S:1

... Vay hâlimize derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş! Böylece yaptıklarının karşılığını bulmuşlardır...
(Kehf suresi, 49.ayet)
Bu ayette kitap kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

... Vay hâlimize derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş! Böylece yaptıklarının karşılığını bulmuşlardır...(Kehf suresi, 49.ayet)Bu ayette kitap kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir? sorunun cevabı "Amel defteri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Türklerin ilk yurdu neresidir? Verilerin toplanması, organize edilmesi, analiz edilmesi,özetlenmesi, sınıflandırılması ve bunlardan bir sonuca varılabilmesi için kullanılan bilim aşağıdakilerden hangisidir? 396 TL olan bir televizyonu 6 eşit taksitte aldım. Her taksidim kaç TL olur ? Doğrudan padişaha bağlı olan ve Türklerden seçilen atlı askeri birlikler babadan oğula geçmek üzere oluşturulmuştur. Sınırların güvenliğini sağlamak ve düşman ülkelerden bilgi toplamak gibi görevleri olan ocak aşağıdakilerden hangisidir? 8 metre içinde kaç tane yarım metre vardır? "yoğurt - ayran" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelike göre temel eğitimin süresi toplam kaç saatlik programdan aşağı olamaz? Dilimizde sözcüklerin başında hangi harf bulunmaz? Allahın adıyla anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki edebi türlerden hangisi olaya dayalı değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemidir? Dünya Çocuk Kitapları Haftası ne zaman kutlanır? 5,216 ondalık gösterimi sayı doğrusunda hangi iki ondalık gösterim arasında yer alır? Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.Atatürkün bu sözü doğrultusunda 1931 yılında kurulan, kurum aşağıdakilerden hangisidir? CD: 700 MB, Sabit disk: 500 GB, Flash bellek: 8 GB, DVD: 4,7 GBYukarıda kapasiteleri verilmiş parçaları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Google: Ben her şeyi bilirim.Facebook: Ben herkesi tanırım.İnternet: Ben olmasam ikiniz de işe yaramazsınız!Elektrik: Tartışmayı fazla uzatmayın yoksa hepinizin işini bitiririm! Yukarıdaki parçada ağırlıklı olarak kullanılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.Bu ayette geçen ölçü sözcüğü aşağıdakilerden hangisiyle karşılanamaz? Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisi diğerlerinden farklıdır? Kamil, oyuncak arabasının pilini değiştirerek yeni aldığı pilleri taktı. Arabanın çalıştırma düğmesini açtığında arabanın çalışmadığını gördü.I. Taktığı pilin gücünün yetersiz olmasıII. Pillerin kutuplarının, pil yuvasındakilerle çakışmamasıIII. Arabanın içindeki devrede kopukluk olmasıKamil' in arabasının çalışmamasının nedeni yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri olabilir? Arkadaşlarım çok sıcak bir havada alışverişe çıkmışlar. cümlesinde kaç sözcükvardır? Yerde duran demir bilyeye 75 Nluk kuvvet uygulanıp, uygulanan kuvvet doğrultusunda 6 m hareket ettiriliyor.Buna göre yapılan iş kaç jouledür? A: Do you like swimming?B: Yes, I - - - - . Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşına katılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisinde, iki cins ad ve bir özel ad bir arada verilmiştir? Bir kutuda 20 mavi top vardır. Sarı toplar, mavi toplardan 6 eksiktir. Kutuda kaç sarı top vardır? Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri arasında yer almaz? Peygamberimizi himaye eden amcasının adı nedir? Çocukluğun ve gençliğin ruhuyla keşif ruhu arasında bir paralellik kurmak güç değil. Kâşifler, odalarını karıştıran meraklı çocuklar gibi dünyanın - - - -Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Çocuk, havuzda doya doya yüzdü. Cümlesinde hangi kelime sesteş (eş sesli) bir kelimedir? Türkiyede çocuklar için edebiyat düşüncesi ve pratiği 1970lerin ortalarından itibaren bir atılım gerçekleştirir. Dönemin yazarları, bu bağlamda pek çok eser kaleme alır; uyarlamalar yapar; başka dillerden çevirilerle alanı daha da zenginleştirir. 1979 Dünya Çocuk Yılı ile birlikte Türkiyede çocuklar için edebiyat, süreli yayınlara da uzanacak şekilde, ciddi ölçüde edebiyat ortamının bir parçası olur. 1980ler, 1990lar bir bakıma sıçrama tahtası olur. 2000ler ise alanın özerkliğini tescil ettiği yıllar olarak tarihe geçer. Bununla birlikte eskiden kalma alışkanlıklar da devam eder. Çocuklar için olmayan, kahramanı çocuk olan veya çocuklardan bahseden öyküler de çocuklar için edebiyat kapsamında yayımlanmaya devam eder.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir? Ayrıt uzunlukları 4m, 2m ve10m olan bir havuzun tamamen dolabilmesi için kaç L su gerekmektedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir? Elif: Karşımızda ilk bakışta ürküntü veren geniş omuzlu, kulaklarını örten beyaz saçlı, gözlerinin altı çökmüş, kirli sakallı bir adam var. Sırtındaki eski, yamalı paltoya sımsıkı bürünmüş halde.Elif`in kitabından okuduğu bu bölümde anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? Karadenizin bir Türk gölü hâline gelmesi hangi padişah döneminde ve hangi bölgenin fethedilmesiyle sağlanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelin kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırma vardır? Yön bulmak için kullanılan yöntem ve araçlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? öyle anlatılmaz bu savaş bence,Dağ, taş diele gelmiş kendi dilince,Hücum diye bir ses duydum ilkönce,Sonra Allah Allah dedi Mehmetim. Bu dörtlükte, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir