S:1

Lidyalıların uygarlık tarihine yaptığı en önemli katkı ilk kez madenî parayı icat etmeleridir.
Bu durum aşağıdaki alanlardan hangisinde önemli bir gelişme ve kolaylık sağlamıştır?

Lidyalıların uygarlık tarihine yaptığı en önemli katkı ilk kez madenî parayı icat etmeleridir.Bu durum aşağıdaki alanlardan hangisinde önemli bir gelişme ve kolaylık sağlamıştır? sorunun cevabı "Ticaret" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Okunuşu onbeş tam binde yüz yedi olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? 64 sayısının 9 eksiğinin 4 katı kaç eder? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaşma söz konusudur? Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan en önemli kararlardan bir manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesidir. Bu karadan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? Demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden aşa-ğıdaki davranışlardan hangisi beklenmez? Aşağıdaki araçlardan hangisi maddelerin ısı ile genleşme özelliğinden yararlanılarak üretilmiştir? Ben kitaplarla dolu bir evde büyüdüğüm için çocuğum da benzer bir ortamda büyüdü. Benim dönemimden farklı olarak teknolojik gelişmelerin insanı okumaktan uzaklaştırdığı bir ortam vardı. Buna rağmen kitap da okuyan bir çocuk oldu. Dünyaya geldiği andan itibaren okuyan insanlar gördü. Benim okuduğum masal-lara kavuşmak için uyku saati gelir gelmez yatağına koşardı. Bunlar sayesinde o da bir kitap kurdu oldu.Bu parçada yazar, çocuğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? "Pamuk" hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlardır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yıl boyunca sıcaklık yüksek, yağış fazladır.Bitki örtüsü gür ormanlardır.Isınma problemi yoktur.Özellikleri verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "huzursuz, tedirgin etmek" anlamı vardır? Mondros Mütarekesinden sonra Anadolunun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti.Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? I. Batı etkisindeki Türk edebiyatının öncüsüdür.II. Divan edebiyatının etkisiyle ağır, sanatlı bir dil kullanmıştır.III. Şiirde ve düzyazıda önemli yenilikler yapmış, noktalama işaretlerini ilk kez kendisi kullanmıştır.IV. Realizm ve natüralizmin etkisinde eserler vermiştir.V. La Fontaine, Racine ve Fenelondan şiirler çevirmiştir.Yukarıdaki özelliklerden hangileri İbrahim Şinasi için söylenemez? Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünmek ve davranmaktırAçıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?. XI.VI.1983 tarihinde, gün ve ay Romen rakamları ile gösterilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tarihten daha sonraki zamanı gösterir? İnternet sitelerinde kullanılan bazı uzantılar sitenin türü hakkında bize bilgi verir. Örneğin com uzantılı siteler ticari kurumlar için kurulmuş olan sitelerdir.Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki site uzantılarından hangisi askeri kurumlara ait resmi sitelerde kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi resmi olarak düzenlenmiş kimlik belgelerinden biri değildir? Karadeniz, hangi Osmanlı padişahı döneminde Türk gölü haline gelmiştir? Hadis:Eyamca!Sağ elime Güneşi,sol elime Ayı verseler bu davadan dönmeyeceğim Peygamberimiz yukarıdaki sözü ile neyi ifade etmiştir? x - 7 = - 4 işleminde x kaçtır? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde gül sözcüğü kesme işareti ( ) ile ayrılır? Ardışık üç tek sayının toplamı 39 ise bu sayıların en küçüğü kaçtır? 1. Marmaraya bakan yamaçlarında bulunan bir yerleşim bölgesidir. (II)İstanbulun güzelliğini en iyi şekilde gözler önüne sermektedir. (III) Bölgede 1950lere kadar beton ve ahşap evler varmış. (IV) Yavuz Sultan Selim dev- rinde burası Ömer Seyfettinin Pembe İncili Kaftan hikâyesindeki Muhsin Çelebinin çiftliği imiş.Metinde numaralanmış cümlelerden hangisi öznel yargı içermektedir? Osmanlının, 1656 - 1710 yılları arasına damgasını vuran Köprülüler Döneminin ilk sadrazamı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Ayın ara evrelerinden biridir? Tanesi 45 TLye satılan kazaklardan 5 tane alsam kaç tane 5 TL öderim? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür? Temizliği sadece ibadete hazırlık aşaması olan abdestle veya kişisel bakımla sınırlandırmamız doğru olmaz. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.), ________ benim için mescit kılındı. buyurmuştur. Hadis-i şerif ışığında çevreye değer vermenin en önemli belirtisinin mekân temizliğine dikkat etmek olduğunu söyleyebiliriz Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Sıvıların kütlelerinin ölçümü yapılan boş durumdaki kütlelerine ne denir? Uzun kenarı 20cm ve kısa kenarı 10cm olan bir dikdörtgenin içine bir kenarı 5cm olan karelerden kaç tane yerleştirilebilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut addır? Fetret Devrine son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır? Çukurova Bölgesinin, Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? Papatyanın hücrelerini inceleyen bir gözlemci aşağıdaki yapılardan hangisini bu hücrede gördüğünü söyleyemez? I. Rüzgâr ve akan su, doğal ses kaynağıdır.ll. Ses, titreşime bağlı olarak oluşur.lll. Ses havada dalgalar hâlinde yayılır.IV. Ses çıkaran her şeye ses kaynağı denir.Sesle ilgili olarak yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi lider özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerin hangisinde bağlaşıklığa uyulmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir