S:1

Roma toplumunu oluşturan sınıflar şunlardır:
Patriciler: Roma soylularından oluşan bir sınıftır. Bu sınıftaki insanlar; mülkiyet, devlet memuru ve asker olma hakkına sahiptiler.
Plepler: Romaya sonradan gelip yerleşenlerin oluşturduğu bir toplumsal sınıftır. Genel
olarak tarım, ticaret ve hayvancılıkla uğraşan Pleplerin hiçbir siyasi hakkı yoktur.
Köleler: Bu sınıf köle anne-babadan dünyaya gelmiş veya savaşlarda esir edilmiş insanlardan oluşurdu. Hiçbir hakkı olmayan köleler soyluların ev hizmetlerinde; tarla, bağ ve bahçelerinde çalışırlardı.
Bu bilgilere göre Roma toplum yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Roma toplumunu oluşturan sınıflar şunlardır:Patriciler: Roma soylularından oluşan bir sınıftır. Bu sınıftaki insanlar; mülkiyet, devlet memuru ve asker olma hakkına sahiptiler.Plepler: Romaya sonradan gelip yerleşenlerin oluşturduğu bir toplumsal sınıftır. Genelolarak tarım, ticaret ve hayvancılıkla uğraşan Pleplerin hiçbir siyasi hakkı yoktur.Köleler: Bu sınıf köle anne-babadan dünyaya gelmiş veya savaşlarda esir edilmiş insanlardan oluşurdu. Hiçbir hakkı olmayan köleler soyluların ev hizmetlerinde; tarla, bağ ve bahçelerinde çalışırlardı.Bu bilgilere göre Roma toplum yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Üreten kesim devlet yönetiminde söz sahibidir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim tamlaması değildir? Kurtuluş Savaşının sonunda İtilaf devletleri ile imzaladığımız antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? I. Öyle ki bir sonraki yıl ekecekleri, tohumluk olarak ayırdıkları tahılları bile yemek zorunda kalmışlar.II. Köylüler ambarlarında ne var ne yok tüketmişler.III. Yıllar yıllar önce diyarın birinde kıtlık olmuş.IV. Yaşam neredeyse bitecekmiş ki doğanın sırlarını bilmekte usta olan bazı insanların sayesinde kıtlık dönemini atlatmışlar.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bir yeteneğini geliştirmek için çaba göstermektedir? Cemin ayrılmaz bir parçasıdır. Ceme katılanların kendilerinden geçerek manevi coşku halinde ayakta aşk ile dönmeleridir.Yukarıda ifade edilen kavram hangisidir? Özgür bir ortamda, düşüncelerin rahatlıkla açıklanabilmesi olarak tanımlanan düşünce özgürlüğü; insanın aklına her geleni söyleyebilmesi anlamına gelmez. Özgürlük aynı zamanda insana sorumlulukta yükler.Yukarıda verilen bilgilere göre özgürlük hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kendisine yeni bir kitap verilmiş peygamberlere ........................... denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir? Nasrettin Hoca bir davete katılmış. Üstündeki elbise biraz eskiymiş. Kimse Hoca ile ilgilenmemiş. Herkes kendi keyfindeymiş. Hoca kalkmış gitmiş evine. Giymiş yeni elbiselerini. Üstüne de kürkünü giymiş. Hoca tekrar davete gelmiş. Hocayı gören herkes bir hoşbeş, bir iltifat. Hoca oturmuş sofraya uzatmış kürkünün ucunu: ........... ............. ........... demiş. Hoca nereye katılmış? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Felsefede varlıkla ilgili, gerçek var- lık ve ideal (düşünülen) varlık ayrı- mı yapılır. Doğada nesnel gerçekliği olmayan, duyularla algılanamayan, sadece düşüncede var olan varlıklara ideal (düşünülen) varlıklar denir.Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi gerçek varlık değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde renklisözcüğü somut bir kavramı nitelemektedir? Aşağıdakilerden hangisi karanlık sözcüğünün zıt anlamlısıdır? "Akşam oldu.......?" cümlesinin soru cümlesi olabilmesi için noktalı yere hangi hece yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi hem maddi hem manevi temizliktir? 1-Kayaç2- Kum 3-Çakıl 4-TaşYukarıdakilerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir? "On dokuz" hangisidir? Eksilenin 700, çıkanın 454 olduğu çıkarma işleminde fark kaçtır? Boş bir havuzu birinci musluk tek başına 8 saatte, ikinci musluk tek başına 4 saatte doldurmaktadır. Birinci musluk açıldıktan 2 saat sonra ikinci musluk da açılıyor. Buna göre havuzun tamamı kaç saatte dolar? Ece arkadaşıyla karşılaştığında ona ingilizce merhaba ayrılırken ise hoşçakal demiştir. Ece sırasıyla hangi ifadeleri kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluş tarafından verilen belgedir? Yayaların geçmesi için yolun üzerinde çizgilerle belirlenmiş alanlara ne denir? Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan ayrıca beş duyu organımızdan en az birisi ile hissedilebilen, canlı ve cansız varlıklara madde denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi madde değildir? 20 elma belli sayıda kişiye paylaştırıldığında her bir kişiye 2 elma düştüğüne göre elmalar kaç kişiye paylaştırılmıştır? 100 TL, 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğa yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılmaktadır. Buna göre 6 yaşındaki çocuğa kaç TL düşmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini arttırmaz? İnsanın çalışması ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi İslam inancına göre yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşının sonuçlarından biri değildir? Seni annenin ayaklarına iten kuvvet, baba korkusu değil, anne sevgisi olmalıdır. cümlesinde büyük ünlü uyumuna aykırı kaç sözcük vardır? Kaçak sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Kuvvet uygulanan bir cismin hareket etmemesi durumunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? En fazla enerjiyi veren besin grubudur. Kullanım sırası olarak karbonhidratlardan sonra gelir. Vücudun korunmasını ve sıcak tutulmasını da sağlar.Yukarıda bahsedilen besin grubu hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmektedir? Bilinçli bir tüketici istediği oyuncağı alabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? beyaz sözcüğü hangi cümlede varlığı nitelemiştir? Ahura Mazda, Ehrimen, Ataş Vahram, Ateşgede gibi inanç esasları aşağıdakilerden hangisine aittir? Osmanlı Devleti İstanbul'u; Toprak bütünlüğünü sağlamak Hz. Muhammed'in hadis-i şerifini yerine getirmek Balkanlar'a güven içinde fetih hareketlerinde bulunabilmek Bizans'ın entrikalarına son vermek amaçlarıyla fethetmiştir. Buna göre İstanbul'un fethinin aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgisine değinilmemiştir? Eş anlamlı sözcükler .....................Cümlesindeki noktalı yeri aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlarsak uygun olur? Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha önce olmuştur? Atabetül Hakayık adlı eser için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Parayı veren ........................ atasözü aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir