S:1

Hz. Muhammedi (sav.) diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Hz. Muhammedi (sav.) diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Allah’tan vahiy alması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin eşitlik ilkesine ters düşer? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasından korunmak için yapılması gerekenlerden birisi değildir? Aşağıda verilenlerin hangisinde çevremizdeki varlıkları daha net görebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi kendisine Kutsal Kitap verilen peygamberlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemalin devlet yönetiminde halkın söz sahibi olmasını sağlamak için yaptığı yeniliklerle ilgili değildir? I. Batı etkisindeki Türk edebiyatının öncüsüdür.II. Divan edebiyatının etkisiyle ağır, sanatlı bir dil kullanmıştır.III. Şiirde ve düzyazıda önemli yenilikler yapmış, noktalama işaretlerini ilk kez kendisi kullanmıştır.IV. Realizm ve natüralizmin etkisinde eserler vermiştir.V. La Fontaine, Racine ve Fenelondan şiirler çevirmiştir.Yukarıdaki özelliklerden hangileri İbrahim Şinasi için söylenemez? Yapılan araştırmalarda günümüzdeki canlı türü kayıplarının geçmişe göre daha fazla olduğu belirtilmektedir.Yaşanan tür kayıpları üzerinde aşağıdaki durumlardan hangisinin etkisinden söz edilemez? Aşağıdakilerden hangisi köy gerçeğini eserlerine konu edinen yazarlardan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) konması gerekir? Adam : - - - - ?Ezel : No, thanks. I dont like watching TV. Klasörün adını değiştirmek için hangi fonksiyon tuşu kullanılır? Bir ekmek 300 gramdır. 15 kg hamurdan kaç ekmek yapılır? Türkiye Cumhuriyetini kuran; Türk halkı, Türk milletidir. Türk milleti demek, Türk dili demektir. Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkının, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini oluşturan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.Bu parçada dil-kültür ilişkisiyle ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde besmelenin söylenişi doğru olarak verilmiştir? 5 düzine kalemin 5 destesini satan kırtasiyecinin elinde kaç kalem kalır? Bir sayının,Yüz binler basamağındaki rakam 6tür.Birler bölüğünü oluşturan sayı 543tır.Basamak sayısı 7dır.Buna göre verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? "Har vurup harman savurmak" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Geceleyin yüzümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde, sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Mustafa : How are you?Sevgi : ..........................., thanks. Deftere yazar dururum Toprağı kazar dururum. Tembel tembel oturunca Kendime kızar dururum. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane kelime vardır? Dünya Güneş etrafında dolanırken nasıl bir yörünge izler? Aşağıdakilerden hangisi Helal ve haram hakkında Yanlıştır. Yeni araştırmalar yayınlayarak bilimin gelişimine destek vermeyi hedefleyen yayınlara Bilimsel Dergi denir.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel dergilerin amaçlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfini koyunuz ( ) Ödevlerimi yapmak benim sorumluluğumdur.( ) Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.( ) Ülkemizde kadınların seçme ve seçilme hakkı yoktur.( ) İnsanlar uyumlu ve uzlaşmacı olduklarında toplumda anlaşmazlıklar azalır.( ) Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur. -5<A<7 ve -9<B<16 ise Anın alabileceği en küçük değer ile Bnin alabileceği en büyük değerin toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi matbaanın kullanılmaya başlamasının sonuçlarından biri değildir? Tek zincirindeki fosfat sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili;I. Nükleotit sayısı, fosfat sayısına eşittir.II. Adenin nükleotit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşittir.III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotit sayısından fazladır.IV. Guanin nükleotit sayısı, fosfat sayısının yarısıdır.verilenlerden hangileri söylenebilir? Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Angel : - - - -?Sally : I like the news and quiz shows. El sanatlarımız Tarihî evlerimiz Yönetim şeklimiz Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kültürümüzün öğelerinden değildir? I- KendisiII- Çoluk – çocuğuIII-YakınlarIV-KomşularPeygamberimizin Elimdeki malı nasıl harcayayım? diye soran birine sırası ile nasıl cevap vermiştir? Aslı aklından bir sayı tutuyor. Tuttuğu sayının asal çarpanları 2 ve 3 olduğuna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü eylem(fiil) soyludur? Aşağıdakilerden hangisi nicel ölçmeye bir örnektir? Toprağı işleyerek ekme - dikme faaliyetleriyle ürün elde edilmesine - - - - denir.Cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Allahın yarattıklarını koruyup gözettiğini gösteren durumlardan biri değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisi işlenmiş madde değildir? Hazar Gölü hangi ilimizdedir? Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliğine göre, Bakanlıkça yayımlanan bir eserin yeni baskısının teklif edilmesi Bakanlıkça yapılmış baskısının yüzde kaçının bitmiş olmasına bağlıdır? Mıknatıslarda birbirini çeken kutuplara ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir