Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Hac ibadetinin yapıldığı aydır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Şehrin sokaklarında her gece bir adam ihtiyaç sahiplerinin evlerine çuval içerisinde erzak bırakır ve kimseye de görünmezmiş. Yardım gören insanlar mutlu olur ve teşekkür etmek için bu iyiliği yapan kişiyi ararlar ama kim olduğunu bir türlü bulamazlarmış. Aradan zaman geçmiş ve bir gece yardımlar kesilmiş. İnsanlar ertesi gün Hz. Ali’nin torunu olan ve İmam Seccâd olarak da bilinen Zeynel Abidin’in öldüğünü ve sırtında çuval taşımaktan oluşan yaralar bulunduğunu öğrenmişler.Bu metinden Zeynel Abidin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İnsanların kimlik bilgilerinin ortak olmasının mümkün olmadığı tek bilgi aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi bitkisel besinlerdendir?  Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiye’de gö­rülmez ? Aşağıdaki sayılardan hangisi 67’ den küçük ama 49’ den büyüktür? Sağlıkla ilgili acil yardım ekipleri hangi araçla hizmet verirler? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil, şart kipinde çekimlenmiştir? Aşağıdaki âlimlerden hangisi tefsir alanında çalışmaları ile tanınmıştır? I. Siyasi iradeII. Etkili bir mevzuatIII.Uygulanabilir davranış kurallarıIV.Etkin hesap verme mekanizmalarıYukarıdakilerden hangileri etik altyapıyı oluşturan kilit unsurlardandır?                      TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ’NDENMademki bir sosyal toplulukta yaşayan halkın bunca kanuni yükümlülükleri vardır, elbette ki sözle ve kalemle kendi vatanının çıkarlarına dair fikirler belirtmeyi kazanılmış haklardan sayar. Eğer bu iddiayı ispat edecek bir senet aranacak olursa maarif kuvvetiyle zihni açılmış olan, medenileşmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeterli olur. Bu konu Devlet-i Aliyye tarafından bir bakıma doğrulanmıştır ki Tanzimat’ın yüce meclisinin teşekkülü sırasında kanun ve nizamlara ait tasarıların yazılı olarak arz olunması için umuma resmîizin verilmişti...Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki sayılardan en büyük olan hangisidir? Son peygamber kimdir?