S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – sonuç cümlesi değildir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – sonuç cümlesi değildir? sorunun cevabı "Selim, Diren gibi çalışkandır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yaşanmış bir dönem değildir? Mustafa Kemal Atatürk ‘ün kendisinsin kaleme aldığı ve Türk Kurtuluş Mücadelesini anlattığı en büyük eseri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi opak ( saydam olmayan ) maddedir ? 20. yüzyıl başlarında devletin kurtuluşunu meşruti bir yönetimde arayan Osmanlı aydınları özellikle Selanik şehrinde örgütlenmişlerdir.Bu durumda Selanik şehrinin,I. Batı ile yakın ilişki içinde olması II. Eğitim ve kültür bakımından gelişmiş olmasıIII. Halkının çoğunluğunu gayrimüslimlerin oluşturmasıözelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? "12 Nisan Pazar"Yukarıdaki tarihe göre ayın 11 i hangi gündür? Kadife gibi yumuşak olan bu kumaş senelerdir annemin sandığındaydı.Aşağıdakilerin hangisinde ‘‘sert kelimesi, bu cümledeki altı çizili kelimenin anlamca karşıtıdır? Aşağıdakilerden hangisi halk kültürünün yazılı kaynaklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken bir temizlik kuralı değildir? 3513+1475 Ayşe yukarıdaki işlemi toplanan sayıları en yakın binliğe yuvarlayarak tahmin ediyor. Ayşe aşağıdaki sonuçlardan hangisini bulmuştur? Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘ in yetişmesinde büyük emeği olan süt annesinin adı nedir ? Peygamber efendimizin kendisinden sonra vefat eden tek çocuğu kimdir? Gökyüzünü gözlemlemek için hangi araç kullanılır? Boğazlarda Türk egemenliğini ve kontrolünü esas alan bir düzenleme yapılarak 20 Temmuz 1936da imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? Kalkınmaya köylerden mi, yoksa kentlerden mi başlanmalı? şeklinde bir tartışma sorusu sorarak derse başlayan Gül Öğretmen, daha sonra öğrencilerden istekli olanları savunmak istedikleri cevaba göre iki gruba ayırmıştır. Bir sonraki derse kadar gerekli hazırlıkları yapan öğrenciler, jüri önünde tartışmışlardır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak tartışmayı kazanan grup açıklanmıştır.Buna göre, Gül Öğretmenin kullandığı tartışma yöntemi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Güneşin kendi etrafında dönüşü, saat yönünün .................... yöndedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Havada yaklaşık %78 oranında bulunan elementir. Besinlerin ve kimyasalların soğutularak saklanmasında bu elementten yararlanılır. Bazı bileşenleri ise gübre ya da patlayıcı yapımında kullanılır. Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Dinimizce yasaklanmış olan iş ve davranışlara ne denir? Cam, plastik, mum gibi belli bir kristal yapıya sahip olmayan maddeler aşağıdaki katı türlerinden hangisine örnektir? 4 birlik 1 onluktan oluşan sayının 6 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının farzlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf olarak kullanılmamıştır? 07 : 45 a.m. Peygamberimizin hayatı boyunca söylediği sözlere ne denir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? ‘ Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) koydu. Sakın dengeyi bozmayın. ‘ (Rahman suresi, 7 ve 8. ayetler)‘Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet)Güneş kendisi için belirlenen yerde (yörüngede) akar (döner). İşte bu Aziz ve Âlim Allahın takdiridir. (Yasin suresi, 38. ayet)Verilen ayetler birlikte değerlendirildiğinde aşağı-daki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi veri tabanının avantajlarından birisidir. Güney Afrika'nın seçimle iktidara gelen ilk siyahi devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir? İlk Çağ uygarlıklarından Sümerler tarım faaliyetlerini düzenlemek için ay ve güneşin hareketlerini incelemişlerdir.Buna göre Sümerlerin aşağıdaki bilim dallarından hangisinde ileri gitmeleri beklenir? İnternet üzerinden hukuki bilgi paylaşımı yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Paralel (Enlem) daireleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Kaan yaşadığı yeri daha ayrıntılı görebilmek için, aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen haritayı kullanması gerekir? Arabanın direksiyonunu çeviren şoför kuvvetin hangi özelliğini uygulamaktadır? Ben, onunla gitmek istemiyorum.cümlesinde adın yerine kullanılan kaç sözcük vardır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(....) Işık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrusal olarak yayılır.(....) Düz bir çizgiden oluşan ve ışığın gittiği yönü tarif etmek için çizgi üzerine ok işareti konularak çizilen işarete ışın denir.(....) Işığın geldiği ortama geri dönmesine ışığın yayılması denir.(....) Tüm cisimler ışığı yansıtır.(....) Düzgün yüzeylerden düzgün yansıma olur. Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "mutlu kılmak" anlamı vardır? Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? Bilimsel bir problemin çözümünde aşağıdakilerden hangisi en son yapılır?A)B)C)D)E) Kuran-ı Kerimin anlaşılmasını sağlayan ve içerik olarak tercüme ile tefsir arasında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklarımızdandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir