Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.(Kâf suresi, 9-11. ayetler)
Bu ayette ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.(Kâf suresi, 9-11. ayetler)Bu ayette ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır? sorunun cevabı "Haşr" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerin hangisinde “batmak” sözcüğünün cümlede kazandığı anlam ayraç içinde yanlış verilmiştir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok dikkatli ve uyanık olmak” anlamını taşıyan bir deyim vardır? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi “bireysel rehberlik” hizmetleri verilirken dikkate alınan hususlardan biri değildir? Özgürlük, kişinin herhangi bir kısıtlama veya zorlama olmadan karar verip hareket etmesidir.Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın özgür olduğu vurgulanmaktadır? "Çalışkan anneannem, çeyrek ekmek ile iki zeytini zor yedi." Bu cümlede ön ad olan kelimeler hangi seçenekte tam ve doğru verilmiştir? Kuzeybatı bir …………………… yöndür.  Osmanlı Devletinde sadrazamın, İran’da da Şah’ın değişmesine sebep olan antlaşma hangisidir? In 1918, World War I ended. In the eyes of the Allies – the United Kingdom, France, Italy and Greece – the Ottoman Empire lost the war. So, on the thirtieth of October, the Allies and the Ottoman Empire signed the Armistice of Mundros. It gave the Allies the right to occupy each part of Anatolia, the main homeland of the Ottoman Empire. When the Allies started to occupy some cities in Anatolia, Atatürk decided to travel there and start the War of Independence. So, he left Istanbul on the sixteenth of May. After a three- day trip by ship, he arrived in Samsun on the nineteenth of May, 1919. This is how the War of Independence started.   Which of the following is true?   Hans : I have two tickets for a comedy film. - - - -?Rick : Good idea. I like it.  Aşağıdaki davranış örneklerinden hangisi içgüdüsel değildir? Amasya genelgesinde yer alan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?   (I) Yatağımdan doğruldum ve çatlamış dudaklarımı dilimle ıslattım. (II) Masadan, içi yarısına kadar dolu bardağı alıp üç dört yudum su içtim. (III) Pencereden sızan gün ışığı içimi mutlulukla doldurdu. (IV) Dudaklarımdaki gülümseme tüm yüzüme yayıldı.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı tür fiilimsi kullanılmıştır?