S:1

İnsan genel kavramının tekil hali aşağıdakilerden hangisi olabilir?

İnsan genel kavramının tekil hali aşağıdakilerden hangisi olabilir? sorunun cevabı "Ayşe" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
13 birliğe kaç birlik eklersek 2 onluk eder? Temel arkadaşları ile Sümele Manastıra gitmeye karar vermiştir. Trabzon -Sümele arası 50 km olduğuna göre ; yolun %20 gidildiğin de geriye kaç km yolu kalır? Altıgen piramidin kaç tane yan yüzü vardır? Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir öğretim etkinliği düzenleyecek bir öğretmenin gerçekleştirmesi gerekli ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tutumlardan hangisi bağnazlık olarak değerlendirilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması vardır? 538 sayısı ile 374 sayısının toplamından elde edilen sayının sayı değerleri toplamı kaçtır? Yazılarını düşünceleriyle duygularını birleştirerek ve çok düşünerek yazardı. Yazılarının eleştirilmesini isterdi. Bir cümleyi defalarca değiştirir, onunla uğraşırdı. Sözcüklerle sanki bir resim çizerdi.Aşağıdakilerden hangisi paragrafta sözü edilen yazarın özelliklerinden biri değildir? Felsefenin ortaya çıktığı Antik Çağda Yunan felsefesi doğayı konu edinmiştir. Pers savaşları sırasında filozoflar doğadan insana yönelmiş ve mutluluk, ahlak, toplum yaşamı gibi konuları sorgulamaya başlamıştır. İskenderin Doğu seferleri ile farklı bir kültür ve inanç sistemi ile karşılaşan felsefe bu defa da dinsel unsurları kendisine konu edinmeye başlamıştır.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Betty: May I borrow your dictionary? Liz : - - - - . Kurtuluş Savaşında aşağıdaki milletlerden hangileriyle savaşılmıştır? Bir çıkarma işleminde iki sayının farkı 379' dur. Eksilen 675 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Karasal iklimin görüldüğü illerimizden biridir? • Gazelin ilk beytine verilen addır.• Gazelin en güzel beytidir.• Gazelin son beytine verilen addır.Bu cümlelerde aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı verilmemiştir? "Yağmur yağıyor." cümlesi kaç heceden oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi kemiklerin gelişmesi için gerekli bir vitamindir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde doğayı ve erozyonu korumak amacıyla oluşturulmuş sivil toplum örgütlerindendir? • 4 ayetten oluşur.• Kuranda 112. sıradadır.• Allahın varlığını ve birliğini anlatır.Yukarıda özellikleri verilen sure hangisidir? Kuvvet uygulanan bir cismin hareket etmemesi durumunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? • Tasavvufi sohbetlerin yapıldığı mekândır.• İhtiyaca göre yoksullara aşevi ve misafirhanedir.• İlim, eğitim ve kültür evi olarak da kullanılmaktadır.Alevilik- Bektaşilikte bu özelliklere sahip mekana verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Yöneticilerinin Türk, halkının çoğunluğunun da İranlı ve Hindu olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Allahın (c.c.) kesin ve açık bir şekilde yapılmasını emrettiği iş vedavranışlara ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi kelimeden ayrı yazılmalıdır? Doğu Roma ile yapılan Margos Antlaşması aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde imzalanmıştır? Olay kelimesinin eş anlamlısı nedir? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinde psikolojik ölçme araçları konusunda lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, teşhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak psikolojik ölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları geliştiren personel aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu, endemik bitki tipi çeşitliliği bakımından Dünyanın en zengin topraklarından biridir. Bunun öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa ampulün parlaklığı artar? Aşağıdaki canlılardan hangisinin yavru bakımı diğerlerine göre daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasındaki amaçlardan biri değildir? Ağaç, bir ulusun yaşamında önemli bir yeri olan, bulunduğu topraklara can veren çok değerli bir varlıktır. Türkler, tarihin ilk çağlarından beri ağaca önem vermişlerdir. Ağaç sevgisi Türklere ataların- dan miras kalmıştır.Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Yükselme döneminde önemli ticaret yollarına ( İpek , Baharat , Akdeniz ve Karadeniz ticaret yoları) hakim olan Osmanlı, bu ticaret yollarından beklenilen ekonomik kazanımı elde EDEMEMESİNİN sebebi nedir? Kar yağarken çevremizde duyduğumuz ses miktarı azalır.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi isim olarak kullanılmıştır? Hicret sırasında Peygamberimizi (s.a.v.) arayan Mekkeli müşrikler bir ara Sevr mağarasının girişine kadar geldiler. Hz. Peygamberin (s.a.v.) hayatı için telaşlanan Hz. Ebu Bekire (r.a.) soğukkanlı bir şekilde Tasalanma! Allah bizimle beraberdir. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kimse konusunda endişe edilir mi hiç? buyuran Peygamberimiz (s.a.v.) onu sakinleştirdi.Yukarıdaki cümle peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi kaldırıldığında ilk haline dönemez ? Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allahın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.(Zümer suresi, 18. ayet)Bu ayet ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Hz. Davud (a.s) hangi topluluğa peygamber olarak gönderilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir