S:1

Aşağıdakilerden hangisi Brezilyanın fiziki bir özelliğidir?

Aşağıdakilerden hangisi Brezilyanın fiziki bir özelliğidir? sorunun cevabı "Kuzey ve Güney yarıkürelerde toprakları vardır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Osmanlı Devleti, II. Viyana Kuşatmasında; ordunun teknik yetersizliği ve isteksiz oluşu,Kırım hanının Leh ordusunun Tuna Nehrini geçişine izin vermesi gibi nedenlerle başarısız olmuştur. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ise yenilginin bedelini hayatıyla ödemiştir. Bu bilgiye göre II.Viyana Kuşatması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Babillerin başkenti neresidir? 1-sosyal 2-kurumlardan 3-Kızılay 4-biridirYukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Servet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki bölgelerden hangisi savaş yapılmadan kazanılmıştır? Hangi davranış kişisel bakımdır? Avrupa Hunları bugünkü devletlerden hangisinin temelini oluşturmuştur? Aşağıda farklı ölçekleri verilen haritalardan hangisinin ayrıntısı daha fazladır? Tüm insanların en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir? Clara : Oh! - - - - .You are here again. Why didnt you call me before you came?Betsy: I had no time. It was a very quick decision. Bir işi eş kapasiteli 15 makine 8 günde bitirebilmektedir. Aynı işin 2 günde bitebilmesi için makine sayısı kaç olmalıdır? İklim şartları değerlendirildiğinde ülkemizde en çok şemsiyenin hangi bölgemizde satılacağı düşünülür? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mekkeli müşrikler, Hz.Muhammedi (sav.) davasından vazgeçirmeye çalışmışlardır. Bunda başarılı olamayınca Ona ve İslama inananlara çeşitli işkenceler ve ambargolar uygulamışlardır. Fakat Peygamberimiz davasından vazgeçmemiştir.Bu metinde Hz. Muhammed (sav.)in hangi yönü vurgulanmaktadır? "Arap saçına dönmek" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Çocuk, sesi duyunca gözlerini açmaya çalıştı.2. Hemen kalkıp giyindi ve güzel bir kahvaltı yaptı.3. Saatin sesi odanın duvarlarına çarpıp yankılandı.4. Gözlerini açınca karşısında guguklu saatini gördü.Olayların oluş sırasına göre, numaralanmış cümlelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Başkenti Tahran olan komşumuz aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk bir konuşmasında karşıya bakan birinin yalnız önünü görmesi yetmez,ufkun ötesini de görmeli demiştir.Burada Atatürkün hangi kişisel özelliği üzerinde durulmuştur? Aşağıda cümlelerde kısaltmaların yazımı ile bir yanlışlık yapılmıştır? Ağacın dalında 39 tane kuş vardı. 8 tanesi uçtu. Ağacın dalında kaç kuş kaldı? Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden biri değildir? Yaserin 7 lirası vardır. 5 lira amcası verdi.Buna göre; Yaserin parasının yarısı kaç lira eder? Geçmişte aylarca süren yolculukları günümüzde birkaç saate indiren teknolojik ürün aşağıdakilerden hangisidir? Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü ilk defa ne zaman kurulmuştur? İtilaf Devletleri İstanbulu 16 Mart 1920de resmen işgal etmiş, Meclisimebusan ı dağıtmış ve herkesin saltanat makamı olan İstanbul Hükümetinin emirlerine uymasını bildirmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Düşünce ve duyguların gerektiği kadar sözcükle anlatılması hangisidir? If she - - - - here earlier, she wouldnt have missed the bus. Belirli bir süre boyunca kullanılan, verilen süre bittiğinde kullanamadığımız yazılım çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi şükrün anlamlarından biri değildir? Nihilistlere göre ideal bir düzen yoktur olmamalı da. Çünkü, ideal sistemler bireyselliği, yaratıcılığı, dolayısıyla özgürlüğü yok ederler.Bu düşünce aşağıdaki felsefe alanlarından hangisinin konu-sunu oluşturur? "İstanbula hiç gittin mi cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır? Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü üslenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe ( kimseye ) azap edecek değiliz.( İsra suresi, 15. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yüce Allahın insanlık tarihi boyunca çok sayıda peygamber gönderilmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? En büyük gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi hafif yaralanma durumunda basit müdahale yapabilmek için gerekli malzemeler doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Yalnız taş duvar olmaz. atasözüyle aynı anlamdadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bebek kelimesinin özelliği olabilir? Aşağıdakilerden hangisi ortak kültürel eserlerimiz arasında yer almaz? İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir