S:1

Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir?

Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir? sorunun cevabı "Yasal tekel  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Elektronik ortamlardaki alım satım işlemleri aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Aşağıdakilerden hangisi Fırat ve Dicle sularının kullanımı konusunda sorun yaşayan devletlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘sürmek kelimesi ‘zaman almak anlamında kullanılmıştır? Kalıtılan bir özellikten sorumlu iki alelin gamet oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gametlere gitmesine ayrılma kuralı denir.Buna göre PpRrSsVv genotipli bireyin oluşturacağı gametler düşünülürse aşağıda verilenlerden hangisi bu kurala uygun olmaz? İçerisinde çeşitli unsurları(din, etnik köken, dil vb.) barındıran devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir? Ramazan ayına özgü, kılınması sünnet olan yirmi rekatlık namaz aşağıdakilerden hangisidir? Sevr Antlaşmasının İstanbul Hükûmetince imzalanması karşısında Mustafa Kemal, İdamımıza hükmeden düşmanlarımıza karşı daha azimkârane ve daha kuvvetli mukavemet çareleri düşünmek gereklidir. demiştir.Mustafa Kemal bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Melekler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hangisi, tüketici hakları arasında yer almaz ? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (1 ayı 30 gün olarak alınız.) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devletinin Uşi Antlaşmasını imzalamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? En önemli görevi vücut direncini arttırmak ve hastalıklardan korumak olan besin içeriği hangisidir? "Pencereyi kapat !" ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi güç aktarma organıdır? Peygamberimizin soyu ve ailesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Anayasa değişikliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Tom : Excuse me, is there a post office near here?Buse : Yes, its next to the chemists.Tom : Thank you.Buse : Youre - - - - . Aşağıdakilerden hangisi diğerleriyle aynı anlamı taşımaz? Olguyu görüşten ayıran en büyük fark, herkesçe biliniyor ve kabul ediliyor olmasıdır. Buna göre aşağıdaki verilen yargılardan hangisi bir olguyu ifade eder? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdaki organlardan hangisi akyuvarların görevlerinden biridir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi sınıf içi iletişim unsuru olarak ben diline örnektir? Biri diğerinin üç katı miktarda sıvı alan iki kapta toplam 28 litre sıvı vardır. Büyük kaptaki sıvıyı 500 er ml kaç bardağa doldurabiliriz? I. Konuşmak II. Gülmek III. Aklından başka şeyler geçirmekIV. HapşırmakNamaz esnasında yapıldığı durumlarda namazı bozan davranışlar hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde işaret sıfatı yoktur? Aşağıdaki hangi kelime sözlükte son sırada yer alır? I. Toprak Reformu Kanunu II. Kabotaj KanunuIII. Tevhiditedrisat KanunuVerilenlerden hangileri kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlayan bir gelişmedir? Pazar kelimesi hangi seçenekte farklı bir anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiiri ile Serveti fünun şiirinin farkı değildir? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisine yazar duygularını da katmıştır ? Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? I. Bu şiirde kullanılan bazı sözcükler yabancı dillerden dilimize girmiştir.II. Beyindeki sinir hücrelerinin kendilerini yenileyebilme yetisinden yoksun oldukları açıklandı.III. Dizi filmler, hiçbir öğüt ve bilgi vermedikleri gibi izleyiciyi de sahte duruşlarıyla etkiler.IV. Her şairin belirgin geniş bir hayal dünyası; her şiirin oturmuş, belirgin bir maddesi vardır.V. Bu sözlükte yer alan sözcüklerin çoğunlukla soyut kavramlar olduğu görülecektir.Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde nesnel anlatım yoktur? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir hayvansal gıda değildir? Mustafa Kemal Ataşemiliterlik görevini hangi şehirde yapmıştır? Aşağıda bir canlı hücreye ait genetik birimler numaralandırılarak verilmiştir.I. GenII. DNAIII. NükleotidIV. Üçlü şifreBuna göre verilen birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin ana kaynaklarındandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir