S:1

Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur.
Atatürkün bu sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan aşağıdaki hangi temel esas ile ilişkilidir?

Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur.Atatürkün bu sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan aşağıdaki hangi temel esas ile ilişkilidir? sorunun cevabı "Yurt ve dünya barışı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Cengiz Han’ın ölümünden sonra oğulları tarafından kurulan devletlerden hangisi, Türkiye Tarihi üzerinde doğrudan etkili olmuştur? Nihan ile Seda arasında; “Ben senin yaşında iken sene 1984’tü. Sen benim yaşıma gelince de sene 2020 olacak.” şeklinde bir konuşma geçmiştir. Buna göre bu konuşma kaç yılında yapılmıştır? II. Dünya Savaşı’ndan sonra yetişen hikâye ve roman yazarlarındandır. Onun eserlerinde tabiat ve insan sevgisi ağır basar. Romanı destana yaklaştırır. Ölmez Otu’nda kısa cümlelerle canlı betimlemeler yapar.Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim “bir sözü tam söylememek, ağzının içinde mırıldanmak” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde nokta ( . ) kullanılması gerekmez? Toplumsal olgu, toplumsal ilişkiler sonucunda aynı alanda gerçekleşen birçok toplumsal olayın genel adıdır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumsal olguya örnek olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Ekonomik değere sahip mineral ya da kayaçlara ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?  ‘ Bazı arkadaşlarımız kabul etse de etmese de bu işin sorumluluğu hepimizindir.’ Cümlesinde yer alan sıfatların çeşidi hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?   Kardeşlik Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi  derinin görevlerinden birisi değildir?   Aşağıdakilerin hangisi su döngüsünde görülen olaylardan birisi değildir? Her gün 5 lira harcayan Tunay 1 ayda toplam kaç lira harcar?(Bir ay: 30 gün alınacak) Kaslarda yeterli oksijen taşınmadığı zaman, kan yoluyla beyni etkileyerek yorgunluk hissini oluşturan madde, aşağıdakilerden hangisidir?    Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç sıralamasında en sonda yer alır? Olguların saptanması $ Gözlem $ Hipotez $ Deney $ Kuram $ YasaYukarıda verilenler hangisinin aşamalarıdır? “Saçları çok uzadı…….........saçları gözünün önüne geliyor”.Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kuran-ı Kerim’in hangi suresinin başında besmele yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz?        Levha sınırlarında sıcak su kaynaklarının fazla olması bu bölgelerde yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisinin potansiyelini artırır? Kurtuluş Savaşı sürecinde, yeni Türk Devleti’nin cephelerdeki başarıları sonunda TBMM, Londra Konferansı’na katılmış, fakat Konferans bir anlaşma sağlanamadan dağılmıştır. Konferansın en önemlisonucu yeni Türk Devleti’nin İtilaf Devletleri tarafından tanınması olmuştur.Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisiyle açıklanabilir?  Aşağıdakilerden hangisi kişiyi bilgiye ulaştıran bir araç değildir . Hangi seçenekte bir cümle vardır? Anakaya üstündeki toprak parçasının bir yamaç boyunca ve eğim doğrultusunda yer değiştirmesi toprak kayması, toprak tabakasının ana kaya ile birlikte yer değiştirmesi ile de heyelan olayları görülür. Buna göre heyelan oluşumu üzerinde I. yamaç eğiminin fazla olması II. tabakaların yamaç doğrultusunda uzanması III. eğimin fazla olduğu yerlerde yapılan beşeri faaliyetler verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? Bir tren yolcu indirmek ve bindirmek için istasyona yaklaşmaktadır.Bu tren aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Çok mutlu olduğumuzu hangi deyim ile ifade ederiz ? (1) Mahmut Yesari’nin eserleri içinde Bağrıyanık Ömer ayrı bir önem taşır. (2) Eser 1930 yılında basılmıştır. (3) Yer yer efsane ve halk söyleyişlerinden yararlanılarak kurgulanan bu roman, akıcılığı ve söyleyişindeki doğallık ile dikkat çekmektedir. (4) Eserde iç içe girmiş iki olay yer almaktadır; birinci olay bir efsane, ikinci olay ise bu efsanenin kendisidir.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazarın dil ve anlatımına yönelik bir değerlendirme yapılmıştır? “Onlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutkunurlar, insanları affederler. Allah da güzel davrananları sever.”(Âl-i İmran suresi)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette övülen davranışlardan biri değildir? “ Haklarımız kadar önemli olan diğer şey de  ……………………….. dır.” cümlesini  doğru ve anlamlı olarak tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 2a = 2.2.2.24b  = 4. 4. 4Yukarıdaki eşitliklere göre a+b  işleminin sonucunu bulunuz. Hristiyanlıkta, hayatını dini hizmetlere adamayı gönüllü olarak kabul eden kimselere bazı unvanların verilmesi ayinidir.Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir? 15 dakikada 75 cm yol giden bir böcek, 1 saatte kaç metre yol gider? Öğrenme-öğretme ortamında beyin fırtınası tekniğini kullanan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? Aşağıda verilen eşyalardan hangisinin yapımında kullanılan ayna türü diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki bilim araştırma merkezi değildir? ‘’Türkçede yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcükler denir.’’Bu tanıma göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? İslam dininde yolcular, özürlü ve çocuklarını emziren kadınlar Ramazan ayında oruç tutmayabilirler.Bu tür durumlarda oruç tutamayanların daha sonra yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? 4,  8,  12, A, 20, 24, 28, B,  örüntüsünde A ve B yerine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir