S:1

Nitelikleri aynı 6 işçi bir okulu 21 günde boyamaktadır.
Bu okulun 7 günde boyanabilmesi için kaç işçi gerekir?

Nitelikleri aynı 6 işçi bir okulu 21 günde boyamaktadır.Bu okulun 7 günde boyanabilmesi için kaç işçi gerekir? sorunun cevabı "18" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Murat bir işin sabah 1 sa 25 dakikasını, öğleden sonra da 1 sa 18 dakikasını yapmıştır. Murat, bir günde kaç saat çalışmıştır? Kişilerin din, mezhep, etnik köken, asalet, makam gözetilmeksizin yasalar karşısında farklı muamele görmemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Kuran-ı Kerimin indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır? İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir.- Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir.Bu kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? 400'ün %60'ı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi insanların eski zamanlarda yaşadığı barınma yerlerinden biri değildir? Öğretmenimiz, öğleden sonra bizi bahçeye çıkarıp resim yaptırdı. tümcesinde hangi öğrencinin sorduğu sorunun cevabı yoktur? Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Anayasanın 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. (T.C. Anayasası 24. Madde)Anayasanın bu maddesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Aşağıdakilerin hangisinde batmak sözcüğünün cümlede kazandığı anlam ayraç içinde yanlış verilmiştir? Hac ibadeti sırasında şeytanın taşlandığı ve kurbanların kesildiği yer aşağıdakilerden hangisidir? Eşkenar üçgenin bir iç açısı kaç derecedir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının özelliklerinden birisi olamaz? Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni değildir? Çevresi 72 cm olan bir karenin çevresi ile bir eşkenar üçgenin çevresi birbirine eşit olduğuna göre eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu ile karenin bir kenar uzunluğunun toplamı kaç cm dir? De ki: Ben size ‘Allahın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. ‘Ben gaybı da bilmem. Size ‘ben bir meleğim de demiyorum. ‘ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum....(Enâm suresi, 50. ayet) Bu ayet ile Hz. Muhammed (sav.)in aşağıdaki yönlerinden hangisi vurgulanmaktadır? Öğrenci bir denek değildir. Öğrencinin, cezadan kurtulmak için olumsuz davranıştan kaçınması ya da ödüle ulaşmak için olumlu davranışlar sergilemesi esas amaca hizmet etmez. Ayrıca ceza ile bastırılan olumsuz davranış halının altına süpürülmüş toz gibidir. Sürekli bu modeli kullanan öğretmenin sınıf yönetimi bilgisinin yeterli olmadığı söylenebilir.Paragrafta sınırlılıklarından bahsedilen sınıf yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir? Geyvenin gülleri ve beyaz yatak...Kanadı kırık kuş merhamet ister.(S. Karakoç)Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır? Where - - - - he - - - - next summer? IV. Murat döneminde Anadolu ve eyaletlerdeki isyanlar bastırılmış, hazırlanan risaleler rehberliğinde ıslahatlar yapılmıştır. Buna göre;I. Sorunlara çözüm bulunmaya çalışıldığıII. Merkezi otoritenin güçlendirilmeye çalışıldığıIII. Devletin eski gücüne kavuşturulduğuçıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Türkiyenin kıyı kesimlerinde yer alan arazilerde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri daha yaygındır? 8-12-16-A-24-26 örüntüsünde A harfinin yerine hangi sayı gelmelidir? Atalarımız Kurtuluş Savaşında hangi insani hak için mücadele etmişlerdir? 2 kilogram 650 gramdan kaç gr fazladır? Türkiyede büyük baş hayvancılık faaliyetlerinin mera hayvancılığı olarak yapıldığı alanlar yazları yağışlı ve serindir. Bu sayede bu alanlarda gür otlaklar oluşmaktadır.Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizin hangi bölümünde mera hayvancılığının yapılması daha kolay olur? Aşağıdakilerden hangisi insan bilimlerindendir? 138 sayısında kaç birlik vardır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi dayanışma ve yardımlaşmaya örnektir? Tanımadığınız biri sizi okuldan evinize götürmek isterse nasıl yanıt vermelisiniz? Allah (c.c.) tarafından, insanları doğru yola ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ne ad verilir? Aşağıdaki 5'er sayma örüntülerinden hangisi doğrudur? Atatürk, yurdu iç ve dış düşmanlardan kurtarmak için insana şaşkınlık,saygı ve korku verecek insanüstü bir iradeyle çalışmıştır. Savaş sonrasında,kendisine Mutlu musunuz? diye soran bir gazeteciye verdiği cevap ilginçtir: Evet,mutluyum,çünkü başardım. Bu parçaya konabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Büyük Selçuklu Devleti aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kurulmuştur? Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeli bir söyleyişe başvurulmamıştır? Kâbeye ve Harem bölgesine hediye olarak kesilen kurban çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında bozulma olur? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin faydalarından değildir? Uygun iklim ve verimli topraklara sahip, sulama olanakları olan yerlerde yapılan ekonomik faaliyetlere ne denir? Bir güvercin kanadında okşuyorumGöklerin maviliğini,Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime,Ağaçların yeşilliği.Bulutların ipek gölgesiÇocukların yüzünde ışıldıyor. (Cahit Sıtkı Tarancı)Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir