S:1

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferinin uluslararası sonuçlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferinin uluslararası sonuçlarından biri değildir? sorunun cevabı "Güney Cephesi’ndeki askerî birliklerin Batı Cephesi’ne sevk edilmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresinde 16 kişilik bir heyet seçilmiş ve bu heyet 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelmiştir.Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelme nedenleri arasında; 1- Ankara’nın coğrafi konumu2- Ulaşım imkanlarının fazla olması3- Batı cephesinin merkezi olmasıgibi sebeplerden hangileri vardır? “Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona biri sataşır veya kötü söz söylerse ‘Ben oruçluyum.’ desin.” Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ayraç içinde verilen anlamıyla kullanılmamıştır? Sarı saksıda 15 çiçek, mavi saksıda 19 çiçek, pembe saksıda 17 çiçek, turuncu saksıda 23 çiçek vardır. Her saksıdan bir çiçek aldığımızda, oluşan birim kesirlerin hangisi en büyüktür?  “öğrenci” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Çevremizdeki fakir insanlara yardım eden kurum ve kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisini sayamayız? İslam dininin temizlik anlayışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? “Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara ………….…denir.” Boş bırakılan yere ne gelmelidir?  Bir atölyede 308 kadın  ve  bunlardan 105 kişi  fazla olmak üzere erkek işçi  çalışıyor. Atölyede  çalışan işçi sayısı  kaçtır? l. Anadolu` nun işgal edilmesi ll. İstanbul hükümetinin işgaller karşısında sessiz kalması lll. Osmanlı Ordusu`nun terhis edilmesiYukarıda verilen durumlar karşısında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? “Hecelerin birleşimi ile ......... oluşur.” Cümlesi hangi seçenek ile tamamlanabilir? Arkabalarımızla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Robert : Can I use your laptop to do online shopping?George: - - - - . I am not using it now. Aşağıdaki ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak en sona hangisi gelir? Her biri yarım kilo olan kıyma paketlerinden 10 tane alan Özal toplam kaç kilo kıyma almıştır? Bitkilerde sürgün sistemde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz? ................................... Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında katkısı olan esnaf teşkilatıdırYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Osmanlı Devleti ile Macaristan Krallığı arasında ilk kez bir sınır kavramı ortaya çıkaran antlaşma hangisidir? Astronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Müslüman Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed’in (sav.) eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talip’in vefat ettikleri yıla ne denir? Hz. Muhammed’e ilk vahiy nerede gelmiştir? Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)’e küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l-Emin” deniliyordu?  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan tarihi güzelliklerden biridir? '' İzmir' e gideceğim ve tatil yapacağım. '' cümlesinde hangi sözcük bağlaçtır? Demokrasinin en önemli yönlerinden bir tanesi de insanlar arasında eşitlik sağlamasıdır. Buna göre eşitlik ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi bitkisel yağ değildir? Kur’an’ı Kerim ile aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğrudur? Aşağıdaki olaylardan hangisinde madde dışarıya ısı vermektedir? Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi gelişmelerinden değildir? ” Ayağını yorganına göre uzat.” atasözünün anlamını en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Hamit, 100 metrelik mesafeyi 12 saniyede koştuğuna göre 4 dakikada kaç metre koşar? Tarama yöntemiyle çizilmiş bir haritada çizgilerin sık ve kalın olması yeryüzü şekillerinin doğrudan hangi özelliği hakkında bilgi verir? Hangisi sayı sıfatı değildir? Dünya kıtalarından en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? • Bazı öğretmenler kadındır.•  Bazı kadınlar öğretmendir.Verilen örnekte aşağıdaki kavramlar arası ilişkilerden hangisi vardır? Ödevlerini yetiştiremeyeceğini düşünen ve telaşlanan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Resulullah'ın(a.s.m), şehid edilmeden önce kesilen iki eline karşılık Cenab-ı Hakk’ın kendisine cennette iki kanat verdiğini buyurduğu sahabe kimdir? Hangi kelimenin yazımı yanlıştır? Kişi namaz kılarak Allah’a kul olduğunun farkına varır. Bu düşünceyle Rabb’inin sınırsız merhametine sığınır. Gönlünü O’na açarak dilekte bulunur.İhtiyaç ve sıkıntılar için O’ndan yardım ister.Yukarıdaki açıklama namazın hangi özelliğini vurgulamaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim arasında yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir