S:1

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan devletlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan devletlerden biri değildir? sorunun cevabı "Katvan Selçukluları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımak için yapılmış taşıttır? Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi sıfat tamlaması şeklinde kalıplaşmıştır? Veda Hutbesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangisi bisiklet, kaykay ve paten kullanırken alınması gereken önlemlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumunun görevidir? Allah'a ortak koşan kişiye ne denir? Milliyetçi edebiyat, Türkçülük fikrinin hâkim olduğu, sanatçılarının halka yönelerek yerli kaynaklardan yararlandığı, Türk milletinin maddi ve manevi değerlerini ön planda tuttuğu edebiyattır. Milli edebiyat ise milletin maddi ve manevi kültür unsurlarını, gelenek ve görenekler çerçevesinde işleyen bir edebiyattır. Bu iki kavram kullanılan sade dil, hece vezni ve halkın yaşama biçiminin ve değerler dünyasının işlenmesi bakımından birleşmektedir. Ayrıldıkları nokta ise millî olma, milliyetçi olma anlayışlarındadır.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişikleri nasıl kesilir? I – Sert cisimlerle, ucu sivri eşyalarla karıştırmamalıyız. II – Soğuk havalarda dışarı çıkarken korumalıyız.III – Yüksek sesli ortamlarda bulunmamalıyız. Yukarıda verilenler hangi duyu organımızın sağlığını korumakla ilgilidir? I. DonmaII.KaynamaIII.BuharlaşmaYukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşirken su dışarıdan ısı alır? Kâğıt, iki bin yıl önce Çinde Tusay Lun tarafından icat edilmiş bir maddedir. Kâğıtlar, köknar ve ladin gibi yumuşak ağaçlardan yapılır. Önce ağaç kütükleri doğranır ve kabukları soyulur. Sonra kazanlarda yüksek ısıda kaynatılarak kâğıt hamuru meydana getirilir.Bu metinde "kâğıt" ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yayaların güvenli olarak karşıya geçmeleri için kara yolunun veya demiryolunun altından geçirilen geçit aşağıdakilerden hangisidir? Kulağımız ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (x + 4). (x − 5) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Konut sözcüğü adın hangi durumundadır? Ey demirci, ey sevgili dostum sözünün sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin- ler diye yarattım. (Zariyat suresi, 54. ayet)Bu ayet Kuran-ı Kerimin hangi konusuna işaret etmektedir? 1 yıl 3 ay 2 gün = .....?.... gün Aşağıdakilerden hangisi eski paraları inceleyen bilim dalıdır? Osmanlı Devleti, Avusturya karşısındaki siyasi ve ekonomik üstünlüğünü ilk defa hangi antlaşmayla kaybetmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir