Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Döneminde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Döneminde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir? sorunun cevabı "Kadın ve erkekler eşit haklara sahipti." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I. Devletin sosyal denge ve barışı sağlamasıII. Devletin hukuki düzenlemelerini dini kurallara göre yapmasıIII. Din, vicdan, kanaat ve ibadet hürriyetlerinin sağlanmasıVerilenlerden hangileri laikliğin ilkelerindendir? “ Kuzeybatı” aşağıdaki yönlerden hangileri arasında kalmaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzenle ilgilidir? 13 - 17 - 21 - 25 - 28 - 33 - 37Yukarıda verilmiş olan sayılardan kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yazılımdır? Seçeneklerdeki sesler, kaynağına göre gruplandırıldığında hangisi bu grubun dışında kalır? Üretici ürettiği 4896 kg patatesi 24kg’lık çuvallara koyacaktır.Kaç tane çuval gereklidir? Din, insanın inanma ve güvenme ihtiyacını karşılar. İnsan, her zaman yüce ve kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınıp ondan yardım dileme ihtiyacı hisseder. İnsana kuvvetli bir irade ve sağlam bir karakter kazandırır. Din, sosyal bir varlık olan insanı iyi, doğru, güzel ve faydalı işler yapmaya yöneltir. İnsanı yersiz korkulardan ve bencil duygulardan uzak tutarak gerçek özgürlüğe kavuşturur.Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri aşağıdakilerden hangisinin yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım(........) Isı, ışık ve ses gibi kütlesi ve hacmi olmayan varlıkları madde olarak nitelendiremeyiz.(........) Maddenin suda yüzmesi ya da batması büyüklüğüne bağlı değildir.(........) Mıknatıs; demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bu maddelerden yapılmış olan cisimleri çeker.(........) Belirli bir şekli olan, konulduğu kabı dolduran maddelere sıvı maddeler denir.(........) Maddelerin kütlelerinin doğru ve tam ölçülmesi için eşit kollu terazi kullanılır. Aşağıda vücut bölümlerinden boş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir ?"e _ e" .    Aşağıdaki dörtlüğün konusu nedir? ‘‘Her karış toprağın armağan bize,  Bağrında şehitler yatar Türkiye’m.  Uzayıp giderken sevgin sonsuza,  Güneş özgür doğar batar Türkiye’m.’’