Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sinan is - - - - boy in our classroom.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sinan is - - - - boy in our classroom. sorunun cevabı "the tallest" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kişinin parasını yönetmek, şahsa ait paraya veya kazanç sağlanmasına izin vermemek, hangi şiddet türü içerisinde değerlendirilir? Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için aşağıda verilen araçlardan hangisi kullanılır?  I. Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması     II. Egemenliğin millete ait sayılması    III. Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesiBu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?           I                     II                              IIIA) Laiklik               Cumhuriyetçilik            HalkçılıkB) Halkçılık            Lâiklik                     Cumhuriyetçilik             C) Lâiklik                Halkçılık                 Cumhuriyetçilik          D) Halkçılık            Cumhuriyetçilik           Lâiklik 1.Omurgalıdır.2.Yavrularını sütle besler.3.Vücutları tüyle kaplıdır.Verilen özelliklere sahip canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? 85 ve 75 kilogramlık iki torba cevizi 5’er kilogramlık torbalara koymak istiyoruz. Kaç torbaya ihtiyacımız var? hat’s the - - - - film I have ever seen. I. Telefonları meşgul etmemekII. Deprem sigortası yaptırmakIII. Aile afet planı hazırlamak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri deprem sonrası yapmamız gerekenlerdendir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut addır? Hangisi Peygamberimizin çocuklarından biri değildir ? The team played - - - - so they could win the match. Marmara Bölgesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?