S:1

Bir kazazedenin dizinde çıkık olduğu tespit edildiğinde aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Bir kazazedenin dizinde çıkık olduğu tespit edildiğinde aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? sorunun cevabı "Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Osmanlı Devletinde halkın yönetime katılması ilk defa ne ile gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kurana göre örnek insanın özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin ce­zası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır? -5in 2 katının 1 fazlası kaçtır? Murat : Where were you last week, Berk?Berk : ..................................... I have just returned. Peygamberimizin dinin direği olarak ifade ettiği ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için sözcüğü farklı bir amaç için kullanılmıştır? Birler basamağında 7, onlar basamağında 4 olan doğal sayı kaçtır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür? Kurtuluş savaşında kaybettiğimiz tek savaş hangisidir? İnsanlar bir arada mutlu yaşamak için hangi duyguya ihtiyaç duymaz? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in hayatını öğrenme nedenlerinden biri değildir? Ay Tutulması aşağıdaki evrelerden hangisinde gerçekleşir? Akarsu yatağındaki eğim krıklıkları sebebiyle akarsuyun hızının aniden arttığı bölümler oluşmaktadır.Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi akarsu yatağındaki eğim kırıklıklarına bağlı olarak oluşur? Altın elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Eleştirmenin amacı bir eseri yalın bir anlatımla tanıtıp yargılamak; dil ve anlatım yönünden incelemek, çevre ve tarih içindeki yer ve durumunu, önemini, değerini ve etkisini belirt- mektir. Eleştirmen; genç sanatçılara yön verici, ışık tutucu, onları daha iyilerini vermeye sevk edici, okuyucu ile yazar arasında bağ kurucu görevini de benimsemiş olmalıdır. Eleştirmen, eleştirisini yaparken sanatçının eserini yeni baştan yaşar ve özellikle yazarın, amacı ile eserdeki başarısını araştırır.Bu parçada eleştirmenlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? İslam dininin inanç esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? I. Sürücülerin rastgele korna çalmasıII. Sanayi ve fabrikalardan çıkan rahatsız edici seslerIII. Evlerde televizyonun ve müzik aletinin sesinin fazla açılmasıYukarıdaki durumların hangileri gürültüye neden olur? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ‘ün eğitim gördüğü okullardan biri değildir ? Aşağıdakilerden hangisi maddeyi niteleyen özelliklerden değildir ? Bir çıkarma işleminde fark 731dir. Eksileni 421 azaltırsak, yeni fark kaç olur? İnsanın yapmış olduğu eylemlerden sorumlu tutulmasının nedeni hangisidir? Dua etme yöntemi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştırr? Fatih Sultan Mehmetin Anadolu Hisarının karşısına yaptırdığı ve İstanbulun kuşatılmasında önemli yer tutan eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan yeniliklerdendir? I- KarbonhidratlarII. VitaminlerIII. YağlarYukarıdaki besinlerden hangisi veya hangileri vücut için gerekli olan enerjiyi sağlar? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duyma­yan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değil­lerdi. (Enbiyâ, 8) Bu ayetin ana mesajı aşağıdakilerden hangisidir? 536 345 doğal sayısının en yakın binliğe yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Zeytinyağı tenekesinde bulunan yağın net ağırlığı kaç kilogramdır? Brüt : 6200 gDarası : 1200 g Ezmek sözcüğü, aşağıdaki hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Çevresine göre alçakta kalmış, tarım için elverişli düzlüklere ne ad verilir? Devrede pilin ürettiği elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşıyan devre elemanı hangisidir? Milli mücadele aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi E-Devletin faydaları arasında yer almaz? İlk fıkra yazarı kimdir? Aşağıdakilerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi maddenin özelliklerden birisi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir