S:1

Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Devletçilik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Ağza ve burna su verdikten sonra bütün vücudu kuru yer kalmaksızın yıkamak suretiyle alınan abdest türü aşağıdakilerden hangisidir? Namazın sonunda Ettehiyyatü duasını okumak için oturmaya ne ad verilir? I. Fransanın Alsas Loreni geri almak istemesiII. Avrupalı devletler arasındaki sömürgecilik yarışıIII. ABD ile İngilterenin çıkarlarının uyuşmamasıIV. Avrupalı devletler arasındaki silahlanma yarışı Yukarıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının nedenleri arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bir çıkarma işleminde fark 284tür. Eksilen sayı 115 artırılır, çıkan sayı 11 artarsa yeni fark kaç olur? I. ÖğrenciII. ProgramIII. AraçYukarıdakilerden hangisi/hangileri programlı öğretim modelinin uygulandığı bir öğrenme ortamındaki temel ögelerdendir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin kız çocuklarından biri değildir? "Panelde dinleyiciler soru sormak ve düşünceleri kısaca belirtmekle kalmayıp tartışmaya aktif olarak katılırlarsa bu etkinlik (...) adını alır." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Atatürkün eğitim, sağlık, hukuk, ekonomik vb. gibi alanlarda yenilik yapması onun daha çok hangi özelliğini ortaya çıkarır? Aşağıdakilerden hangisi taşıtlarda yolculuk ederken uyulması gereken kurallardan biri değildir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi dikkati çekecek görünüşte olmak anlamına gelir? Aşağıda verilen dosya uzantıları ile yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Hz. Peygamber (sas) ömrünün son günlerinde rahatsızlığınınarttığı zamanlarda imamlık için yerine aşağıdaki isimlerden hangisinigeçirmiştir? Türkiye, İkinci Dünya Savaşının başlamasından sonra İngiltere ve Fransa ile bir ittifak antlaşması imzalamıştır. Almanyanın savaşı kazanma ihtimalinin olduğu dönemde ise Türk-Alman Saldırmazlık Paktını imzalayarak hem Alman tehdidini önlemiş hem de İngiltereye Türkiyenin tarafsızlığını kabul ettirmiştir. Savaşın, Müttefik devletler lehine gelişmesi üzerine Türkiye, Kahirede yapılan konferansta prensip olarak Müttefikler yanında savaşa katılmaya razı olmuştur. Bu bilgiden Türkiyenin, İkinci Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki politikalardan hangisini izlediği çıkarılabilir? Bir spor takımında kaptanın (liderin) görevi nedir? Yurdumuz işgal edildiğinde, yöresel direnişler başlamıştı.100 – 150 kişilik gruplar halinde, düşmana baskınlar vererek mücadele ediyorlardı. Yukarıda anlatılan bu birliklere ne isim verilmekteydi? Ayşe, ev ödevi için bir araştırma yapmak istiyor. Ancak az zamanı var. Ayşe aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır? İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz? Birlikte film izledik. Cümlesinde eylem olan kelime hangisidir? A : My brother likes playing video games.B : - - - - my brother. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? I. Sosyoloji; toplumları zaman ve mekan bakımındankendi koşulları içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.II. Sosyoloji insanların toplum halinde nasıl yaşadıklarını inceleyen bir bilim dalıdır.III. Sosyoloji farklı toplumlar arasındaki benzer özellikleri araştırıp genellemelere ulaşmaya çalışır.IV. Sosyoloji toplumsal yaşam ile ilgili kurallar koyan bir bilim dalıdır.V. Sosyoloji, toplumsal kurumların birbirleriyle olan etkileşimini inceler.Yukarıda verilen sosyoloji ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Tüketici hakları derneğine başvurmak II. İlgili makamlara dilekçe yazmak III. Alınan ürünü kullanmadan atmakAlışveriş sırasında haksızlığa uğradığını iddia eden bir vatandaş yukarıdaki yollardan hangilerine başvurabilir? Dini, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemi olarak tarif eden Emil Durkheim bu tarifiyle dinin hangi yönünü öne çıkarmaktadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi köktür? 1. 130 – 50 = 802. 270 – 40 = 2203. 590 – 120 = 470 Yukarıdaki çıkarma işlemlerinden hangilerinin sonucu doğru verilmiştir? Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklere............ denir. Yukarıdaki tanım aşağıdaki hangi kavramın tanımıdır? Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? İlk Türk devletlerinin inançlarında görülen dini kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi, tacir olabilmenin şartlarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi katı-sıvı bir çözeltide katının çözünme hızını azaltır? I. Ticaret - NeolitikII. Sanayi - MezolitikIII. Madencilik - PaleolitikYukarıda verilen ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerin ilk defa yapıldığı dönem eşleştirmelerinden hangileri doğru olarak verilmiştir? I - Im sorry, its all gone.II - Can I have some cereal, please?III - Would you like anything else?IV - Some cheese and olives, please.Put the sentences in the correct order to make a dialog • Epigrafya• Paleografya• Nümizmatik• DiplomatikYukarıda verilen tarihe yardımcı bilim dallarının ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? İsra ve Miraç hangi olaydan hemen sonra gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır? şığın yayıldığı ortamların çoktan aza doğru sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Kimyasal değişimler ve kimyasal tepkimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi arasında eş anlamlılık ilişkisi yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir