S:1

Bütün işçiler üretkendir.
• Kemal işçidir.
• O hâlde ...
Verilen tümdengelim örneğinin doğru olabilmesi için üç nokta ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

• Bütün işçiler üretkendir.• Kemal işçidir.• O hâlde ...Verilen tümdengelim örneğinin doğru olabilmesi için üç nokta ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "Kemal de üretkendir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Müsadere usulünü kaldıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Evin en küçük kızı, iki gündür balkon masasında duran kitapları içeriye götürdü.Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Gün; şehrin, kayaların, bozkırın üstüne; uçsuz bucaksız ve çıplak ovalara kızıl kıyamet doğu- yor. Güneş, dağın doruğunda titiz ve nazik bir şekilde başlıyor işe; sihirli bir fırça gibi yukarıdan aşağıya iniyor, karanlığı sile sile gidiyor eteklere doğru. Tepeye ışıl ışıl yanan bir ger- danlık gibi sarılı kent, aydınlandıkça yaşlanıyor. Bakımlı ve görkemli manastırları, dar sokakları, kat kat yerleşimi, Nuh Nebiden kalma kalesive eski taş evlerini ortaya çıkarıyor.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peygamberimizin Bedir savaşında aldığı esirleri 10 kişiye okuma yazma öğretmesi sonucu serbest bırakması peygamberimizin hangi özelliğini belirtir? Dede Korkut Hikâyeleri için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A: What is your sister doing?B: - - - - . Kurtuluş Savaşında TBMMnin batı cephesinde Yunanlılara karşı kazandığı başarılar ve bazı sonuçları verilmiştir:-I.İnönü-TBMMnin Londra Konferansına davet edilmesi-II.İnönü-İtalyanın Anadoluyu terk etmesi-Sakarya-Fransanın Ankara Antlaşmasını imzalamasıYukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşalıbilir? Aşağıdaki ikilemelerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır? Araçlarda emniyet kemeri takılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, aşağıdakilerden hangisini tanımlar? Hangi yaşta olursa olsun her birey kendisinin ve içinde yaşadığı toplumun yaşam kalitesini artırmak için rol alabilir. Biz de kendi çevremizden başlayarak bir takım sorumluluklar alabilir, evimizde, sınıfımızda, okulumuzda yaşamın daha güzelleştirilmesi için sorumluluklar üstlenebilir, çalışmalar yapabiliriz.Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi kaliteli bir yaşam için yapılan bir davranış olarak kabul edilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır? Allahın gönderdiği son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? • Hasta ziyaretine gittiğimizde• Sınava girecek olan bir arkadaşımıza• Vefat eden birinin ardındanVerilen durumlarda, sırasıyla aşağıdaki dua ifadelerinden hangileri kullanılır? 1243 Kösedağ savaşı sonrası için hangi yargıya ULAŞAMAYIZ? • Akışkandır• Belirli bir şekli vardır.Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime kullanılmıştır? Memeli canlılar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir? Bahçemizde nar ağacı Kimi tatlı kimi acı Gönüldeki dert ilacı Ya bulunur ya bulunmaz Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iyelik zamiri yoktur? Bahçede sıra sıra erik ağaçları vardı. Melahat Teyze, Oğlum, haydi toplayın da yiyin! dedi. Bir yandan topladığımız erikleri yiyor, bir yandan da iri iri eriklerin bir kısmını kuyunun yanında biriktiriyorduk. Erikler tatlıydı. Bizim bücür durmadan yiyor, çekirdekleri çimenlerin üstüne fırlatıyordu. Kuyudan bir kova su çektim, içtik. Çayıra oturduk. Biraz dinlendik.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 564 190 sayısı için hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" soru eki yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(...) Sümerlerde depo, tapınak, gözlemevi olarak kullanılan yapılara Ziggurat adı verilir.(...) Asurlular, Anadoluda kurulan İlkçağ Uygarlıkları'ndan biridir.(...) Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan topraklara Mezopotamya denir(...) Lidyalılara ait olup, Sarddan başlayıp Asurluların başkenti Ninovaya kadar uzanan tarihi yola Baharat Yolu denir.(...) Hammurabi Kanunları Babil Devleti döneminde hazırlanmıştır. • Öğrenci soruları anlayıp, cevapları organize eder.• Sorulabilecek soru sayısı diğerlerine göre azdır.• Güvenilirlik ve geçerliliği düşüktür.• Hazırlamak ve uygulamak kolaydır.• Puanlama güvenilirliği düşüktür.Aşağıda yer alan değerlendirme türlerinden hangisi yukarıda yer alan özellikleri içermektedir? Milli egemenlik ilkesi; I. CumhuriyetçilikII. MilliyetçilikIII. HalkçılıkAtatürk ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? Türk ordusu Sakaryada düşmanı bozguna uğrattı. cümlesinde hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır? İç gezegenlerin en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? I. Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin bağıl nem oranının artmasıII. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırının alçalmasıIII. Bir dağın kuzey ve güney yamaçlarının güneşlenme sürelerinin farklı olmasıYukarıdakilerden hangileri yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre genel kurulların toplantı zamanı ve karar yeter sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisi suya atılınca kolaylıkla çözünür ? Tercüman-ı Ahval gazetesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kılcallık; I. Kağıt havlunun sıvıları emmesiII. Sporcuların formalarının terden ıslanmasıIII. İspirto ocağının yanmasıolaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde etkendir? Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde, Yunan ilerleyişine karşı alınan tedbirler arasında yer almaz? Hangi davranış kişisel bakım arasında sayılmaz? Gülhane hattı Humayununun (1839 yılı) devlet otoritesinin kullanımı konusunda getirdiği en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir? "Sulamak" fiilinin gelecek zamanının 3. çoğul kişisi hangisidir? Peygamberimiz aşağıdaki kabilelerden hangisine mensuptur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir