Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kuran-ı Kerimde kıyametin aşağıdaki yönlerinden hangisi ile ilgili bir bilgi verilmez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kuran-ı Kerimde kıyametin aşağıdaki yönlerinden hangisi ile ilgili bir bilgi verilmez? sorunun cevabı "Zamanı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hasan arkadaşlarına 6 yüzlük, 7 onluktan oluşan bir sayı söyledi. Aşağıdakilerden hangisi Hasan' ın söylediği sayıdır? Aşağıdakilerden hangisi ışığın doğrusal yolla yayılmasının neden olduğu sonuçlardan biri değildir? (12a - 5) - (5a + 8) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?  90 lira ile markete girdim. Marketten 30 liralık deterjan ile deterjandan 5 lira az olan paspas aldım.Acaba 90 liradan geriye kaç liram kaldı? k  = 2.2    m = 2.22 r  = 2.222Verilen ondalık gösterimlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  73 doğal sayısının basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki hareket bildiren sözcüklerden hangisi iş anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüşlerinde fark edilebilmek için alınması gereken önlemlerden değildir? Üzerlerinde rakamların  yazılı olduğu topların bulunduğu bir torbadan, çekilen bir topun üzerinde asal sayı yazma olasılığı kaçtır? E. Erikson ergenlik dönemini “kimlik bunalımını çözme dönemi” olarak adlandırır ve psikososyal gelişimin önemli bir bölümü olarak değerlendirir. Kimlik çatış-masını çözerken ergen farklı kimlikleri deneyebilir, bunlar üzerinde yeni düzenlemeler yapabilir, onlardan vazgeçip başka kimlikler üzerinde durabilir. Kimliğin oluşumunda anne, baba, öğretmen ve akranların tutum ve davranışlarının birbiriyle tutarlı olması, kimlik bunalımının çözülmesini kolaylaştırır.Bu açıklamadan hareketle ergenlik dönemindeki bir kişinin cevap araması beklenen en kapsamlı soru aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?                                     Tom : When is your birthday?Jerry : - - - -.