S:1

Aşağıdaki eserlerden hangisi konusuna göre sosyal roman türüne örnek gösterilemez?

Aşağıdaki eserlerden hangisi konusuna göre sosyal roman türüne örnek gösterilemez? sorunun cevabı "Define Adası" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklimlerden biri değildir? --- Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.--- En çok yağış ilkbaharda görülür.--- Ülkemizde en yaygın görülen iklim tipidir.--- Doğal bitki örtüsü kısa boylu otlardan oluşan bozkırdır.Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir? 8 . 4 + 52 - 60 : 3 =  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ermeni kiliseleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki Millî Mücadele ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Türkiye Cumhuriyeti’nin  başkenti neresidir ? 2 metre kumaş 50 liradır. 14 metre kumaş kaç liradır? (–14 )–(–19 )  işleminin sonucu kaçtır? Gökyüzünü ve gök cisimlerini incelemek için kullanılan aletin adı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?   “… Vay hâlimize derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş! Böylece yaptıklarının karşılığını bulmuşlardır...”(Kehf suresi, 49.ayet)Bu ayette kitap kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir? Babam, annem ve amcamlar bizi evde bırakıp gezmeye gittiler. Biz ise dört kardeş, evde istediğimiz gibi oynayabileceğimiz için çok sevindik. Saklambaç, körebe, ve birdirbir oynadık. Minderlerin, yastıkların üstünde hoplamak hoşumuza gidiyordu. En çok da Güven’i ebe yapıyorduk. Hepimiz çok yorulmuştuk. Mutfağa geçip ne varsa yedik. Leyla kestane pişirdi ve hepimize paylaştırdı. Enver, bir kestanesi çürük olduğu için onun yerine sağlamını istemişti. Bu yüzden Güven’le kavgaya tutuştular. Onları ayırıp Enver’e kestanemin birini verdim.Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Hayat kelimesinin eş anlamlısı nedir?  Aşağıdakilerden hangisi mayoz sonucunda meydana gelen değişimlerden değildir?  • Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Türk askerlerinin koruduğu Türk vatanının tümü ayrılık kabul etmez bir bütündür.• Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.Misakımillî’nin bu kararları ileI.  Vatanın bütünlüğüII.  Tam bağımsızlıkIII.  Ulusal egemenlikkavramlarından hangileri arasında ilişki kurulabilir? Öğretmenin bir öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri veya konuları hangi aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planı aşağıdakilerden hangisidir?  Özel konum,bir yerin kendine has özelliklerini gösteren konumdur.Matematik konum ise paralel ve meridyenler yardımıyla belirlenen konumdur.        Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgili değildir? Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yapılan iyi, güzel, faydalı olan iş ve davranışa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? • En çok çeltik tarımı yaparız.• Yazlarımız bol yağmurludur.• Teak (tik) ağacı bizim için çok değerlidir.Yukarıdaki anlatımlara bakarak kişinin hangi çevrede yaşadığı söylenebilir?  ( a ) Kitap, Osmanlı'da gizli kalmış tarih potansiyelini açığa çıkarma amacı taşıyor.( b ) Mustafa Armağan, yine Osmanlı tarihinin bilinmeyen sayfalarında oku­ru bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.(c) Küresel çağda Osmanlı'nın hâlâ yaşadığını savunuyor.(d ) Hem tarihimizin özgürleşme serüvenine açılan bir pencere hem de tarihe bakışımızı gözden geçirme fırsatı olarak okunabilir.       Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bir öneri söz konusudur?  “ 200 000 + 70 000 + 60 + 1 ”Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen doğal sayıyı hangisidir? Mıknatısın güney kutbu aşağıdaki harflerden hangisi ile gösterilir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ali Dayı tarlasının  2/9’ına mısır , 4/9 ’una  yulaf ekti. Tarlanın kalan kısmına da çavdar ektiBu tarlanın kaçta kaçına çavdar   ekilmiştir Aşağıdakilerde hangisi en büyüktür ? "kara’’ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? 29 x 45 x 10 = ? x 29 x 10 eşitliğinde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi münafıkların özellikleri arasında yer almaz? Bitecek bu kavga elbet Silinsin gözlerinden hüzün Sen aydınlık günleri düşün Unut acılarını terk etBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden   hangisidir?t Yunan mimarlığının en önemli yapı tipi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamında oluşan disiplin sorunlarının öğretmen kaynaklı nedenlerinden olamaz?  Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  “-lık, -lik” ekini almış sözcüklerden hangisi, somut bir addan soyut bir ad türetmiştir?   Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin abasının altına aldığı ve ehl-i beytim dediği beş kişi içinde yer almaz? What should we do to protect the environment? 130 sayısının, 4 katının, 23 fazlası kaçtır ? Bir fiziki harita da beyaz ile gösterilen yerler için hangisi söylenirse yanliş bir bilgi olmaz? Peygamberimizin bildirdiğine göre insanların en cimrisi kimdir? "Kaç kitap bitirdi bu ay’’ cümlesinde hangi noktalama işareti kullanılmalıdır?  Şiiri hareketli yapan, kimi sözcükler arasındaki gidiş gelişler, hemen görülmeyen alışverişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir