S:1

Hazine bonosu ya da tahvilinin üzerinde yazan faiz oranına ne denir?

Hazine bonosu ya da tahvilinin üzerinde yazan faiz oranına ne denir? sorunun cevabı "Nominal faiz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize aşağıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki bölgelerden hangisinde “heyelan” olayı sık görülür? “Köyümüz çok yüksek bir dağın eteklerinde kurulmuştur. Zaman zaman meydana gelen çeşitli doğal afetlerin verdiği zararlardan korunmak için dağın yamaçlarını ağaçlandırdık. Artık eskisi kadar zarar görmüyoruz.”Yukarıdaki paragrafta anlatılan dağın yamaçlarının ağaçlandırılması hangi doğal afetin zararlarını önlemeye yönelik değildir? Aşağıda doğal afetlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelmesi beklenen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?  İnsanların kontrolü dışında gerçekleşen, büyük can ve mal kayıplarına neden olabilen doğa olaylarına ………. adı verilir.Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse parça anlamlı bir şekilde tamamlanmış olur? Aşağıdakilerden hangisi, “Farklı sıcaklıktaki hava kütlelerinin çarpışmasıyla oluşan ve saatteki hızı 100-110 km’yi bulan şiddetli rüzgârlar” olarak tanımlanan doğal afettir? Toprak kaymasının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda çığ hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Her mevsimin yağışlı olduğu Doğu Karadeniz’de sel doğal afeti sık olarak gerçekleşir. Özellikle ilkbahar aylarında sel baskınları artar. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde deprem olma olasılığı daha yüksektir? Aşağıdakilerden hangisi, depremden önce alınacak tedbirlerden biri değildir? Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir ? Gözü kapalı olan Osman çeşitli nesnelere dokunarak bunları özelliklerine göre birbirinden ayırt etmeye çalışıyor.Osman aşağıdaki madde çiftlerinden hangisini dokunarak ayırt edemez? Aşağıdakilerden hangisi suyu çekmez? Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çeker? Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez? -Porselen-CamAşağıdakilerden hangisi her iki maddenin de belirleyici özelliklerinden değildir? I – şemsiyeII – naylon leğenIII – kağıt havluIV – cam şişeV – karton kutuYukarıda verilenlerden hangileri suyu çekmez? Maddeler farklı özelliklere sahip olabilir. Aşağıdaki maddeler ve özellikleri ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır? Aşağıdaki katı maddelerin hangisi ısıtılınca erimez? I – pamuk havluII – yün kazakIII – Naylon yağmurlukIV – plastik çizmeV – Altın bilezikYukarıda verilenlerden hangileri suyu çeker? I – hava IV – bulutII – ışık V – elektrikIII – ateş VI – suYukarıdakilerden kaç tanesi maddedir? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilen maddelerden değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi atomu oluşturan temel parçacıklardan biri değildir?  Aşağıda verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(....) Çözünme hızını sadece sıcaklık değiştirir.(....) Plastik, cam, metal, kâğıt gibi atıklar geri dönüştürülebilir.(....) Sis, toprak, çorba, salata gibi karışımlar homojendir(....) Tuzlu su, şekerli su gibi karışımlar homojendir. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(....) Atomu oluşturan temel parçacıklar proton, nötron ve elektronlardır.(....) Heterojen karışımlara çözelti de denir. (....) Her tarafında aynı özelliği gösteren ve tek bir madde gibi görünen karışımlara homojen karışım adı verilir.(....) Atomun çekirdeğindeki pozitif (+) yüklü tanecik nötrondur. Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına .......................... adı verilirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atomun merkezindeki pozitif (+) yüklü taneciğe ................................ denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aynı tür atomların oluşturduğu maddelere ................................. adı verilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atomun merkezindeki yüksüz taneciğe .................................. adı verilirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atomun merkezini .................................... oluştururCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Çekirdeğin etrafında elektronların hareket ettiği bölgeler .............................. olarak adlandırılır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Maddeleri oluşturan en küçük yapı taşına ................................... adı verilirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki karışımlar ve karışımları ayırma yöntemleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bileşik değildir? Aşağıdakilerden hangisi element değildir? Petrolden benzin, mazot gibi ürünlerin elde edildiği ayırma yöntemi...............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Elektronların çekirdeğe belli uzaklıklardaki katmanlarda, belirli sayılarda bulunduğunu öne süren bilim adamı..............................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Homojen karışımlara …………………………… adı verilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir