S:1

Aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Ahmed b.Hanbel / el-Umm" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Bu sabah mutluluğa aç pencereni Bir güzel arın dünkü kederindenBahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden Çocuğum uzat elleriniBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Kütüb-ü Sitte ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi yönelme hâl eki almıştır? 43 ,52 , 33 , 1100 üslü sayıların değerinin büyükten küçeğe doğru sıralanışı aşağıdakileden hangisidir?> Bir bölme işleminde bölen 42, bölüm 13 , kalan 5 ‘dir. Buna göre bölünen sayı kaçtır? Akdeniz Bölgesi'nin hangi özelliği seracılık yapılmasına imkan sağlar? DNA ikili sarmalında, karşılıklı dizilerde yer alan nükleotitlerin doğru eşlemesiaşağıdakilerden hangisidir? 9 tane onluk sayı çubuğu toplam kaç adet olur? Bir dilin kaybolması, çevremizdeki bir hayvan veya bir bitki türünün tükenmesinden daha önemsiz bir şey değildir. Medyada, nesli tükenmekte olan falanca hayvan veya bitki türü için birçok haber görebilirsiniz. Ancak Afrikada ve Asyada, konuşan kişi sayısı birkaç kişiye düşmüş bir dil için ciddi bir yayın göremezsiniz. Oysa her kaybolan dil insanlığımızdan bir parça alıp götürmektedir.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin anlamca en geniş olanı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdandır? Çöl hayvanları ve uzun mesafeli göç yollarını kullanan hayvanlar vücutlarında yağ depolar. Ayrıca farklı iklim ve koşullarda yaşayan canlıların vücutlarındaki yağdepolama miktarı farklı olabilmektedir.Verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Samimi olmak, içten davranmak; gösteriş ve ikiyüzlülükten uzak olmaktır. Dini yalnız Allaha has kılmak, yalnız Ona ibadet etmek ve yalnız Ondan yardım istemektir.Yukarıda hangi kavramın tanımı yapılmaktadır? Mavi boncuk veya mercan takan kadın ........................... ...... anlatmak istemektedir.cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şunları, bu ay kendim yaptım. cümlesindeki kişi zamiri aşağıdakilerden hangisidir ? Faruk Nafiz Çamlıbelin, Ulukışla yoluyla Kayseriye gidişinin izlenimlerindenoluşan, memleketçi şiirin örneklerinden olan eser aşağıdakilerden hangisidir? 18) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 5 aralık 1934 tarihinde verilmiştir. 15 mayıs 2019 tarihinden ne kadar zaman önce bu hak kadınlara verilmiştir ? Türkler tarafından yazılan ve Türkçe ile yazılı ilk belgeler hangi devlet dönemine aittir? İnsanlarda ayrık kulak memesi, yapışık kulak memesine baskındır.Heterozigot ayrık kulaklı iki bireyin evliliğinden meydana gelen çocukların, ayrık kulak memesi olan kız çocuğu olma olasılığı kaçtır? Bir otobüste 18 erkek 21 kadın ve 8 tane de çocuk yolcu vardır.Bu otobüste bulunan yolcuların tamamı kaç kişidir? I. Işığın kullanım yeriII. MiktarıIII. YönüIV. ZamanıYukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlış olursa ışık kirliliği oluşur? Akşam, yine akşam, yine akşam Göllerde bu dem bir kamış olsam!Bu dizelerde şair, şiirselliği sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? İstanbulun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? I. Mavri-Mira Cemiyeti II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti III. Pontus Rum Cemiyeti IV. Kilikyalılar Cemiyeti Yukarıdakilerden hangileri azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden değildir ? • Essen• Bochum• DortmundAşağıdakilerden hangisi verilen şehirlerin ortak özelliğidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...(Enbiyâ suresi, 22. ayet)Bu ayette Yüce Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıda Anlamı verilen Dua hangisidir?Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.Seni daima böyle tenzih eder ve överim.Senin adın mübarektir.Varlığın her şeyden üstündür.Senden başka ilah yoktur. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfini koyunuz ( ) Yasalar önünde herkes eşittir.( ) Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.( ) Haksızlığa uğradığımızda gerekli yerlere başvurarak hakkımızı aramalıyız.( ) 18 yaşından küçük olanlar kanunlar önünde çocuk sayılır.( ) İnsanların özgürlüğü sınırsızdır. Aşağıdakilerden hangisi edebî metnin özelliklerinden değildir? Hz. İbrahimle mücadele eden ve onu ateşe atan kişi kimdir? Şehirlerde yerleşik hayat süren Araplara ne ad verilir? Hangi kelime hem özel isim hem de cins isim olarak kullanılır? Forum türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 3, 5, 0, 1, 4, 7 Rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek en küçük 6 basamaklı doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında hikâye türünün önde gelen yazarlarından biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi altı hecelidir? Namazda elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ülkemizdeki yetişme alanı diğerlerine göre daha fazladır? İnsanlar tarafından gerçekleştirilen bazı faaliyetler şunlardır:• Fabrika bacalarına filtre takılması• Ağaçlandırma çalışmalarının artırılması• Güneş ve rüzgâr gibi temiz enerji kaynakları kullanılması• Otomobillerde kaliteli akaryakıt kullanılmasıBu faaliyetler öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini önlemek için gereklidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir