S:1

Denge profiline yaklaşan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Denge profiline yaklaşan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? sorunun cevabı "Birikim şekilleri oluşturur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Kalbi temiz bir insan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz ? Madencilik, seramik ve mobilyacılık alanlarında eserler verdiler. Başkentleri Tuşpaya kale ve su kanalları yaptılar.Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? Atatürk:Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.demiştir. Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır? Gelirin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yuvası yön bulmamıza yardımcı olur? Aşağıdaki tasarrufla ilgili davranışlardan hangisi yanlıştır? Diğer hukuk kurallarının Anayasa metnine uygun olması kuralına ne denir? People - - - - fish, rice and soup in the Chinese New Year. Aşağıdakilerden hangisi en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 600 olan bir sayı değildir? I-Mümin kardeşine yol göstermek, II- İyiliği emredip kötülükten sakındırmak,III- Yolunu kaybeden kimseye yol göstermek, IV- Yoldan taş, diken ve kemik gibi şeyleri kaldırmak,Yukarıda verilen maddelerin ortak özelliği nedir? Aşağıdaki savaşların hangisinde Osmanlı Devleti ilk kez top kullanmıştır? Dünyamızı oluşturan tabakalardan en içte hangisi yer alır? Aşağıdakilerden hangisi doğru davranıştır? Bahçenin birinde bir kiraz ağacı varmış. Ağacın beyaz çiçekleri ve kırmızı kirazları olurmuş.Kiraz ağacının bodrum katında köstebek ve solucanlar bulunurmuş. Ağacın gövdesinde ise karınca ve böcekler bulunurmuş. Üst kata çiçeklere gelen arılar ve dallara konan kuşlar gelirmiş.Kiraz ağacının çiçekleri hangi renk açarmış? Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek şekilde kullanılmasına kinaye denir.Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım vardır? Masa+Kalem+203+Araba+Bilgisayar+Tabak+Ayakkabı örnekleri verildiğinde kelimelerin arasındaki ‘203 sayısı hemen dikkat çeker ve diğerlerine göre daha çabuk öğrenilir.Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından değildir? Mustafa Kemal, Milli Mücadele yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar yapıp kongreler düzenlemiştir. Aşağıdaki illerden hangisinde bu toplantılardan biri yapılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat cümleye '' benzerlik '' anlamı katmaktadır? "Dün köyde seni gördüm. cümlesinde hangi sözcük zamirdir? Cumhuriyet yönetimi neden iyi bir yönetimdir? İlk İslam donanmasını kuran halife aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç anlamı vardır? Sınıfta düşüncelerini paylaşmasak ta herkes istediğini söylemekte serbesttir Böyle düşünen biri neyi savunuyordur? Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Avluya girdiğimde pek çok komşumuzun, akrabamızın ( ) tanımadığım insanın orada toplandığını gördüm ( ) Kardeşim sürekli ağlıyor, annem sağa sola koşturuyordu ( ) babam ise öyle korkmuştu ki ( ) Neydi bu kargaşanın sebebi?Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? I. Tedirginlik duyan her insan, yaşlanmayı önlemek adına her yola başvurmaktadır.II. Öte yandan yaşlılıkta ruh ve bedenen enerjik olabilmenin yollarını aramaktadır.III.Günümüz dünyasında yaşlanma olgusunun tedirgin etmediği bir insana rastlamak mümkün değildir.IV.Bir yandan yaşlılık dönemlerine ekonomik olarak hazırlık yapmaktadır.V. Emekli olan insanların sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönelmelerinin nedeni ruhen ve bedenen enerjik olabilme çabasıdır.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda baştan üçüncü cümle aşağıdakilerden hangisi olur? I- İl özel idarelerII-BelediyelerIII-KöylerIV-İlçelerYukarıda yer alanlardan hangileri yerel yönetimlerdir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfini koyunuz ( ) Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur.( ) Büyüklerle çocukların sorumluluğu farklıdır.( ) Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir.( ) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.( ) Okula gitme hakkımız büyüklerimiz tarafından engellenebilir. Hangisi ışık kirliliği sonucunda oluşmaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem isim hem de fiil kökü özelliği taşımamaktadır? İlkbahar mevsiminin kurak geçmesi buğday üretimini olumsuz etkilemektedir.Bu durumdan aşağıdaki sanayi dallarından hangisi doğrudan etkilenir? Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden değildir? -lık, -lik ekini almış sözcüklerden hangisi, somut bir addan soyut bir ad türetmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan biri değildir? %12'si 102 TL olan paranın tamamı kaç TL'dir? Olimpiyat halkasında mavi halka hangi rengi temsil eder? 1- Oyun oynamak2- Televizyon izlemek3- Çantamızı hazırlamakYukarıdakilerden hangisi okulla ilgili işlerdendir ? İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi çevremize karşı sorumluluklarımızdan birisi değildir? My brother - - - - computer games at the moment. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir