S:1

Osmanlı Devleti ilk dış borcunu aşağıdaki devletlerden hangisinden almıştır?

Osmanlı Devleti ilk dış borcunu aşağıdaki devletlerden hangisinden almıştır? sorunun cevabı "İngiltere" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
• Lat• Menat• UzzaVerilenlerin ortak özelliği, aşağıda- kilerden hangisidir? Karşımızdaki kişi ile etkili iletişim kurmak için hangisini yapmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramı­mız değildir? Vücudumuza desteklik vererek dik durmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,Hele boz dumanlar çekilsin de gör.Her haftası bayram, her günü düğün;Hele yaylalara çıkılsın da gör.Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? 789253 sayısından on binler ve yüz binler basamağındaki rakam yer değiştirirse, yeni oluşan sayı aşağıdakilerden hangisi olur? ) Hep aydın günlerimiz olmalı, Milletçe elele, beraber. Bütün köylerinde güzel yurdumun Okumayan, yazmayan kalmamalı. Bu vatan, cennet vatan, Kalkınmalı, kalkınmalı. Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir? Kuranı Kerimde geçen geçmişte yaşamış kişiler, peygamberler ve toplumlar hakkında anlatılan öykülere kıssa denir.Yukarda tanımı verilen Kurandaki kıssaların gerçek amacı nedir? Sivas'ta millî bir kongrenin toplanması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi toplum halinde yaşamanın bireylere sağladığı faydalardan biridir? Ardanın bir karışı 12 santimetredir. Ardanın dolabının genişliği 3 karışından 5 santimetre fazladır.Ardanın dolabının genişliği kaç santimetredir? I. Sümer Kralı Urnamunun yaptığı hukuksal düzenlemelerde; bir kişinin, başka bir kişinin kemiğini kırması halinde para cezasıyla cezalandırılacağı yer almaktadır.II. Babil Kralı Hammurabi kanunlarında; bir kişinin gözünü çıkaranın aynı şekilde cezalandırılacağı yer almaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangise ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisinde eylem vardır? Cemal 30 kg dır. Semih, Cemalden 5 kg fazladır. Cemal ile Semihin toplam kütlesi kaç kilogramdır? • Enerji kaynağı olarak glikoz kullanılır.• Glikoz, sitoplazmada enzimlerle parçalanır.• Üretilen ATP miktarı oldukça düşüktür.• Maya hücrelerinde görülür.Yukarıda verilen özellikler hangi olaya aittir? He has lived in this city ............ twenty years. Belirli çevresel koşullara sahip ortamda bir arada yaşayan ve birbirleriyle etkileşim halinde olan canlıların oluşturduğu topluluğa ne denir? Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri değildir? Peygamberlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Al kelimesi, hangi cümlede renk adı olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, gerçek kişilerde fiil ehliyetinin şartlarından değildir? İnnâ âtaynâ kel kevser. Fesalli ............................venhar. İnne..................... hüvel ebterYukarıda kevser suresi verilmiştir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ''Akşam parkta seni gördüm.'' cümlesinde kaç tane iki heceli sözcük vardır? Aşağıdaki illerimizden hangisi Milli Mücadele sonrasında ünvan almamıştır ? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (...) getirilmelidir? Bitkilerin kök, dal, yaprak gibi organlarından yeni bir bitki oluşturmasına... üreme denir.Boşluğa hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerde verilen sayıların hangisinin yazımı yanlıştır? Hangisi canlı varlık değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangileri zıt anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi çocukların görevlerinden biri olabilir? Bir yazının boyutunu,rengini, şeklini değiştirmek için hangi menü kullanılır? Allahı (cc) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah (cc) için yapmaya ................. denir.Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelir? Mıknatısın kutupları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? 48 'ten başlayarak ileriye doğru 9 'arlı ritmik saydığımızda 5. sayı aşağıdakilerden hangisi olur? Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. (Nisâ suresi, 36. ayet)Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli bir kelimedir? Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır? Bakanlıklarda - - -, diğer kamu idarelerinde - - -, il özel idarelerinde - - - ve belediyelerde - - - üst yöneticidir.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre üst yöneticiler ile ilgili yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ilkokul 4üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir