S:1

Yunanlılara karşı sekiz ayda dört savunma savaşı yapılmıştır. Ancak TBMM Hükûmeti Sakarya Zaferinden sonra Büyük Taarruz için yaklaşık bir yıl beklemiştir.
Büyük Taarruz için bir yıl beklenmesinde;
I. Ordunun eksiklerinin giderilmek istenmesi
II. Saltanatın kaldırılmak istenmesi
III. Orduya taarruz için eğitim verilmek istenmesi
IV. Kuvayımilliyeden düzenli orduya geçilmek istenmesi
nedenlerinden hangileri etkili olmuştur?

Yunanlılara karşı sekiz ayda dört savunma savaşı yapılmıştır. Ancak TBMM Hükûmeti Sakarya Zaferinden sonra Büyük Taarruz için yaklaşık bir yıl beklemiştir.Büyük Taarruz için bir yıl beklenmesinde;I. Ordunun eksiklerinin giderilmek istenmesiII. Saltanatın kaldırılmak istenmesiIII. Orduya taarruz için eğitim verilmek istenmesiIV. Kuvayımilliyeden düzenli orduya geçilmek istenmesinedenlerinden hangileri etkili olmuştur? sorunun cevabı "I ve III." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
59 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? I. Nüfus miktarıII. İklim koşullarıIII. Ekonomik faaliyetlerYukarıdakilerden hangileri, kır ve kent yerleşmelerini birbirinden ayırmak için kullanılan ölçütlerdir? Mustafa Kemal dışında mareşallik rütbesi alan kimdir? Frank : How many lessons do you have tomorrow afternoon?Zoe : Two, - - - -. " Gömlek kazak pantolon şort ve terlik aldım. " Cümlede kaç tane virgül kullanılmalıdır? I. Okuyucu gözetilerek yazılır.II. Yazıldığı günün tarihi atılır.İİİ.   Dil genellikle heyecana bağlı işlevde kullanılır.IV. Anlatılanlar içtenlikle ifade edilir.Yukarıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden değildir? Kadir ile dedesi birlikte bahçeye her gün 42 tane domates fidesi dikiyorlar.Bir hafta sonra bahçede kaç tane domates fidesi olur? Kendisiyle 3 katının toplamı 48 olan sayı kaçtır? Ali 90 cevizin 1/10 ‘ini yedi. Ali kaç ceviz yedi? “İçinde az miktarda çözünen madde bulunduran çözeltilere - - - - çözelti denir.”Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Evimize 6 litrelik 2 şişe yağ , 2 litrelik 2  şişe zeytinyağı, yarım litrelik 2 şişe nar ekşisi aldık. Aldıklarını toplama kaç litredir? Bayrağımız ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? “ Dişim ağrıdı için, ………………………….” cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilemez? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Cebrail’den ilk vahyi alan Hz. Muhammed(sav), heyecanlanarak evine koştu.”Bu durumda Peygamberimizi “Endişe etme, üzülme.” diyerek teselli eden kimdir? Aşağıda verilenlerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?  “Dünya’mız üst ve alttan ………….. yanlardan ……………….”Yukarıda boş bırakılan yere sırasıyla hangi seçenek gelmelidir? Aşağıdaki temalardan hangisi zihniyet açısından halk şiirinde görülmez? Bir konu hakkında bilgi toplarken yazılarda kullanmak üzere okunanlardan kimi cümle veya bölümlerin olduğu gibi aktarılmasına ne ad verilir?  İnsanlar her sesi duymaz. Sadece kulağımızın yapısına uygun frekanstaki sesleri duyabiliriz. Aşağıdaki seslerden hangisini insanların duyabileceği seslerdendir? Kübizm akımının kurucusu olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? “Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya/107) ayetiyle Efendimizin hangi yönüne dikkat çekilmiştir? Kur’an’ı Kerim; cömertliği, sabırlı olmayı, adaletli olmayı, alçakgönüllü davranmayı emreder. İki yüzlülük, yalan söylemek, emanete ihanet gibi davranışları yapmamızı da yasaklar.Metinde verilen bu örnekler Kur’an-ı Kerim’in konularından hangisiyle ilgilidir? Karadeniz’in bir Türk gölü hâline gelmesi hangi padişah döneminde ve hangi bölgenin fethedilmesiyle sağlanmıştır? İnsanda 23 çift kromozom vardır. Homolog kromozomların şansa bağlı olarak zıt kutuplara taşınmasında  223= 8,4 milyon kombinasyon görülür. Bu durum mayoz bölünmede gerçekleşen genetik çeşitliliğin göstergelerinden biridir.Yukarıda ifade edilen çeşitliliğin oluşmasına neden olan mayoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini Allah’ın yapılmasını serbest bıraktığı şeylere denir? Bir yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin neresinde ve hangi renkle belirtilir? Konya Çatalhöyük’te 1961 yılında başlayan kazı-larda MÖ 9000 yılına ait ev kalıntıları bulunmuştur. Çatalhöyük, Anadolu’nun en eski yerleşim yeri olarak bilinirken, 2006 yılında Konya Boncuklu Höyükte baş-layan kazılarda MÖ 10000 - 10500 yıllara ait yerleşim kalıntıları bulunmuştur.Buna göre;I- Tarihi bilgiler değişebilir.II- Tarihi bilgide kesinlik yoktur.III-Bulunan her yeni belge tarihi değiştirir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi dışarıdan etki almadan hareket etmez? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir? Dengeleyici kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?   Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevredir? Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşında Osmanlı İmp.’nun savaştığı cephelerden değildir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi temel (ilk) anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara özgü bir davranış olamaz?  “Hafıza” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir