 + 6x1 + 2x0,1 + 8x0,001Çözümlenmiş şekli yukarıdaki gibi olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimiz arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi açık tohumlu bitkilere örnektir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerine doğru ayrılmıştır? Nefes, mersiye, kaside, deyiş gibi sanat türlerinin ortaya çıkması, dinin hangi kültür ögesinde etkisini göstermektedir? Trafik ışıklarından sarı ışığın anlamı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersini öğrenmenin kişilere kazandırdığı faydalar ara- sında gösterilemez? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre il ve ilçe idare kurulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir