Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kudüsü Hıttin Zaferi ile Haçlılardan alan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kudüsü Hıttin Zaferi ile Haçlılardan alan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Selahaddin Eyyubi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Anadolu kilimlerinde renkler, oldum olası, çeşitli bitki kökleri, yaprakları ya da tohumları kaynatılarak elde edilir. Kırmızı renk, kızılçam kabuğundan; sarı, safran ve sütleğenden; kahverengi mazı, meşe ve ceviz yaprağından; yeşil, naneden; siyah ise sumaktan çıkarılır. Bu bitkiler, eskiden köy ve kasabaların yanı başında, ʽʽboyalık’’ denen bir yerde yetiştirilir, boyaların tümü buradaki bitkilerden yapılırdı.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi tek hecelidir? Onlar basamağının basamak değeri 40 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 12, 5, - 7, 0, - 1, 9, - 21 tam sayılarından kaç tanesi pozitiftir? “Çocuklar, elmaları ve armutları sepete doldurdular.” Cümlesinde geçen isimlerden tekil olanı hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi tiyatro eserini oluşturan ögelerden değildir? Bir bölme işleminde bölen sayı 4 ise kalan yerine kaç tane sayı gelebilir? "Görmüşsünüz" fiilinin hangi zamana ait olduğu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subiti sıfatlarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenlemek için yapılan inkılaplara örnek olarak gösterilemez? “Damlaya damlaya ………… olur? Atasözü hangi sözcükle tamamlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisini fiziki haritalarda göremeyiz?