S:1

Hz. Muhammedin (sav.) söz, fiil ve davranışlarında yerellik denildiği zaman; onun kendi dönemine ait bölgesel, kültürel ve ekonomik özellikler anlaşılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sünnetin yerel boyutu ön plana çıkmaktadır?

Hz. Muhammedin (sav.) söz, fiil ve davranışlarında yerellik denildiği zaman; onun kendi dönemine ait bölgesel, kültürel ve ekonomik özellikler anlaşılmaktadır.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sünnetin yerel boyutu ön plana çıkmaktadır? sorunun cevabı "Dişlerini misvak ile temizlemesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir işletme ürünlerini tüketicilere doğrudan dağıtım yoluyla ulaştırıyorsa aşağıdakilerden hangisi oluşmuş olan uygun şartlardan birisidir? Osmanlı devletinin son başkenti .................................... olmuştur.​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi, kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. buyurmuştur. Hadis-i şerifte vurgulanan mesaj aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin ortak özelliğidir? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile göstererek cevaplandırınız( ) Kömür yenilenemez bir enerji kaynağıdır.( ) Çay ve fındık en çok Karadeniz Bölgesinde yetiştirilir.( ) Orta Asyada kurulan ilk Türk devleti Abbasilerdir( ) Türklerin İslamiyeti kabul ettiği savaş Talas Savaşıdır( ) Müslümanların Mekkeden Medineye göç etmelerine Kavimler Göçü denir Birler bölüğü 897, binler bölüğü 109 olan sayı , aşağıdakilerden hangisidir? Herhangi bir etki olmadan, kendiliğinden oluşan değişikliği anlatan fiillere oluş fiilleri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili kullanılmıştır? Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar olmak hangi birimin görevdir? 1. Yardım eden kişiye teşekkür etmek2. Yaşlıları ziyaret etmek3. Arkadaşlarımızı kıskanmakYukarıdaki davranışlardan hangisi, çevremizle olan ilişkilerimizi olumlu etkiler? İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur.Mevlananın bu sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki söcüklerden hangisi –li ( -lı, -lu, -lü ) ekiyle türememiştir? *Kavmi putperest bir topluluktu *Kavmi ona inanmadı ve alay etmeye başladılar*Allahın kendisine bildirdiği şekilde bir gemi inşa etti *Onu inkâr edenler tufanla helak edildiYukarıda, bazı bilgileri verilen peygamber kimdir? Sağlam bir medrese eğitimi gören, çok geniş bir bilgi ve kültür birikimine sahip olan şair, 16. yüzyılın ve Türk edebiyatının en tanınmış şairlerindendir. Şaire göre insan kısa ömrünü iyi değerlendirmeli; gam, keder ve üzüntüyü bir kenara bırakmalı; elden geldiğince zevk ve eğlence içinde ömür geçirmelidir. Şairin en meşhur eseri Divanıdır. Bunun dışında dinî konularda tercüme mensur eserleri de vardır. Kanuniye yakınlığıyla tanınan şair, onun ölümü üzerine bir mersiye de yazmıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Kuranın geniş bir şekilde açıklanması ve yorumlanmasına ne denir? Atatürkü;• Türk Tarih Kurumunu açması,• arkeolojik kazıları başlatmasıgibi uygulamaları, aşağıdaki bilim dallarından hangisini geliştirmeye yöneliktir? Savaş sırasında İngiltere, Sömürgelerinden asker ve diğer yardımlar alıyor, onlarla alış veriş yapıyordu. Bu durumu önlemek için Osmanlı Devleti hangi cephede savaşmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda yer alan kıssaların amaçlarından biri değildir? Coğrafi keşifler sonrası XVII. yüzyıl Avrupasında yeni bir ekonomik anlayış baş göstermiştir. Buna göre bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengin sayılıyordu.Verilen açıklamada bahsedilen ekonomi modeli aşağıdakilerden hangisidir? Mondros Ateşkes Antlaşması hangi savaş sonunda imzalanmıştır? Anadolu türk siyasi birliğinin bozulmasına sebep olan savaş hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır? Hangisi sayı sıfatı değildir? "esselamu aleykum sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Eğer yerde ve gökte Allahtan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır. (Enbiyâ suresi, 22. ayet)Ayette reddedilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Bir toplumda adalet ve eşitlik yoksa aşağıdakilerden hangisi görülmez? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yalnızca ince ünlü harfler verilmiştir? Aşağıdaki katmanlardan hangisi Dünyanın merkezinde yer alan ve en sıcak olan katmandır? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir? Efendimiz aleyhisselamın Veda Haccı sırasında İslamın yüce ilkelerini ve temel insan haklarını beyan ettiği muhteşem hitabesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi müstakil namazlardan değildir? Peygamber Efendimiz Kureyşin hangi koluna mensuptur? "Bilimin ürünü olan bilgi, onu ortaya koyan insanın inançlarından, kişisel kanaatlerinden, dünya görüşünden bağımsız bir bilgidir. Bilimsel bilgi kişiden kişiye ya da toplumdan topluma değişmez."Yukarıda, bilimsel bilginin öncelikle hangi özelliği ile ilgili açıklama yapılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Aysu ve Özlemin A ve B işlerini yapma süreleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.• Aysu A işini tek başına 2 saatte yapabilmektedir.• Özlem B işini tek başına 6 saatte yapabilmektedir.• Aysu ve Özlem birlikte çalışarak A ve B işlerinin tamamını 3,6 saatte yapabilmektedir.Buna göre Aysu B işini tek başına kaç saatte yapabilir? Bir bölme işleminde bölen 9, bölüm 37 ve kalan 3 ise bölünen kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının taşıması gereken özelliklerinden değildir? Millet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eş sesli kelimedir? İHTİYAR BALIKÇIİhtiyar balıkçı, o sabah balık avlamak için erkenden denize açılmıştı.Ağını denize attı.Bir süre bekledi.Sonra, yavaş yavaş ağı çekti. Ama hiç balık yakalayamamıştı. Bir kez daha attı. Yine bir şey yakalayamadı. Üçüncü defa atıp çektiğinde ise ağın içinde kırmızı bir balık olduğunu gördü.İhtiyar balıkçı, ne zaman balık avlamaya gidiyor? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir