S:1

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasaların Anayasaya uygunluğu için yargısal denetim ilk kez hangi Anayasa ile getirilmiştir?

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasaların Anayasaya uygunluğu için yargısal denetim ilk kez hangi Anayasa ile getirilmiştir? sorunun cevabı "1961 Anayasası" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Anla, kendime kurulan bir tuzağım ben Yetişemem taş kemerleri aşan yorgancıya Silemem, gözümden gitmez o dağ yolculukları Her sabah önüme düşen bir hayalin simsiyah olmuş kurumlarıBu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? Türkçede fiillerin -mak/-mek eki almış hâline mastar denir.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mastar kullanılmıştır? Hangi cümlede zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılıştır? Aşağıdakilerden hangisi basıncı arttırmak için yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarının etkisi sonucu oluşmamıştır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi tutumlu olmaya örnektir? Gökleri yedi kat üzerine yaratan odur. Rahmânın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Bulmak için gözünü tekrar çevir bak; ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Mülk suresi, 3-4Ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki Tolunoğulları hükümdarlarından hangisinin zamanında Bedevilerden oluşan Muhtare adlı özel bir muhafız birliği kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili bir kavram değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi döneme Cahiliye Dönemi denmesinin sebeplerinden biri değildir? Türkiyede kâğıt para basma yetkisine sahip olan banka aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Haram aylardır? Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilirler? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir? - - - - I had finished my homework, I watched my favorite TV show. Hac zamanının dışında, ihramlı olarak Kâbeyi tavaf edip Safa ile Merve arasında say yaptıktan sonra tıraş olmak suretiyle ihramdan çıkarak yapılan ibadete .....................denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Bir öğrenci 54 gram Alüminyum tartarak ağzı açık bir kapta uzun bir süre bekletiyor. 3 ay sonra yeniden tarttığında kütlesinin 102 gram olduğunu görüyor.Bu deneyle ilgili olarak,I. Kimyasal değişme gerçekleşmiştir.II. Tepkimede kütle korunmuştur.III. 48 gram O2 tepkimeye girmiştir.ifadelerinden hangileri doğrudur? (Al; 54, O;16) Düzensiz nüfus artışı yoksulluğun artmasına neden oluyor.'' cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır? I. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkıII. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkıIII. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkıYukarıdakilerden hangileri herhangi bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin sahip olduğu haklardandır? sıvı haldeki maddelerin hacimlerini ne ile ölçeriz? Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasından korunmak için yapılması gerekenlerden birisi değildir? Hangi sözcük hecelerine yanlış ayrılmıştır? İslam devletinde ilk devlet hazinesi hangi halife döneminde oluşturuldu? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman biter? "Ayağa kalk" cümlesinin ingilizcesi hangisidir? 7 - 15 - 24 -36 Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe sıralandığında 1. ve 3. sayının toplamı kaç olur? Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geçBu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geçBu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, kaza yerinde alınması gereken ilk önlemlerdendir? ‘‘İnsan, iyilik ve kötülük işleyecek bir yetenekte yaratılmış, kendisine düşünme yeteneği (akıl), tercih etme bilinci (irade) ve bu tercihini eyleme dökebilecek birgüç verilmiştir.Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine denir.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre unsurlarından değildir ? Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Yufka yürekli deyiminin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Paralel (Enlem) daireleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir